Latvijā
Politika

Valsts administrācijas skolu vadīs Agita Kalviņa 16

Agita Kalviņa. Foto – Lita Krone/LETA

Valsts administrācijas skolas direktores amatā valdība vakar apstiprināja personālvadības eksperti Agitu Kalviņu (attēlā). Viņa atzina, ka Valsts administrācijas skolas loma ir būt par stratēģisku sadarbības partneri valsts pārvaldes reformu realizācijā un platformai talantu izaugsmei, palīdzot attīstīt prasmes, kas darbiniekiem un vadītājiem ļautu tikt galā ar pārmaiņu izaicinājumiem.

“Līdz ar to svarīgākie virzieni, pie kuriem turpināt strādāt, izmantojot jaunākās metodes apmācību jomā, ir mācību piedāvājuma veidošana atbilstoši valsts pārvaldes nepieciešamajām kompetencēm, apmācību sasaiste ar karjeras izaugsmi un talantu vadību,” uzsvēra Kalviņa. Konkursā uz Valsts administrācijas skolas direktora amatu bija pieteikušies 11 pretendenti. Kalviņai ir maģistra grāds angļu valodā un literatūrā un sertifikāts par programmas pabeigšanu publiskajā pārvaldē. Kalviņa vadībzinātnes doktorantūras programmas ietvaros izstrādā promocijas darbu. Kalviņai ir pieredze cilvēkresursu vadībā, tai skaitā profesionālās attīstības jomā. Viņa savulaik bijusi SIA “Fontes Vadības konsultācijas” valdes priekšsēdētāja un Britu padomes Latvijā direktore. Patlaban Kalviņa ir SIA “SmartChangeConsult” valdes locekle un konsultante. Kalviņa arī sniedz konsultācijas stratēģiskās plānošanas, pārmaiņu vadības, procesu efektivizācijas, darba izpildes vadības, atalgojuma vadības un kompetenču vadības sistēmu veidošanā publiskā un privātā sektora organizācijās. Kalviņa ir arī Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA maģistra studiju programmas “Personāla vadība” zinātniskā vadītāja.

LA.lv