Ekonomika
Nauda

VID atklāj, cik liels būs sods par laikus neiesniegtu deklarāciju0

Foto – Shutterstock

Pretēji publiskajā telpā izskanējušajai informācijai, nav paredzēts paaugstināt naudas sodu par nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņa neievērošanu vai to neiesniegšanu. Gluži pretēji – naudas sodu paredzēts diferencēt un noteikt samērīgāku – atkarībā no kavēto dienu skaita, uzsver Valsts ieņēmumu dienests (VID).

VID norāda, ka būtiskākās likuma grozījumos paredzētās izmaiņas ir saistītas ar to, ka turpmāk protokolu-lēmumu par nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņa neievērošanu vai to neiesniegšanu automātiski ģenerēs VID elektroniskā informācijas sistēma, un nodokļu maksātājam tiks piemērota administratīvā atbildība bez viņa klātbūtnes. Par šo protokolu-lēmumu VID triju darbadienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas paziņos nodokļu maksātājam, izmantojot VID EDS.

Ievērojot “Konsultē vispirms” principu, VID piecas dienas pirms attiecīgās deklarācijas iesniegšanas termiņa nodokļu maksātājiem VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) nosūtīs atgādinājumu par drīzumā iesniedzamo deklarāciju, vienlaikus informējot par iespējamo administratīvo atbildību par deklarācijas iesniegšanas termiņa neievērošanu.

VID atgādina, ka jau kopš 2016.gada EDS ikvienam ir pieejams deklarāciju kalendārs, kurā jau laikus tiek atgādināts par deklarāciju iesniegšanas termiņiem. Gadījumā, ja nodokļu maksātājs paredz, ka objektīvu iemeslu dēļ viņam nebūs iespējams iesniegt deklarāciju noteiktajā termiņā, ir iespējams laicīgi pilnvarot citas personas veikt šo pienākumu.

Šāds risinājums padarīs administratīvā soda piemērošanas procesu daudz vienkāršāku, ļaus izvairīties no atšķirīgas attieksmes un piemērot atbildību visiem nodokļu maksātājiem, kuri neievēro deklarāciju iesniegšanas termiņus vai izvairās no to iesniegšanas vispār.

Jaunais regulējums noteiks, ka, fiksējot VID informācijas sistēmās administratīvo pārkāpumu saistībā ar deklarāciju iesniegšanas termiņa neievērošanu un neiesniegšanu, nodokļu maksātājam tiks uzlikts attiecīgajam administratīvajam pārkāpumam paredzētais minimālais naudas sods.

Dažos gadījumos sods var būt pat mazāks nekā līdz šim. Piemēram, ja šobrīd sods par nodokļu deklarācijas iesniegšanas termiņa kavējumu vairāk par 30 kalendāra dienām ir no 281 līdz 700 eiro, tad plānots, ka turpmāk sods par nodokļu deklarācijas iesniegšanas termiņa kavējumu no 21 līdz 30 kalendāra dienām tiks piemērots 151 euro apmērā. Savukārt sods par nodokļu deklarācijas iesniegšanas termiņa kavējumu vairāk par 30 kalendāra dienām tiks piemērots 281 euro apmērā, kas pielīdzināms deklarācijas neiesniegšanai.

Arī turpmāk nodokļu maksātājam būs tiesības pārsūdzēt VID ģenerāldirektoram lēmumu par saukšanu pie administratīvās atbildības, ja deklarācijas iesniegšanas termiņa kavējumam bijuši attaisnojoši iemesli, sūdzībai pievienojot kavējošo iemeslu pamatojošus dokumentus (darba nespējas lapa, slimnīcas izraksts u.c.).

Papildus vēršam uzmanību, ka grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kuros paredzētas izmaiņas līdzšinējā nauda sodu piemērošanā, vēl nav apstiprināti un stājušās spēkā. Šobrīd tie ir izskatīti Ministru kabineta komitejā, iesniegti izskatīšanai Ministru kabineta 2018.gada 6.februāra sēdē un tālāk apstiprināšanai tiks virzīti uz Latvijas Republikas Saeimu.

LA.lv