Latvijā
Novados

Valodnieki neļauj saukt viesnīcu Rēzeknē par “Restart” 2

Foto: shutterstock.com

Valsts valodas centrs (VVC) saskatījis pārkāpumus, Rēzeknes pašvaldības olimpiskā centra dienesta viesnīcai piešķirot nosaukumu “Restart”, aģentūra LETA uzzināja VVC. Vienlaikus centrs norāda – ja tas būtu privāts uzņēmums, nebūtu pārkāptas normatīvo aktu prasības.

VVC skaidroja, ka Valsts valodas likums noteic, ka Latvijas teritorijā dibināto iestāžu, sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nosaukumi veidojami un lietojami valsts valodā, izņemot citos likumos noteiktos gadījumus.

Ministru kabineta noteikumi par iestāžu, sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nosaukumu un pasākumu nosaukumu veidošanu un lietošanu tāpat paredz, ka Latvijas teritorijā dibināmo valsts un pašvaldības iestāžu [..] nosaukumus veido un lieto valsts valodā.

VVC uzsvēra, ka minētie noteikumi nosaka, ka institūciju nosaukumus valsts valodā veido un raksta saskaņā ar latviešu valodas normām. Simboliskajos nosaukumos var izmantot arī jaundarinājumus, kas iekļaujas latviešu valodas skaņu un formu sistēmā, kā arī klasisko valodu vārdus vai teicienus, kas tradicionāli lietoti daudzu tautu kultūrā.

VVC secināja, ka viesnīcas nosaukums “Restart” Rēzeknē neatbilst iepriekšminētā likuma un noteikumu prasībām. Proti, pašvaldības iestādes nosaukums “Restart” nav veidots latviešu valodā un rakstīts saskaņā ar latviešu valodas normām – šim vārdam nav galotnes. Tāpat minētais nosaukums nav uzskatāms par jaundarinājumu, kas iekļaujas latviešu valodas skaņu un formu sistēmā, un tāpat tas nav arī klasisko valodu vārds vai teiciens, kas tradicionāli lietots daudzu tautu kultūrā. Vienlaikus VVC norāda, ka faktiski nosaukums ir maldinošs, jo pēc formas atgādina latviešu valodā lietoto informātikas terminu “restarts” un ar šādām nozīmēm – programmas darbības atsākšana, izmantojot kontrolpunkta datus, kas ierakstīti atmiņā un datora darbības atjaunošana pēc priekšlaicīgas pārtrauces.

VVC papildus gan norādīja, ka sabiedrisko organizāciju, privāto organizāciju un uzņēmumu nosaukumu rakstībā sabiedriski administratīvās uzraudzības ietvaros lietojami vienīgi latviešu valodas vai latīņu alfabēta burti. Līdz ar to privāto uzņēmumu nosaukumi rakstāmi arī latīņu alfabēta burtiem, kā arī tos var veidot neievērojot kritērijus, kuri jāizmanto publisku personu veidotajos nosaukumos. Proti, ja, šis būtu privāta uzņēmuma viesnīcas nosaukums, tad nebūtu pārkāptas normatīvo aktu prasības.

LA.lv