Praktiski
Manas tiesības

Vēlies pie savas mājas ierīkot videonovērošanu? Samaksā valsts nodevu!0

Foto – Shutterstock

Pie savas privātmājas gribētu ierīkot divas videonovērošanas kameras. Kas jādara, lai tas būtu likumīgi, un, ja man izdosies kaut ko ierakstīt, vai varēšu to izmantot? Veikalā mani jau brīdināja, ka tad nedrīkstēšu pārkāpt personas datu apstrādes nosacījumus. Ko tas nozīmē? Neko apstrādāt negatavojos, vienkārši gribu nodrošināties pret negodīgiem kaimiņiem un nelūgtiem viesiem, kas mūs te pēdējā laikā mēdz apciemot. LAIMONIS SALASPILĪ

Fizisko personu datu aizsardzības likumā skaidrots, ka personas datu apstrāde ir jebkuras ar personas datiem veiktas darbības, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu un izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu. Likuma 6. pants savukārt nosaka, ka ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību.

Personas datu apstrāde ir atļauta tikai tad, ja likumā nav noteikts citādi un ja ir vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) ir datu subjekta piekrišana;

2) tā izriet no datu subjekta līgumsaistībām vai, ievērojot datu subjekta lūgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu atbilstošu līgumu;

3) tā nepieciešama pārzinim likumā noteikto pienākumu veikšanai;

4) datu apstrāde nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vitāli svarīgas intereses, to skaitā dzīvību un veselību;

5) tā nepieciešama, lai nodrošinātu sabiedrības interešu ievērošanu vai reali­zētu publiskās varas uzdevumus, kuru veikšanai personas dati ir nodoti pārzinim vai pārraidīti trešajai personai;

6) datu apstrāde nepieciešama, lai, ievērojot datu subjekta pamattiesības un brīvības, realizētu pārziņa vai tās trešās personas likumiskās intereses, kurai personas dati atklāti.

Datu valsts inspekcijā nereģistrē videonovērošanas kameras, bet saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 29. panta trešās daļas 3. punktu reģistrē personas datu apstrādi. Tātad, ja jūs vēlaties veikt personas datu apstrādi (videonovērošanu), saglabājot videonovērošanas ierakstus, šāda personas datu apstrāde saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas to nosaka, jāreģistrē Datu valsts inspekcijā.

Tādā gadījumā jums būs jāaizpilda personas datu apstrādes reģistrācijas iesniegums un jāsamaksā valsts nodeva (28,46 eiro).

UZZIŅA

Datu valsts inspekcijas interneta vietnē www.dvi.gov.lv (sadaļas “Reģistrācija” apakšsadaļā “Veidlapas un formas”) ir pieejams personas datu apstrādes reģistrācijas iesnieguma veidlapas paraugs.

LA.lv