Latvijā
Politika

Patvēruma meklētāju centrā Muceniekos būs jauna kārtība 16


Foto – LETA
Foto – LETA
Foto – LETA

Ministru kabinets (MK) otrdien, 26.jūlijā, lems par jaunu patvēruma meklētāju izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumu apstiprināšanu, liecina valdības darba kārtība.

Salīdzinājumā ar šobrīd spēkā esošajiem 2010.gadā pieņemtajiem MK noteikumiem, jaunie noteikumi paredz regulēt arī sociālā atbalsta un palīdzības sniedzēju, kā arī preses vai citu masu informācijas līdzekļu pārstāvju ierašanos un uzturēšanos centrā, paredzot, ka tā ir iepriekš jāsaskaņo ar izmitināšanas centra vadītāju vai pārvaldes priekšnieka pilnvarotu darbinieku.

Tāpat ieviests nosacījums, ka izmitināšanas centra darbiniekiem ir jāizvērtē, vai patvēruma meklētājam ir īpašas uzņemšanas vajadzības, un, ja tādas ir konstatētas, jāveic nepieciešamie pasākumi, lai šīs vajadzības tiek ņemtas vērā patvēruma procedūras laikā, kā arī jānodrošina pirmreizējās veselības pārbaudes veikšana, ja tā nav tikusi veikta iepriekš.

Paredzēts arī, ka nepilngadīgie patvēruma meklētāji varēs iesaistīties brīvā laika pavadīšanas pasākumos, rotaļās un atpūtas pasākumos.

2012.gadā bēgļa vai alternatīvo statusu lūgušas kopā 189 personas, 2013.gadā 185 personas, 2014.gadā 364 personas, bet 2015.gadā patvērumu Latvijā pieprasījušas 328 personas.

Noteikumos saglabāts nosacījums, ka patvēruma meklētāju iepazīstina ar informāciju par viņam piešķirtajiem pabalstiem un saistībām, kādas viņam jāievēro attiecībā uz uzņemšanas nosacījumiem. Šāda informācija attiecas tikai uz tiem pabalstiem un saistībām, kas ir tiešā veidā saistītas ar patvēruma meklētāja ierašanos un atrašanos izmitināšanas centrā – piemēram, dienas naudas izmaksas kārtība, īpašo vajadzību nodrošināšanai nepieciešamo priekšmetu apjoms, izsniegšana.

Saglabāts arī līdz šim spēkā esošajos MK noteikumos ietvertais regulējums, ka patvēruma meklētāja pienākums ir ievērot normatīvo aktu prasības, kā arī izpildīt izmitināšanas centra darbinieku likumīgās prasības. Tas ļaus novērst nopietnus izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumus, kā arī vardarbīgu uzvedību.

Jaunie noteikumi ir saskaņoti ar visām atbildīgajām ministrijām un plānots, ka to valdība apstiprinās bez diskusijām.

LA.lv