Dabā
Zaļā dzīvošana

Tiešraidē var vērot, kā Ādažu poligonā dzīvo zaļā vārna – viens no retākajiem Latvijas putniem0


Zaļā vārna
Zaļā vārna
Foto – EPA/LETA

No šodienas, 20. maija, interneta tiešraidē ikviens aicināts sekot līdzi norisēm zaļās vārnas būrī Ādažu poligonā, portālu LA.LV informēja Aizsardzības ministrija.

Pārraidi no tiešraides kameras šajā pavasarī un vasarā varēs vērot kanālā Youtube.

Zaļā vārna ir viens no retākajiem Latvijas putniem, un tiešraide no tās būra vienlaikus ir arī daļa no zinātniski pētnieciska projekta, kurā ir iespēja piedalīties ikvienam interesentiem.

“Ir ļoti svarīgi censties atzīmēt visas uz būri atlidojušās zaļās vārnas, pēc iespējas kadrus dokumentējot. Tāpat iespējams, ka būri apmeklē citu sugu putni. Aicinām visus dabas draugus vērot zaļo vārnu būri un Dabasdati.lv forumā ziņot par saviem novērojumiem, iespējami vairāk novēroto dokumentējot ar attēliem,” aicina Ādažu poligona vides aizsardzības koordinatore Ieva Mārdega.

Kā stāsta I. Mārdega, zaļās vārnas uz Ādažu poligonu pārcēlušās no Garkalnes mežu dabas lieguma.

Ādažu poligonā un tā tuvumā tās sākušas ligzdot 2007. gadā, kad Latvijas Ornitoloģijas biedrība tur bija izvietojusi piemērotus būrus, jo trūka dabisko ligzdvietu – melno dzilnu dobumu klajumu malās.

Kopš 2007. gada Ādažu poligonā un tā tuvumā ligzdojuši līdz septiņiem pāriem zaļo vārnu, pēdējos gados – divi pāri.

Latvijā atrodas zaļo vārnu izplatības ziemeļu robeža, un no ziemošanas vietām Āfrikas dienvidos tās šeit atgriežas maija sākumā. Olu dēšana parasti tiek sākta maija beigās, jūnija otrajā pusē sāk šķilties pirmie mazuļi un apmēram jūlija vidū tie atstāj ligzdu, skaidro I. Mārdega.
Interneta tiešraide no zaļās vārnas būra Ādažu poligonā tika uzsākta 2016. gadā Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra koordinētā LIFE+ projekta „Putni Ādažos” ietvaros sadarbībā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību. Šogad tiešraide notiks jau ceturto gadu, un to atbalsta Aizsardzības ministrija.

Ādažu poligons ietilpst Eiropas Savienības aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000. Poligona centrālajā daļā atrodas Baltijas valstīs lielākais virsāju komplekss, kur sastopami daudzi reti un īpaši aizsargājami putni: zaļā vārna, rubenis, vakarlēpis, pupuķis un citi.

Zaļā vārna Coracias garrulus ir pasaulē apdraudēta putnu suga. Kādreiz Latvijā parasta, šobrīd tā mūsu valstī sastopama tikai Pierīgas mežos – aizsargājamo ainavu apvidū “Ādaži” un dabas liegumā “Garkalnes meži” ligzdo ap 20 pāri zaļo vārnu. Šim putnam nepieciešama vide ar atklātiem laukiem, kas kalpo par kukaiņu medību vietām, un koku puduriem, kur atrast dobumainus kokus ligzdošanai.

Lielā daļā Eiropas intensīvās lauksaimniecības un mežsaimniecības dēļ sugai trūkst gan pārtikas – lielu kukaiņi, gan ligzdvietu – lielu, dobumainu koku. Tā ir apdraudēta arī migrācijas ceļā nelegālu medību dēļ. Tāpat zaļo vārnu skaits Latvijā un kaimiņu valstīs turpina sarukt klimata pārmaiņu rezultātā.

Aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži” izveidots 2004. gadā, lielāko daļu no 10 150 hektāru plašās teritorijas aizņem Ādažu poligons.

Ādažu virsājs sedz ap 2000 hektārus, to veido saulaini un vējaini viršu audžu un smiltāju klajumi sausā nabadzīgā augsnē un reti augoši koki.

Šajā neparastajā vidē mīt Eiropā retas putnu sugas – zaļā vārna, rubenis, vakarlēpis, stepes čipste, brūnā čakste, pupuķis, kā arī reti augi – meža silpurene, smiltāju neļķe, plakanstaipekņi; kukaiņi – sarkanspārnu sisenis, skabiozu pļavraibenis; abinieki un rāpuļi – gludenā čūska, smilšu krupis.

LA.lv