Nauda

Valsts parāds februāra beigās – 5,782 miljardi latu 16

Foto-LETA

Valsts un pašvaldību parāds februāra beigās bija 5,782 miljardi latu, liecina Valsts kases apkopotā informācija. Valsts iekšējais parāds februāra beigās bija 845,71 miljoni latu, bet ārējais parāds – 4,936 miljardi latu.

Valsts parāds februāra beigās bija 5,736 miljardi latu, bet pašvaldību parāds – 574,68 miljoni latu.

Kā ziņots, 2012.gada beigās centrālās valdības parāds veidoja 36% no iekšzemes kopprodukta (IKP).

Šā gada budžetā paredzēts, ka 2013.gada beigās maksimālais centrālās valdības parāda apjoms pēc nomināla ir 6,9 miljardi latu jeb 42% no prognozētā IKP.

2013.gadā parāda pieaugums skaidrojams ar plānotajiem priekšfinansēšanas pasākumiem starptautiskajos finanšu tirgos ar mērķi laicīgi sagatavoties 2014.gada sākumā no Eiropas Komisijas saņemtā aizņēmuma atmaksai. Tomēr reālais aizņemšanās apjoms un līdz ar to arī sagaidāmais valsts parāda līmenis 2013.gadā tiks pakārtots aktuālai finansēšanas nepieciešamībai, kuru var ietekmēt valsts budžeta izpildes rādītāji, izsniedzamie valsts aizdevumi un citas finansējamās plūsmas Valsts kases kontos 2013.gadā, kā arī iespējamie ieņēmumi no valsts aktīvu pārdošanas, iepriekš skaidroja Finanšu ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītājs Aleksis Jarockis.

LA.lv