Ekonomika
Bizness

Valstij piederošais “Latvenergo” no vairākām bankām piesaistījis iespaidīgas investīcijas0

Foto: Artūrs Kārkliņš/LETA

AS “Latvenergo” piesaistījis aizņēmumus no vairākām bankām par kopējo summu 240 miljoni eiro ar 7 un 10 gadu atmaksas termiņu. AS “Latvenergo” kapitāla piesaisti veic regulāri, lai savlaicīgi nodrošinātu kapitālieguldījumu finansēšanai nepieciešamos līdzekļus, portālam “LA.lv” pastāstīja “Latvenergo” pārstāvji.

Iepirkuma rezultātā par uzvarētājiem atzīti AS “SEB banka” (aizņēmuma summa – 130 miljoni eiro), “Swedbank” (50 miljonu eiro), “OP Corporate Bank plc” filiāle Latvijā (40 miljoni eiro) un AS “Citadele banka” (20 miljoni eiro).

“Latvenergo” koncerna stabilie finanšu rezultāti un investīciju pakāpes kredītreitings (Baa2, stabils) sniedz iespēju piesaistīt finansējumu uz izdevīgiem aizdevuma nosacījumiem.

AS “Latvenergo” augstu novērtē Latvijas komercbanku izrādīto uzticību, piedāvājot ilgtermiņa finansējumu koncerna investīciju programmai un turpinot savstarpēji izdevīgu sadarbību.

AS “Latvenergo” aizņemtā kapitāla piesaisti veic regulāri, lai savlaicīgi nodrošinātu kapitālieguldījumu finansēšanai nepieciešamos līdzekļus.

Iepriekšējais aizdevuma piesaistes iepirkums komercbanku aizdevumu veidā notika 2014.gadā 150 miljonu eiro apmērā, bet kopš 2012.gada AS “Latvenergo” veic obligāciju emisijas. Pēdējoreiz 2015. – 2016.gadā tika emitētas zaļās obligācijas 100 miljonu eiri apmērā.

“Latvenergo” koncerns finansējumu ir piesaistījis no komercbankām, ārvalstu investīciju bankām un obligāciju veidā.

Ārējā finansējuma piesaistes avoti ir mērķtiecīgi diversificēti, tādējādi nodrošinot plašas finansējuma piesaistes iespējas, izdevīgus finansējuma nosacījumus un ļaujot veiksmīgi realizēt koncerna stratēģiju.

Kapitālieguldījumi plānoti vidēji 200-250 miljoni eiro gadā un to realizāciju koncerns daļēji finansē no pašu līdzekļiem un daļēji no aizņemtā kapitāla.

“SEB banka” izsniegs Latvenergo aizdevumus 130 miljonu eiro apmērā

“SEB banka” izsniegs uzņēmumam Latvenergo ilgtermiņa aizdevumus kopumā 130 miljonu eiro apmērā. Šie līdzekļi tiks ieguldīti uzņēmuma infrastruktūras uzturēšanā un attīstībā, kā arī investīciju projektu īstenošanā.

Šis ir 2018. gada apjomīgākais uzņēmumu finansēšanas darījums Latvijā, kā arī viens no lielākajiem darījumiem banku nozarē.

Iespēju izsniegt aizdevumu “SEB banka” ir ieguvusi, piedaloties Latvenergo rīkotajā sarunu procedūrā par finansējuma piesaisti. Kopējais šajā procesā uzņēmumam piesaistītā finansējuma apjoms ir 240 miljoni eiro. Atlikušo summu – 110 miljonus eiro – kompānijai kopīgi izsniegs trīs citas finanšu iestādes.

Šos līdzekļus “Latvenergo” ieguldīs arī tādos projektos kā Daugavas hidroelektrostaciju modernizācija un hidroagregātu atjaunošana, gaisvadu augstsprieguma elektropārvades līnijas Kurzemes loks projekta īstenošana, kā arī trešā elektropārvades starpsavienojuma starp Latviju un Igauniju izbūve.

Latvenergo finanšu direktors Guntars Baļčūns norāda, ka “Latvenergo” augstu novērtē “SEB bankas” izrādīto uzticību, piedāvājot ilgtermiņa finansējumu un tādejādi turpinot savstarpēji izdevīgu sadarbību.

Izdevīgie finansējuma nosacījumi ir apliecinājums, ka pozitīvi ir novērtēta gan līdzšinējā “Latvenergo” koncerna darbība, gan korporatīvā pārvaldība. “Latvenergo” koncerna stratēģija paredz gan izaugsmes, gan efektivitātes mērķus, tādēļ turpināsim investēt un attīstīties, lai palielinātu Latvenergo koncerna vērtību.

“SEB bankas” valdes loceklis Ints Krasts atzīmē, ka “Latvenergo” ir viena no zaļākajām enerģētikas kompānijām Eiropā ar augstiem korporatīvās pārvaldības un biznesa ilgtspējas standartiem.

Uzņēmumam ir pārdomāts un pārliecinošs stratēģisko investīciju plāns, kura īstenošana ļaus audzēt biznesa apjomus un spēt ilgtermiņā piedāvāt patērētājiem elektroenerģiju par konkurētspējīgām un ekonomiski pamatotām cenām.

“Tādēļ esam gandarīti par šo iespēju ar savu finansējumu piedalīties šī plāna īstenošanā, un esam pārliecināti, ka šie ieguldījumi nesīs ilgtermiņa ieguvumus gan uzņēmumam, gan tā klientiem,” uzsver I. Krasts.

“SEB banku” un “Latvenergo” vieno ilgstoša sadarbība. Tostarp, 2015. un 2016. gadā “SEB banka” organizēja divus Latvenergo zaļo obligāciju laidienus, piesaistot uzņēmumam starptautisko investoru līdzekļus 100 miljonu eiro apmērā.

Šī emisija bija zīmīga ar to, ka tā bija pirmā reize Austrumeiropā, kad valsts kapitālsabiedrība izlaiž zaļās obligācijas.

Zaļo obligāciju pamatprasība ir piesaistīto līdzekļu izmantošana vienīgi zaļajai domāšanai atbilstošos projektos, kas veicina atjaunojamo energoresursu izmantošanu, energoefektivitāti un vides aizsardzību.

“Latvenergo” koncerns īsteno būtisku ieguldījumu Latvijas ekonomikā, jo uzņēmums ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem un darba devējiem valstī.

2017. gadā koncerns izmaksāja dividendes 156,4 miljonu eiro apmērā no gūtās peļņas, kas ir lielākā pēdējo piecu gadu laika periodā, un piecu gadu laikā dividendes ik gadu ir palielinājušās.

Saistītie raksti

AS “Latvenergo” ir pirmais uzņēmums Baltijā, kas saņēmis Nasdaq Baltijas biržu apbalvojumu “Labākās investoru attiecības Baltijas Parāda vērtspapīru tirgū”.

“Latvenergo” koncerns jau vairāk nekā 10 gadus ir vērtīgākais Latvijas uzņēmums un ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu.

LA.lv