Izglītība

LLU studiju kursu klausītāji var izvēlēties apgūt citas fakultātes studiju kursu0

Foto – LETA

Izmantojot Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Mūžizglītības centra piedāvāto iespēju kļūt par studiju kursu klausītāju, LLU studenti var apgūt citas fakultātes piedāvātos studiju kursus.

Pēc sekmīgas izvēlētā kursa apguves studenti var arī vērsties savā fakultātē ar iesniegumu konkrēto kursu pielīdzināt studiju programmas izvēles daļas studiju kursam. Iespēju kļūt par studiju kursu klausītājiem izmanto gan universitātes absolventi, gan ar LLU līdz tam nesaistīti dažādu nozaru profesionāļi un pieredzējuši speciālisti. Iepriekšējā 2013./2014.studiju gadā kopā ar studentiem lekcijas LLU apmeklēja 387 studiju kursu klausītāji. Reģistrācija uz LLU studiju kursiem klausītāja statusā pavasara semestrim notiks līdz 20. februārim. LLU Mūžizglītības centrs piedāvā klausītāja statusā apmeklēt studiju kursus gan pamatstudijās, gan maģistra studijās. Mācības ir par maksu, un pēc visu nodarbību apmeklēšanas ir iespēja kārtot pārbaudījumus un saņemt LLU sertifikātu par konkrētā studiju kursa apguvi.

LA.lv