Latvijā
Sabiedrība

Valsts kontrole labo: piemaksās darbiniekiem pērn izmaksāti 203 585 eiro 16


Valsts kontroliere Elita Krūmiņa (no labās) uzsver, ka, atšķirībā no daudzām valsts pārvaldes iestādēm, pašas vadītajā Valsts kontrolē (VK) prēmijas, piemaksas un naudas balvas tiekot maksātas par īpašiem uzdevumiem, kur nepieciešama augsta kvalifikācija. Attēlā arī E. Krūmiņas kolēģe VK padomes locekle Zita Zariņa.
Valsts kontroliere Elita Krūmiņa (no labās) uzsver, ka, atšķirībā no daudzām valsts pārvaldes iestādēm, pašas vadītajā Valsts kontrolē (VK) prēmijas, piemaksas un naudas balvas tiekot maksātas par īpašiem uzdevumiem, kur nepieciešama augsta kvalifikācija. Attēlā arī E. Krūmiņas kolēģe VK padomes locekle Zita Zariņa.
Foto – LETA

Pēc “Latvijas Avīzē” publicētā Māras Libekas raksta “Dāsni prēmē arī Valsts kontroles revidentus”(6. oktobris) redakcijā vērsās valsts kontroliere Elita Krūmiņa, lai detalizēti izskaidrotu Valsts kontroles (VK) 2016. gada pārskatā publicēto informāciju par piemaksām un prēmijām pagājušajā gadā. Laikraksta lasītāji esot maldināti, ka VK revidenti ir saņēmuši 303 108 eiro lielas prēmijas jeb 27 000 eiro katrs (rakstā, atsaucoties uz VK organizēto preses konferenci, bija norādīts, ka piemaksas par personisko darba ieguldījumu un kvalitāti izmaksātas 11 revidentiem). E. Krūmiņa informēja, ka piemaksās VK darbinieki aizvadītajā gadā saņēmuši 203 585 eiro, kas veido 4,6% no kopējā atlīdzības fonda un salīdzinājumā ar citām valsts pārvaldes iestādēm ir uz pusi mazāk.

Pārpratums radies tādēļ, ka 303 108 eiro ir iekļautas arī likumā noteiktā pastāvīgā atlīdzības daļa valsts kontrolierim un VK padomes locekļiem, kopsummā 99 521 eiro, par VK padomes priekšsēdētāja un departamenta direktora amata pienākumu pildīšanu, un tā nekādā gadījumā nav uzskatāma par prēmijām.
Piemaksās par personisko darba ieguldījumu un kvalitāti aizvadītajā gadā izmaksāti 34 542 eiro 12 darbiniekiem jeb 7% no kopējā darbinieku skaita. Virknē ministriju centrālo aparātu šīs piemaksas tiek maksātas būtiski lielākam darbinieku īpatsvaram, atsevišķos gadījumos – gandrīz visiem. Savukārt 28 123 eiro samaksāti likumā noteiktās obligāti maksājamās piemaksās par prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu un papildu pienākumu pildīšanu. Bet piemaksas -847 eiro – par virsstundu, nakts darbu un darbu nakts stundās ir saņēmuši divi šoferi.

VK darbiniekiem prēmijas, kas ir 65%- 75% no mēnešalgas, tiek izmaksātas tikai reizi gadā un tikai pēc tam, kad ir izvērtēts darbinieku sniegums iepriekšējā periodā. Tiekot stingri vērtēts, kā ir izpildīti noteikti individuālie uzdevumi, lai sasniegtu VK stratēģiskos mērķus un konkrētus iepriekš izvirzītos rezultātus. 2016. gadā vienreizējā prēmijā ir izmaksāti 140 075 eiro 122 darbiniekiem jeb 71% no kopējā darbinieku skaita.
VK nav maksātas naudas balvas un speciālās piemaksas.

Valsts kontroliere uzsvēra, ka VK darbinieku materiālā motivācija par darba rezultātiem ietver tikai divus likumā noteiktos instrumentus – vienreizējo prēmiju gadā atbilstoši novērtēšanas rezultātiem un piemaksu par personīgo ieguldījumu un darba kvalitāti pēc īpašiem kritērijiem. Turklāt atšķirībā no valsts pārvaldes iestādēm VK vadībai – valsts kontrolierei un VK padomes locekļiem, revīziju departamentu direktoriem prēmija un piemaksa par personīgo ieguldījumu un darba kvalitāti netiek izmaksāta.

LA.lv