Ekonomika
Uncategorized

Valstij grib pirmpirkuma tiesības uz zemi zem publiskajiem ūdeņiem 16


Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto

Privātīpašniekiem, pārdodot zemi zem publiskajiem ūdeņiem, vispirms būs jāpiedāvā valstij izmantot pirmpirkuma tiesības, paredz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais noteikumu projekts “Kārtība, kādā valsts izmanto pirmpirkuma tiesības uz zemi zem publiskajiem ūdeņiem”.

Noteikumos teikts, ka, pārdodot zemi zem publiskajiem ūdeņiem, īpašniekam pirkuma līgums vai tā noraksts būs jāiesniedz VARAM. Pirmpirkuma tiesības varēs izmantot gadījumos, kad zeme pilnībā atrodas publisko ūdeņu teritorijā un nekustamā īpašuma sastāvā nav citu zemes lietošanas veidu kategorijas, kā arī uz zemes neatrodas ēkas un būves.

Lēmums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai neizmantošanu būs jāpieņem divu mēnešu laikā. VARAM 30 darba dienu laikā būs jāsaskaņo un jāiesniedz izskatīšanai valdībā rīkojuma projekts par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai neizmantošanu. Savukārt tas nozīmē, ka Ministru kabinetam lēmums ir jāpieņem desmit darba dienu vai divu nedēļu laikā. Lai gan šis termiņš ir visai īss, tas ir samērīgs, lai neradītu pārlieku lielu administratīvo slogu zemes īpašniekam, norādīts paskaidrojumā.

Izvērtējot nepieciešamību izmantot valsts pirmpirkuma tiesības, ministrijai būs jāņem vērā nekustamā īpašuma izmantošanas veids, tā nepieciešamība sabiedrības interešu nodrošināšanai un citi lietderības apsvērumi, piemēram, ņemot vērā cenu, par kādu nekustamais īpašums tiek atsavināts, kā arī izvērtējot, vai labums, ko sabiedrība iegūst, ir lielāks nekā ieinteresēto personu tiesību ierobežojums.

Saistītie raksti

Ja valsts izmantos pirmpirkuma tiesības, tā savā īpašumā iegūs zemi zem publiskajiem ūdeņiem, kuru izmantošana pašlaik nav iespējama, piemēram, zvejas tiesību iznomāšanai, ūdeņu nomai, vides aizsardzības īstenošanai un citām vajadzībām, norāda VARAM.

VARAM nav sagatavojusi aprēķinus, kādu ietekmi uz valsts budžetu varētu radīt pirmpirkuma tiesību izmantošana šādos gadījumos, jo nav iespējams prognozēt, cik bieži privātpersonas, kuru īpašumā ir zeme zem publiskajiem ūdeņiem, to vēlēsies pārdot, kā arī to, cik gadījumos tiks pieņemts lēmums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu. Vienlaikus gan VARAM sniedz piemēru ar īpašumu Rāznas ezerā, Čornajas pagastā. Ja valsts izmantotu pirmpirkuma tiesības uz 115 hektāru zemesgabala iegādi, izmaksas varētu būt ap 26 700 eiro – par šādu summu īpašums pārdots 2005.gadā. Patlaban gan summa varētu būt vēl augstāka, jo nekustamā īpašuma tirgus svārstību dēļ varētu būt pieaugusi tā tirgus vērtība.

LA.lv