Ekonomika
Īpašums

Vecrīgā prettiesiski iekārto viesnīcu un vairākus mēnešus ignorē būvvaldes aizrādījumus 3

Publicitātes foto

SIA “Cheapy hostel” patvaļīgi apbūvē un viesnīcas pakalpojuma sniegšanai izmanto tam neparedzētas telpas Kalēju ielā 48, kuru ekspluatāciju Rīgas pilsētas būvvalde uzdevusi nekavējoties pārtraukt.

Kā aģentūrai LETA pastāstīja būvvaldes pārstāve Ilze Žūka, pēc būvvaldes aizlieguma ēka vēl divas reizes apsekota, tomēr abos gadījumos konstatēts, ka norādījumi nav ņemti vērā. Ja “Cheapy hostel” turpinās patvaļīgu un prettiesisku telpu pārbūvi un ekspluatāciju, pašvaldība var piemērot piespiedu naudu – ik pēc septiņām dienām pieaugošā progresijā, sākot no 10 eiro līdz pat 1425 eiro.

Ēku “Cheapy hostel” īpašniekam SIA “Pro SS” izīrējis SIA “Lattelecom”.

Būvvaldes galvenais būvinspektors 25.maijā vizuāli apsekojis ēku Kalēju ielā 48, konstatējot, ka īrnieka aizņemtajā ēkas platībā ir veikta patvaļīga būvniecība un notiek patvaļīga telpu ekspluatācija neatbilstoši to lietošanas veidam, jo telpas tiek izmantotas hosteļa vajadzībām bez telpu grupas lietošanas veida maiņas.

Apsekošanas laikā 2.stāvā vizuāli konstatēta vismaz deviņu jaunu telpu izbūve, kas tiek ekspluatētas. 4.stavā konstatētas vairākas telpas patvaļīgas pārbūves stadijā, kas vienlaikus tiek ekspluatētas, kaut gan apkārt ir celtniecības putekļi. Vairākās lielajās telpās veikta patvaļīga pārbūve, izveidojot mazākas telpas, kuras tiek ekspluatētas. 5.stāvā patvaļīgi izveidotas trīs tualetes un viena bijusi izbūves stadijā. Vairākās vietās novēroti arī celtniecības, ugunsdrošības, darba aizsardzības un sanitāro normu pārkāpumi.

Ēkas 3.stāvā atradās “Lattelecom” telpas.

Viesnīca apsekošanas brīdī tika ekspluatēta, taču būvvaldes rīcībā nebija un joprojām nav būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā izstrādātas dokumentācijas, kas apliecinātu iepriekš minēto būvdarbu likumību, skaidro Žūka. Būvdarbi ir veikti bez būvatļaujas, kas kvalificējama kā patvaļīga būvniecība.

Ņemot vērā iepriekš minēto, inspektors apsekošanas laikā mutvārdos informēja telpu īrnieku “Cheapy hostel”, ka nekavējoties tiek aizliegta jebkāda būvdarbu veikšana un viesnīcas “Cheapy hostel” nomāto telpu ekspluatācija.

Šā gada 21.maijā “Cheapy hostel” pārstāvji būvvaldē klātienē tika iepazīstināti ar atzinumu un pārkāpuma protokolu. Savukārt 16.jūnijā būvvalde, izskatot konkrēto administratīvā pārkāpuma lietu, piemēroja naudas sodu, jo tika pārkāpta būvniecības likuma 17.panta pirmā daļa un 21.panta otrā daļa, kā rezultātā izdarīti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 152.panta pirmajā un trešajā daļā norādītie administratīvie pārkāpumi.

28.septembrī būvinspektors kopā ar Pašvaldības policijas pārstāvjiem, atkārtoti vizuāli apsekojot ēku, konstatēja, ka arī pēc būvvaldes aizlieguma īrnieka aizņemtajā platībā ir turpināti patvaļīgas būvniecības darbi un tiek turpināta patvaļīga telpu ekspluatācija.

Būvvalde sagatavoja atzinumu, kurā atkārtoti norādīts, ka izīrēto telpu pārbūve bez būvvaldē saskaņotas būvniecības dokumentācijas un to ekspluatācija ir kategoriski aizliegta. Atzinums nosūtīts arī telpu īpašniekam “Lattelecom”.

9.novembrī būvinspektors atkārtoti apsekoja ēkas Kalēju ielā 48 telpas un konstatēja, ka patvaļīgi pārbūvēto telpu ekspluatācija tiek turpināta. Par konstatēto pārkāpumu tiks sagatavots jauns atzinums un pārkāpuma protokols. Papildu atzinumā tiks ietverts brīdinājums par būvvaldes tiesībām piemērot piespiedu izpildes līdzekli – piespiedu naudu, ja būvvaldes lēmums netiek pildīts. Piespiedu naudu atbilstoši Administratīvā procesa likumam pašvaldība var piemērot ik pēc septiņām dienām pieaugošā progresijā, sākot no 10 eiro līdz pat 1425 eiro, skaidroja Žūka.

Papildus būvvalde norāda, ka atbilstoši Civillikuma 1084.pantam būves īpašniekam ir pienākums uzturēt savu būvi tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem. Pašvaldības institūcijām nav jāiesaistās civiltiesisku strīdu risināšanā, uzsvēra Žūka.
“Lattelecom”, kas “Cheapy hostel” īpašniekam “Pro SS” izīrējis telpas, pārstāve Līga Bite aģentūru LETA informēja, ka, lai novērstu telpās esošo personu apdraudējumu, saskaņā ar Rīgas būvvaldes lēmumu un nomas līguma uzteikumu sācis telpu ekspluatācijas ierobežošanu, ļaujot personām vien iziet un ienākt hosteļa telpās gadījumā, ja persona hosteļa administratora un apsardzes darbinieka pavadībā vēlas paņemt telpās atstātās mantas.

“Diemžēl SIA “Pro SS” prettiesiskas rīcības dēļ ēkas īpašniekam nav izdevies pilnībā apturēt ēkas nelikumīgu ekspluatāciju, ko sabiedrība joprojām nelikumīgi turpina. Pašlaik nesaņemam arī gaidīto atbalstu no valsts un pašvaldības institūcijām. Ļoti ceram, ka atbildīgās valsts un pašvaldību institūcijas veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu Rīgas būvvaldes lēmuma nekavējošu izpildi,” norādīja Bite.

Atbilstoši nomas līgumam nomnieks “Pro SS” telpu izmantošanu hosteļa vajadzībām apņēmās uzsākt tikai tad, kad saņēmis visas normatīvajos aktos paredzētās atļaujas un saskaņojumus šādai telpu izmantošanai, skaidroja Bite. Nomnieks šīs prasības klaji ignorējis, ko apliecina Rīgas pilsētas būvvaldes sastādītais apsekošanas akts, kurā norādīts, ka telpas Rīgā, Kalēju ielā 48, neatbilst normatīvo aktu prasībām un nekavējoties jāpārtrauc telpu ekspluatācija, uzsver “Lattelecom” pārstāve.

Reaģējot uz būvvaldes konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem, telpu īpašnieks nosūtīja nomniekam “Pro SS” paziņojumu par nomas līguma izbeigšanu no 19.oktobra sakarā ar normatīvo aktu un nomas līguma pārkāpumiem. Saskaņā ar līguma noteikumiem nomniekam telpas bija jāatbrīvo 15 dienu laikā no līguma izbeigšanas dienas jeb līdz 3.novembrim, kas netika izdarīts, norādīja Bite.

LA.lv