Uncategorized

Ventspils dome uzdod VNĪ sakārtot Ventspils mūzikas skolas ēku0

Ventspils pilsētas dome šodien lēma uzdot valstij Finanšu ministrijas personā (FM) un VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) veikt kritiskā stāvoklī esošo bijušo Ventspils Mūzikas vidusskolas ēku piespiedu sakārtošanu, aģentūru LETA informēja pašvaldībā.

Kritiskā stāvoklī esošās ēkas Pils ielā 38 un Kuģinieku ielā 2 Ventspils Mūzikas vidusskola atbrīvoja 2014.gada sākumā, pārceļoties uz pagaidu telpām un gaidot jauno skolas ēku, kas vēl tiek būvēta. Abas ēkas pieder FM pakļautībā esošajiem VNĪ.

Iepriekš Ventspils mērs Aivars Lembergs (“Latvijai un Ventspilij”) preses konferencē klāstīja par ieceri abās ēkās pēc rekonstrukcijas ierīkot kopmītnes mūzikas skolas un Ventspils tehnikuma audzēkņiem. Par šo jautājumu notiekot sarunas ar VNĪ, Kultūras ministriju (KM), Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) un Ekonomikas ministriju (EM). Kā toreiz atzina Lembergs, visi lēmumi vēl neesot pieņemti, bet iesaistītajām ministrijām esot kopēja izpratne šajā jautājumā.

Skaidrojot, kādēļ bija nepieciešams ar domes lēmumu uzdot īpašniekam sakārtot ēkas, ja reiz pašlaik tiek apspriesta iecere pēc rekonstrukcijas tajās ierīkot kopmītnes, un iesaistītajām pusēm par to esot kopēja izpratne, Ventspils domes priekšsēdētāja 1.vietnieks infrastruktūras jautājumos Jānis Vītoliņš (“Latvijai un Ventspilij”) sacīja, ka pretrunas tur nesaskatot.

“Kamēr nonāksim līdz rezultātam, paies gadi, taču ēkas ir avārijas stāvoklī un rada reālu apdraudējumu, līdz ar to jau tagad, kamēr iecere par kopmītnēm ir tikai procesā, ir jāveic nepieciešamie ēku glābšanas un konservācijas darbi,” skaidroja Vītoliņš. VNĪ pārstāvji sarunā ar Ventspils domi esot pauduši izpratni par šo ieceri. Arī KM un IZM vēstulēs esot paudušas konceptuālu atbalstu tam, ka ēkās varētu ierīkot kopmītnes šo ministriju pakļautībā esošajām izglītības iestādēm. Savukārt EM konceptuāli piekritusi, ka šai iecerei būtu iespējams piesaistīt Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļus no valsts īpašumā esošu ēku sakārtošanas programmas.

Abas ēkas ir atzītas par vidi degradējošām un cilvēku drošību apdraudošām būvēm. Ēku pašreizējais stāvoklis rada draudus apkārtējo personu dzīvībai, veselībai un mantai, draudus sabiedriskajai drošībai kopumā, kā arī vizuāli bojā Ventspils pilsētvides ainavu, skaidroja pašvaldībā.

Dome pēdējo piecu gadu laikā esot vairāk nekā desmit reizes vērsusies pie ēku tiesiskajiem valdītājiem, norādot uz būvju bīstamo tehnisko stāvokli. Ēku īpašnieks un pārvaldītājs ir veicis aizsargsieta un aizsargtuneļa būvniecību un uz jumta izaugušo koku nozāģēšanu. Tomēr, kā norādīja dome, šie pasākumi bijuši nepietiekami, lai risinātu Būvniecības valsts kontroles biroja lēmumos par ēku ekspluatācijas aizliegumu konstatēto bojājumu novēršanu ēku konstrukcijās, kas tieši ietekmē būvju mehānisko stiprību un stabilitāti, apdraudot cilvēku drošību.

Tādēļ dome šodien lēma uzdot īpašniekam ēkas sakārtot. Gadījumā, ja ēku īpašnieks nerīkotos, pašvaldībai būs tiesības organizēt ēku sakārtošanu, izmaksas uzliekot segt īpašniekam, paredz šodien pieņemtais domes lēmums.

Ar domes lēmumu uzdots ēku īpašniekam un valdītājam ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā noslēgt pakalpojuma līgumu par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi ēku sakārtošanai, tajā skaitā tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanu un ēku kultūrvēsturisko novērtēšanu, veicot arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju restaurējamām un konservējamām ēku daļām tādā apjomā, lai varētu izstrādāt pamatotus būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumus. Ne vēlāk kā 15 mēnešu laikā no dienas, kad Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa būs veikusi atzīmi būvniecības ieceres dokumentācijā par projektēšanas nosacījumu izpildi, īpašniekam uzdots pabeigt saskaņotajā būvniecības ieceres dokumentācijā paredzētos būvdarbus ēku sakārtošanai.

LA.lv