Laukos
Politika

Vēja enerģijas asociācija pievienojas Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomei0


Vēja parks pie Grobiņas
Vēja parks pie Grobiņas
Foto LETA

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) ir uzņēmusi jaunu biedru – Vēja enerģijas asociāciju (VEA). Kā norāda asociācijas valdes loceklis Kristaps Stepanovs, organizācijas pievienojusies lauksaimnieku biedrībai, jo nākotnē saredz ļoti lielu potenciālu sadarbībā ar nozari, īpaši ņemot vērā vēja parku attīstību. VEA plāno sekot līdzi aktualitātēm lauksaimniecībā, lai izprastu lauksaimnieku vajadzības un piedāvātu tiem vēja parku attīstības iespējas.

Stepanovs pastāstīja, ka lauksaimnieki ir ieinteresēti izmantot atjaunojamos energoresursus ne tikai savām vajadzībām, bet ražot elektroenerģiju arī citiem. “Lielākā daļa no šobrīd esošajiem vēja ģeneratoriem atrodas tieši uz lauksaimniecības zemes. Viņi ir ieinteresēti šādu tehnoloģiju attīstībā,” teica VEA valdes loceklis.

Vienlaikus viņš atzina, ka Latvijā patlaban salīdzinoši maz tiek izmantoti atjaunojamie energoresursi. “Ja runājam par vēju, tad Latvijā salīdzinājumā ar Lietuvu un Igauniju, jaudas ir ievērojami mazākas. Protams, ka agru vai vēlu Latvijai būtu jāattīsta šādas tehnoloģijas. Lauksaimniecības zemes ir ļoti piemērotas tam, lai to darītu,” viņš sacīja.

VEA dibināta 2006. gadā, lai sekmētu vēja enerģijas izmantošanu Latvijā. VEA ir svarīgi ne vien nodrošināt šīs nozares normatīvā regulējuma un vides sakārtošanu, bet arī panākt Latvijas uzņēmumu aktīvu iesaistīšanos un darbību šajā nozarē.

LOSP apvieno 58 lauksaimniecības nozaru un daudznozaru valsts līmeņa nevalstiskās organizācijas un kopumā pārstāv vairāk kā 14 200 ražojošo lauksaimnieku. LOSP iesaistās Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā sadarbībā ar valsts likumdevējiem, valsts pārvaldes institūcijām, Zemkopības ministriju un citiem sociālajiem sadarbības partneriem.

LA.lv