Ekonomika
Bizness

Valsts uzņēmumu valdes locekļiem būs jābūt nevainojamai reputācijai 16

Foto – Shutterstock.com

Valdība otrdien apstiprināja instrukciju, kas paredz kārtību, kādā tiek atlasīti kandidāti valsts uzņēmumu valdes un padomes locekļu amatiem, tostarp paredzot, ka kandidātiem jābūt nevainojamai reputācijai, aģentūra BNS uzzināja valdībā.

Valsts kancelejas (VK) pārstāve sēdē norādīja, ka potenciālo amatpersonu izvērtēšanai paredzēts izraudzīties neatkarīgu novērotāju, kas pārstāvēs kādu nevalstisko organizāciju, lai nodrošinātu procesa caurskatāmību.

Tāpat sēdē izskanēja iebildumi par valsts valodas zināšanu prasībām, jo, piemēram, Latvijas nacionālo aviokompāniju “airBaltic” vada ārvalstu speciālists. Savukārt VK pārstāvis atzīmēja, ka instrukcijā šāda nosacījuma iekļaušanu paģēr Valsts valodas likums, taču tajā ir izņēmuma gadījumi attiecībā uz atsevišķām kapitālsabiedrībām.

VK, kas instrukciju sagatavojusi norāda, ka šobrīd valsts kapitāla daļu decentralizētas pārvaldības apstākļos nav definēti vienoti standarti un prasības attiecībā uz valdes un padomes locekļu atlases procesu. Tāpat VK norāda uz nepietiekami profesionālu valsts kapitāla daļu pārvaldību, tajā skaitā profesionāļu piesaistīšanu, kā arī ikdienas pārvaldības lēmumu politizāciju.

“Dažāda prakse kapitālsabiedrību valdes locekļu kandidātu atlases procedūrām, bieži vien nenodrošina caurskatāmu atlases procesu, kas rada bažas par amatam atbilstošākā kandidāta izvirzīšanu apstiprināšanai,” uzskata kancelejā.

Savukārt likvidējot padomes, to vietā netika nodrošināts cits efektīvs pārvaldes mehānisms un nav nodrošināta vienota kārtība profesionālu un kompetentu padomes locekļu iecelšanai, ja tādas tiktu veidotas, piebilst VK.

VK uzsver, ka instrukcijas mērķis ir nodrošināt valdes un padomes locekļu izvirzīšanas procesa atbilstību korporatīvās pārvaldības labās prakses principiem, nodrošināt atklātu, godīgu un profesionālu valdes un padomes locekļu atlasi un profesionālu un kompetentu kapitālsabiedrību pārvaldes institūciju darbību. Minētā mērķa sasniegšanai instrukcija nosaka kārtību, kādā atlasa kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem valsts uzņēmumos.

VK informē, ka atlases kritēriju un piedāvāto kandidātu izvērtēšanu nodrošinās Nominācijas komiteja, kas tiek veidota konkrēta valdes vai padomes locekļa atlasei.

Valdes vai padomes locekļu kandidātu atlasei būs jāpiemēro vairāki pamatkritēriji – valsts valodas un svešvalodu zināšanas, atbilstīga izglītība un darba pieredze, kā arī nevainojama reputācija.

“Valdes vai padomes locekļa kandidāts ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju. Izvērtējot valdes vai padomes locekļa kandidāta reputāciju, ņem vērā visu būtisko informāciju, kas ir pieejama novērtējuma veikšanai. Valdes vai padomes locekļa kandidāts nav uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja tā personīgā rīcība vai līdzšinējā profesionālā darbība rada pamatotas šaubas par personas spēju nodrošināt savas darbības objektivitāti un neitralitāti, īstenojot kapitālsabiedrības pārvaldību,” skaidro VK.

Instrukcijas nepieciešamību valdes un padomes locekļu atlasei nosaka arī Latvijas vēlme pievienoties Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (OECD).

Latvijā līdz šim pie varas esošās partijas ir kritizētas par savu biedru vai partijai pietuvinātu cilvēku iecelšanu dāsni atalgotos valsts uzņēmumu valžu un padomju locekļu amatos.

LA.lv