Laukos
Politika

Veidos ekspertu darba grupu meliorācijas problēmu risināšanai0

Foto – no LAD arhīva

Lai risinātu šā gada lietavās īpaši aktualizētos nesakārtotās meliorācijas sistēmas jautājumus, Zemkopības ministrijā (ZM) tiks veidota nozares ekspertu darba grupa.

Kā informē ministrijas pārstāvji, šodien uz sarunu tika aicināti nozares speciālisti, pašvaldību un pašvaldību nevalstisko organizāciju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji, lai diskutētu par apdzīvotu vietu meliorācijas sistēmu sakārtošanu.

Klimata pārmaiņu ietekmē arvien bagātīgāki kļuvuši nokrišņi. No pārmērīgajiem nokrišņiem pēdējos gados arvien biežāk cieš ne vien lauki, bet arī cilvēka apdzīvotā teritorija. Lielākajā daļā Latvijas nav veikta apdzīvoto vietu meliorācijas sistēmu inventarizācija, kas apgrūtina patiesās situācijas apzināšanu par meliorācijas sistēmām un to tehnisko stāvokli apdzīvotās vietās, kā arī ietekmē civilo aizsardzību.

Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvnormatīvs jau nosaka apdzīvoto vietu hidroloģisko režīmu un pretplūdu būvju projektēšanas nosacījumus, pasākumus gruntsūdeņu pazemināšanai un prasības nosusināšanas sistēmām.

Tomēr, lai veicinātu meliorācijas stāvokļa uzlabošanu apdzīvotās vietās, ZM ieskatā jāveic normatīvi nostiprināta demarkācija starp pilsētas ūdenssaimniecības objektiem un meliorāciju.

Sanāksmes dalībnieki definētja vairākus risināmus problēmjautājumus, tostarp pilsētu, ciemu meliorācijas infrastruktūras definēšanu, ūdenssaimniecības infrastruktūras definēšanu un virszemes ūdensobjektu izpratnes pilnveidošanu, samērojot to ar meliorācijas tiesisko regulējumu.

Sanāksmes dalībnieki vienojās par darba grupas, kura strādās pie šiem jautājumiem, izveidošanu un darba sākšanu jau tuvākajā laikā.
Vairāk par šo tematu lasiet šeit

LA.lv