Ekonomika
Nauda

VID aicina pensionārus pārliecināties, vai viņiem ir piemēroti papildu atvieglojumi 1

Foto no Pixabay.com

Valsts ieņēmumu dienests (VID) aicina personas, kurām ir tiesības uz papildu atvieglojumiem un kuras maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli no pensijas vai algas, pārliecināties, ka šie nodokļa atvieglojumi ir izmantoti darba algai vai pensijai, informēja VID.

Gadījumā, ja atvieglojumi nav piemēroti, VID aicina atgūt pārmaksāto nodokli, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Noskaidrot vai atvieglojumi ir piemēroti var VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Algas nodokļa grāmatiņa” vai klātienē vēršoties jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā.

VID atgādina, ka personām ar invaliditāti, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem ir tiesības uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumu, kuru piemēro darba ienākumiem un pensijām.

Papildu atvieglojums ir ienākuma daļa, no kuras nav jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Personām, kurām noteikta pirmā vai otrā invaliditātes grupa, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem šī summa ir 1848 eiro gadā, savukārt, personām, kurām noteikta trešā invaliditātes grupa – 1440 eiro gadā.

Pašam nodokļa maksātājam ir jāizvēlas, vai nodokļa atvieglojumu piemērot darba algai vai pensijai un algas nodokļa grāmatiņā jāatzīmē attiecīgais darba devējs vai pensijas izmaksātāja iestāde. Ja nodokļu maksātājs algas nodokļa grāmatiņā nav norādījis šādu informāciju, tad ienākuma izmaksātājs, aprēķinot pensiju vai darba algu, nezina, ka ienākumam drīkst piemērot nodokļa atvieglojumu un to nepiemēro.

Savukārt, ja nodokļu maksātājs algas nodokļu grāmatiņā ir izdarījis atzīmi un norādījis ienākuma izmaksātāju, kuram ar šo atzīmi dod tiesības piemērot nodokļu atvieglojumus, tad turpmāk grāmatiņā norādītais darba devējs vai pensijas izmaksātājs atvieglojumu piemēros, aprēķinot darba algu vai pensiju, tādējādi ieturot mazāku nodokli.

Algas nodokļa grāmatiņa ir pieejama elektroniski VID EDS. Gadījumā, ja personai grāmatiņa vēl nav piešķirta vai persona vēlas tajā veikt izmaiņas, to var izdarīt elektroniski, klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā, vai iesniedzot iesniegumu papīra formā.

LA.lv