Ekonomika
Nauda

Valsts fondēto pensiju uzkrātais kapitāls sasniedzis 3,48 miljardus eiro0

Foto: Shutterstock

Pirmajā pusgadā valsts fondēto pensiju shēmas jeb pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānos uzkrātais pensiju kapitāls pieauga par 6% jeb 198,1 miljonu eiro, jūnija beigās sasniedzot 3,48 miljardus eiro, liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) apkopotā iformācija.

Pārskata periodā akciju tirgos dominēja negatīvas tendences, ko lielā mērā noteica bažas saistībā ar tirdzniecības tarifu “kariem” – pusgada laikā pasaules akciju indekss (“MXWD Index)” zaudēja 1,5% no savas vērtības, savukārt Eiropas akciju indekss “STOXX Europe 600 Index” saruka par 2,4%.

Gada sešos mēnešos aktīvo plānu ienesīgums bija robežās no -4,2% līdz +1,3%, sabalansētajiem plāniem tas bija no -2,1% līdz -0,4%, savukārt konservatīvajiem no -2% līdz -0,4%.

Jūnija beigās kopējā ieguldījumu plānu portfelī lielākais īpatsvars bija ieguldījumu fondu apliecībām (46,3%) un parāda vērtspapīriem (44,6%). 53% no ieguldījumu fondu apliecībām fokusējās uz ieguldījumiem akcijās vai akciju fondos un 39% uz fiksēta ienākuma instrumentiem.

Prasību uz pieprasījumu pret kredītiestādēm īpatsvars kopējā ieguldījumu portfelī jūnija beigās veidoja 4,7%, savukārt termiņnoguldījumu īpatsvars – 1,3%.

Latvijā veikto ieguldījumu apmērs salīdzinājumā ar 2017.gada beigām pieauga par 1,9% un jūnija beigās veidoja 724 miljoni eiro jeb 20,8% no kopējiem ieguldījumiem.

Tai skaitā 394,4 miljoni eiro bija ieguldīti valsts emitētajos vai garantētajos vērtspapīros, 75 miljoni eiro – komercsabiedrību parāda vērtspapīros, 4 miljoni eiro – akcijās, 32,4 miljoni eiro – ieguldījumu fondos, 11,6 miljoni eiro – Latvijas riska kapitāla tirgū, savukārt 206,2 miljoni eiro bija izvietoti kredītiestādēs.

No visiem ārvalstu ieguldījumiem 92% bija izvietoti Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs, tai skaitā lielākā daļa Luksemburgā, Īrijā un Lietuvā.

Līdz jūnija beigām valsts fondēto pensiju shēmas otrajam līmenim bija pievienojušies 1 278 4772  dalībnieki, tai skaitā 65,2% bija pievienojušies obligātā kārtā.

LA.lv