Ekonomika
Nauda

VID brīdina: pašnodarbinātajiem pašiem jāveic obligātās iemaksas 0

Foto-Shutterstock

Fiziskām personām – saimnieciskās darbības veicējiem – reizi ceturksnī jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts budžetā no brīvi izraudzītas saimnieciskās darbības ienākuma daļas, kas nav mazāka par 380 eiro mēnesī, atgādina Valsts ieņēmumu dienests (VID).

2017.gadā saimnieciskās darbības veicējs kā pašnodarbinātais veic obligātās iemaksas par tiem pārskata ceturkšņa mēnešiem, kuros ienākumi no saimnieciskās darbības ir sasnieguši vismaz 380 eiro. Obligātās sociālās iemaksas veic no summas, kas nav mazāka par 380 eiro mēnesī.

Kā aprēķināt un veikt obligātās sociālās iemaksas?

Obligāto sociālo iemaksu apmēru aprēķina, reizinot obligāto iemaksu objektu ar obligāto iemaksu likmi, kāda attiecīgajā gadā ir noteikta pašnodarbinātajam.

2017.gadā minimālā mēneša darba alga ir 380 eiro, tādējādi pašnodarbinātajiem obligāto iemaksu objekta minimālais apmērs 2017.gadam ir 4560 eiro. Savukārt obligāto iemaksu objekta minimālais apmērs mēnesim ir 380 eiro.

Vispārējā kārtībā pašnodarbinātās personas obligāto sociālo iemaksu likme 2017. gadā ir 31,13% no ceturksnī gūtā ienākuma.

Ja pašnodarbinātais ir sasniedzis valsts vecuma pensijas gadus (arī pensiju, kas piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem vai priekšlaicīgi), tad obligāto sociālo iemaksu likme 2017. gadā ir 29,25% no ceturksnī gūtā ienākuma.

Savukārt, ja pašnodarbinātā persona ir reģistrējusi savu saimniecisko darbību kā nekustamā īpašuma apsaimniekotājs, tad obligāto sociālo iemaksu likme 2017. gadā ir 26,38 % no ceturksnī gūtā ienākuma.

Obligātās sociālās iemaksas valsts budžetā jāveic reizi ceturksnī – līdz 2017. gada 18.aprīlim (par 2017. gada 1. ceturksni), 17.jūlijam, 16.oktobrim un 2018. gada 15. janvārim (par 2017. gada 4. ceturksni).

Piemēram, fiziskajai personai, kas ir reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja, 2017.gada janvārī ienākums no saimnieciskās darbības ir 500 eiro, februārī 400 eiro, martā 450 eiro. Tādējādi 2017.gada pirmajā ceturksnī ienākums ik mēnesi ir pārsniedzis 380 eiro. Tādā gadījumā personai līdz 2017.gada 18.aprīlim ir jāsamaksā obligātās sociālās iemaksas vismaz 354,88 eiro amērā (380 eiro x 31,3%x3).

Reizi ceturksnī līdz minētajiem datumiem pašnodarbinātajai personai ir arī jāiesniedz VID Ziņojums par veiktajām obligātajām iemaksām attiecīgajā ceturksnī.

Pašnodarbinātā ziņojumu iesniedz tikai par to pārskata ceturksni, par kuru veic obligātās iemaksas. Ja obligātās iemaksas par attiecīgo pārskata ceturksni neveic, pašnodarbinātā ziņojumu par šo ceturksni neiesniedz.

Saistītie raksti

Saimnieciskās darbības veicējs neveic obligātās sociālās iemaksas, ja tas ir: zemnieku (zvejnieka) saimniecības īpašnieksm kura uzņēmumā ir iecelts pārvaldnieks; kas nav darba attiecībās ar šo uzņēmumu un ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija priekšlaicīgi; kas nav darba attiecībās ar šo uzņēmumu un ir I vai II grupas invalīds. Tāpat obligātās sociālās iemaksas nav jāveic fiziskai personai, kura veic sava nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un ir sasniegusi pensijas vecumu; kurai ir piešķirta valsts vecuma pensija priekšlaicīgi; ir I vai II grupas invalīde; kurai nav pastāvīgās dzīvesvietas Latvijas Republikā

Arī fiziskai personai, kura gūst ienākumu no personīgās palīgsaimniecības vai piemājas saimniecības, un ir sasniegusi pensijas vecumu vai, kurai ir piešķirta valsts vecuma pensija priekšlaicīgi, ir I vai II grupas invalīde nav jāveic obligātās sociālās iemaksas.

LA.lv