Ekonomika
Nauda

VID izplata svarīgu atgādinājumu pašnodarbinātajiem 16

Foto – Shutterstock

Par 2017.gada ceturto ceturksni fiziskajām personām – saimnieciskās darbības veicējiem vēl atbilstoši 2017.gadā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir jāmaksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, informēja Valsts ieņēmumu dienestā (VID).

Tas nozīmē, ka līdz pirmdienai, 15.janvārim, visām fiziskajām personām – saimnieciskās darbības veicējiem, kuru ienākums no saimnieciskās darbības mēnesī ir vismaz 380 eiro, ir jāmaksā obligātās iemaksas no brīvi izraudzītas saimnieciskās darbības ienākuma daļas, kas nedrīkst būt mazāka par 380 eiro mēnesī.

Līdz 2018.gada 15.janvārim pašnodarbinātajām personām ir arī jāiesniedz VID ziņojums par veiktajām obligātajām iemaksām 2017.gada ceturtajā ceturksnī. Ziņojumu var iesniegt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā pie obligāto iemaksu dokumentiem.

Pašnodarbinātā ziņojumu iesniedz tikai par to pārskata ceturksni, par kuru veic obligātās iemaksas (arī tad, ja obligātās iemaksas veic par vienu vai diviem pārskata ceturkšņa mēnešiem). Ja obligātās iemaksas par attiecīgo pārskata ceturksni neveic, pašnodarbinātā ziņojumu par šo ceturksni neiesniedz.

Pašnodarbinātie obligāto iemaksu objekta noteikšanas vajadzībām ienākumu, no kura veicamas obligātās iemaksas, nosaka kā konkrētā mēneša saimnieciskās darbības ieņēmumu un ar to gūšanu saistīto izdevumu starpību. Obligāto iemaksu apmēru aprēķina, reizinot obligāto iemaksu objektu ar obligāto iemaksu likmi, kāda attiecīgajā gadā ir noteikta pašnodarbinātajam.

2017.gadā minimālā mēneša darba alga bija 380 eiro, tādējādi pašnodarbinātajiem obligāto iemaksu objekta minimālais apmērs 2017.gadam bija 4560 eiro. Savukārt obligāto iemaksu objekta minimālais apmērs mēnesim – 380 eiro. Vispārējā kārtībā pašnodarbinātās personas obligāto iemaksu likme 2017.gadā bija 31,13% no mēneša obligāto iemaksu objekta.

Ja pašnodarbinātais ir sasniedzis valsts vecuma pensijas gadus (arī pensiju, kas piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem vai priekšlaicīgi), tad obligāto iemaksu likme 2017.gadā bija 29,25% no mēneša obligāto iemaksu objekta.

Savukārt, ja pašnodarbinātā persona ir reģistrējusi savu saimniecisko darbību kā nekustamā īpašuma apsaimniekotājs, tad obligāto iemaksu likme 2017.gadā bija 26,38% no mēneša obligāto iemaksu objekta.

Obligātās iemaksas par 2017.gada ceturto ceturksni nav jāveic zemnieku (zvejnieka) saimniecības īpašniekam, kura uzņēmumā ir iecelts pārvaldnieks un īpašnieks nenodarbojas ar uzņēmuma vadību; kurš veic uzņēmuma vadības funkcijas, bet nav darba attiecībās ar šo uzņēmumu un ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija priekšlaicīgi; kurš veic uzņēmuma vadības funkcijas, bet nav darba attiecībās ar šo uzņēmumu un kuram ir noteikta pirmās vai otrās grupas invaliditāte.

Tāpat obligātās iemaksas neveic fiziskā persona, kura veic sava nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un: ir sasniegusi pensijas vecumu; kurai ir piešķirta valsts vecuma pensija priekšlaicīgi; kurai ir noteikta pirmās vai otrās grupas invaliditāte; kurai nav pastāvīgās dzīvesvietas Latvijā.

Iemaksas neveic arī fiziskā persona, kura gūst ienākumu no personīgās palīgsaimniecības vai piemājas saimniecības un: ir sasniegusi pensijas vecumu; kurai ir piešķirta valsts vecuma pensija priekšlaicīgi; kurai ir noteikta pirmās vai otrās grupas invaliditāte.

Plašāka informācija par veicamajām obligātajām iemaksām pieejama VID tīmekļvietnes sadaļā “Saimnieciskās darbības veicēji” un metodiskajā materiālā “Pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas”, kas pieejams VID tīmekļvietnes sadaļā “Nodokļi/Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas/ Informatīvie un metodiskie materiāli/Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšana noteiktām nodokļu maksātāju kategorijām”.

LA.lv