Praktiski
Manas tiesības

Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem mājokļa iegādei. Kas jādara, lai to saņemtu?0

Foto – Shutterstock

Vai valsts atbalsts mājokļa iegādei jaunajām ģimenēm ar bērniem vēl pastāv? Vai uz šādu atbalstu var cerēt, ja laulība oficiāli nav reģistrēta vai arī māmiņa viena audzina bērnu? Kas jādara, lai palīdzību saņemtu? SANITA RĪGĀ

Programma un bērnu skaits

Ekonomikas ministrijas Mājokļu politikas departamenta direktora vietniece Dace Vītola skaidro, ka 2014. gadā uzsāktās atbalsta programmas mērķis ir palīdzēt ģimenēm ar bērniem tikt pie savām mājām, atvieglojot iespēju nodrošināt pirmo iemaksu kredītam mājokļa iegādei vai būvniecībai. Programma, kas paredz galvojumu izsniegšanu, joprojām pastāv. Galvojumus izsniedz akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija “Altum””.

Ministru kabineta 2014. gada 5. augusta noteikumos Nr. 443 “Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai” teikts, ka galvojuma apmēru piemēro atkarībā no bērnu skaita ģimenē:

• 10% no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 10 000 eiro – personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir viens nepilngadīgs bērns;

• 15% no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 15 000 eiro – personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir divi nepilngadīgi bērni;

• 20% no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 20 000 eiro – personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir trīs vai vairāki nepilngadīgi bērni.

Galvojums tiek piešķirts arī personai, kura nav laulībā, taču ar kuru kopā dzīvo vai kuras apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns.

Kas jādara

Lai saņemtu galvojumu, personai jādodas uz vienu no komercbankām, ar kuru “Altum” noslēgusi sadarbības līgumu par dalību atbalsta programmā. Savukārt banka, izvērtējot hipotekārā aizdevuma piešķiršanu, informēs personu par nosacījumiem, kā arī sagatavos dokumentus iesniegšanai “Altum”.

Mājokļu atbalsta programmā piedalās šādas akciju sabiedrības: “Citadele banka”, “Swedbank”, “SEB banka”, “Nordea Bank AB”, “DNB banka”, “ABLV Bank” un “Baltikums Bank”. Taču, ja ģimenes ienākumi nav pietiekami, lai iegādātos vai būvētu sev jaunu mājokli, iespējams arī atteikums.

Šī programma tātad paredzēta ģimenēm ar bērniem, kurām ir stabili ienākumi, bet kurām nav pietiekamu uzkrājumu pirmajai iemaksai. Sakarā ar valsts galvojumu un atkarībā no bankas kredītu nosacījumiem ģimene var iegādāties mājokli ar pirmo iemaksu aptuveni 5–10% apmērā (citādi pirmā iemaksa būtu pat 15–20%, ko ir daudz grūtāk sakrāt). Galvojuma summa tātad ir naudas daudzums, par kādu samazinās bankai nepieciešamās pirmās iemaksas apjoms, un tas atkarīgs no bērnu skaita ģimenē.

Par to, vai iespējams saņemt hipotekāro aizdevumu bez pirmās iemaksas, vislabāk vaicāt konkrētajai bankai, kurā esat nolēmuši vērsties.

Kā tas notiek

Hipotekārā kredīta saņemšanai aizņēmējs vispirms iesniedz pieteikumu vienā no bankām, ar kuru “Altum” ir noslēgts sadarbības līgums. Pēc tam banka lemj par mājokļu galvojuma piesaisti. Galvojuma saņemšanai visu nepieciešamo klients var nokārtot bankā (uz “Altum” klientam nav jādodas). Piecu darbdienu laikā “Altum” izvērtē galvojuma pieteikumu, pievienotos dokumentus un pieņem lēmumu par galvojuma izsniegšanu vai atteikumu. Paziņojumu par pieņemto lēmumu nosūta bankai. Ja lēmums ir pozitīvs, tiek izrakstīts rēķins bankai, un tā nodrošina rēķina samaksu.

Pētījumi liecina, ka vidējā aizdevuma summa, ko ar “Altum” garantiju aizņemas komercbankā, ir 59,5 tūkstoši eiro. Ģimenes pērk lielākoties vidēja izmēra dzīvokļus daudzdzīvokļu namos (pārsvarā vecajos namos). Jauno projektu īpatsvars ir mazliet zem 10%, arī privātmājas iegādājas retāk (aptuveni 6%).

Piemēram, ja ģimene ar vienu bērnu (10% galvojums) vēlas iesaistīties šajā programmā un aizdevums ir 33 770 eiro, galvojuma apmērs ir 3377 eiro. Ja ģimenei ar diviem bērniem (15% galvojums) aizdevums ir 50 800 eiro, galvojuma apmērs ir 7620 eiro.

UZZIŅA

Plašāka informācija atrodama “Altum” mājaslapā https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/iedzivotajiem/majoklu-galvojumu-programma/par-programmu/.

UZZIŅA

• “Altum” galvojumu piešķir, ja darījuma summa mājokļa iegādei un/vai būvniecības un remonta izmaksām nepārsniedz 200 000 eiro.

• Ja banka izsniegusi vienu aizdevumu gan mājokļa iegādei, gan remontam, galvojums attiecas uz abiem mērķiem.

• Ja iegādājamais īpašums sastāv no atsevišķām daļām, tām jāatrodas kopā un to iegādei jābūt noslēgtam vienam aizdevuma līgumam.

LA.lv