Latvijā
Sabiedrība

Valsts bērnunamos trūkst brīvprātīgo3

Foto Fotolia

Lai arī sabiedrība atsaukusies Labklājības ministrijas (LM) aicinājumam kļūt par brīvprātīgo darbinieku valsts sociālās aprūpes centru (VSAC) filiālēs, kurās uzturas bērni, tomēr realitātē brīvprātīgo darbu uzsākušo skaits nav tik liels, līdz ar to LM aicina arī turpmāk pieteikties brīvprātīgos.

Līdz 2018. gada 20. janvārim valsts sociālās aprūpes centrā “Rīga” bija reģistrējušies 126 cilvēki, kas vēlējās kļūt par brīvprātīgajiem palīgiem. Ir sagatavoti 86 līgumi, parakstīti – 64. Savukārt 22 brīvprātīgie ir apmeklējuši filiāli, septiņi no viņiem to darījuši vairākkārt. Astoņi cilvēki no brīvprātīgā pienākumiem ir attiekušies.

Valsts sociālās aprūpes centrā “Kurzeme” brīvprātīgā darbam ir reģistrējušies 17 cilvēki, sagatavoti 15 līgumu, no kuriem viens ir jau parakstīts. Valsts sociālās aprūpes centrā “Latgale” par brīvprātīgo darbu interesi nav izrādījis neviens.

“Mēs sakām lielu paldies tiem daudzajiem cilvēkiem, kas atsaucās aicinājumam un izrādīja interesi par brīvprātīgo palīdzību. Tas liecina, ka mūsu sabiedrība ir ne tikai emocionāli, bet arī ar praktisku rīcību atvērta labdarībai. Brīvprātīgie, kuru skaits pastāvīgi aug, ne tikai savu iespēju robežās palīdz aprūpes centru darbā, bet ir arī sistēmas vērotāji un vērtētāji, kas ziņo par redzētajām nepilnībām. Vērtēju šo kā lielisku iniciatīvu un aicinu arī pašvaldību bērnunamus, sociālās aprūpes centrus atvērt savas durvis brīvprātīgajiem,” uzsver LM valsts sekretārs Ingus Alliks.

Par brīvprātīgo var kļūt jebkura pilngadīga persona, neatkarīgi no dzimuma, vecuma un veselības stāvokļa, nacionalitātes, politiskajiem uzskatiem un konfesionālās piederības. Katram ir iespēja kļūt par brīvprātīgo darbinieku centrā, lai iesaistītos bērnu ikdienas aprūpē, ziedojot tam pāris stundas dienā, nedēļā vai mēnesī atkarībā no vēlmēm un iespējām.

Jaunā pilsoniskā iniciatīva ir raisījusi sabiedrības interesi par aprūpes iestādēm arī plašākā nozīmē, jo arvien vairāk cilvēku interesējas par brīvprātīgā darba veikšanu valsts aprūpes iestādēs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Vairāk informācijas par pieteikšanos brīvprātīgo darbam var atrast LM mājaslapā: http://www.lm.gov.lv/news/id/7775.

LA.lv