Latvijā
Sabiedrība

Valsts apdraudējuma gadījumā sola iedzīvotājus nodrošināt ar pirmās nepieciešamības precēm 3

Foto – LETA

Ekonomikas ministrija (EM) starpinstitūciju saskaņošanai nodevusi noteikumus par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības precēm valsts apdraudējuma gadījumā.

Ar noteikumu projektu paredzēts radīt tiesisko regulējumu Latvijas valsts iedzīvotāju nodrošināšanai ar pirmās nepieciešamības rūpnieciskām precēm valsts apdraudējuma gadījumā, lai tādējādi mazinātu apdraudējuma seku potenciālo ietekmi uz iedzīvotājiem.

Latvijas valsts iedzīvotāju nodrošināšana ar pirmās nepieciešamības rūpniecības precēm valsts apdraudējuma gadījumā tiek plānota kā līgumu par atliktām piegādēm slēgšana par noteiktu pirmās nepieciešamības preču apjoma piegādi atbilstoši konkrētai apdraudējuma situācijai. Apmaksa par piegādātajām precēm tiek veikta pēc to piegādes. Tāpat paredzēta preču iekļaušana valsts materiālās rezervēs.

Salīdzinot iepriekš minētos pirmās nepieciešamības rūpniecības preču nodrošināšanas veidus, EM secina, ka atliktās piegādes dod iespēju ekonomēt valsts budžeta līdzekļus, neveidojot valstī lielas materiālās rezerves – finanšu un cilvēku resursu iesaistīšana materiālo rezervju izveides, uzturēšanas un preču krājumu atjaunošanas procesā. Līdz ar to, plānojot iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības rūpniecības precēm, par ekonomiski izdevīgāko variantu tiek uzskatīta atliktās piegādes līgumu slēgšana.

EM uzsver, ka valsts apdraudējuma gadījumā iedzīvotāju nodrošināšana ar pirmās nepieciešamības rūpniecības precēm paredzēta EM sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, pilsētu un novadu pašvaldībām.

Ministrijā norāda, ka valsts apdraudējuma gadījumā pirmās nepieciešamības preces iegādes un piegādes izmaksas, kā arī samaksa juridiskajām personām par gatavību piegādāt minētās preces tiks veikta no valsts budžeta līdzekļiem. Tādējādi noteikumu projekts palielina valsts budžeta izdevumu pozīcijas valsts apdraudējuma izsludināšanas gadījumā. Turklāt minēto izmaksu apmērs ir atkarīgs no valsts apdraudējuma apmēriem un ilguma. Patlaban nav arī zināms, vai būs nepieciešams iekļaut atsevišķus preču veidus materiālajās rezervēs.

Līdz ar to noteikumu projekta finansiālo ietekmi uz valsts budžetu ir grūti noteikt, jo nav iespējams paredzēt konkrētas valsts apdraudējuma situācijas iestāšanos un tās atstātās sekas turpmāko trīs gadu laikā. Lai arī noteikumu projekta izstrādes stadijā, ir grūti paredzēt valsts apdraudējuma izmaksu apjomu turpmākajiem gadiem, tomēr ir iespējas noteikt aptuvenās izmaksas vienam iedzīvotājam mēnesī valsts apdraudējuma izsludināšanas gadījumā – iedzīvotājam līdz divu gadu vecumam aptuveni 30 eiro mēnesī, iedzīvotājam no diviem gadiem līdz 18 gadiem – aptuveni 50 eiro mēnesī, bet iedzīvotājam virs 18 gadu vecuma – aptuveni 60 eiro mēnesī.

LA.lv