Ekonomika
Nauda

VID melnais saraksts būs garāks
 2

Foto – Shutterstock

No 1. jūlija Valsts ieņēmumu dienests (VID) varēs papildināt tā saukto riska personu sarakstu ar jauniem nodokļu parādnieku uzvārdiem.

Melnajā sarakstā pirmkārt ierakstīs tās personas, kuras, veicot saimniecisku darbību, būs iekrājušas par 7000 eiro lielākus nodokļu parādus.

Sarakstā būs arī to uzņēmumu amatpersonas, tostarp bijušās, kuru amata pienākumu pildīšanas laikā uzņēmumos radušies par 15 000 eiro lielāki nodokļu parādi.

Tajā nebūs vien to komersantu un to uzņēmumu amatpersonu, kam nodokļu maksājumu termiņš ticis pagarināts likumos noteiktajā kārtībā, tiesā bijusi pieteikta maksātnespēja, atzīta parādu piedziņas neiespējamība vai nav pagājuši trīs gadi, skaitot no nodokļu maksājumu noteiktā termiņa pēdējās dienas.

VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes direktora vietniece Santa Garanča paskaidro, ka personu ierakstīs melnajā sarakstā neatkarīgi no tā, kurā no VID administrētajiem nodokļiem viņam būs radies parāds, ņems vērā minētās parādu kopsummas. Tādējādi izņēmums ir vien nekustamā īpašuma nodoklis, kuru pārrauga vietējās pašvaldībās. Lai kādu personu iekļautu sarakstā, jābūt visām minētajām pazīmēm.

Melno sarakstu VID varēja sākt taisīt jau no šā gada 1. janvāra. Vēl stin­grāk vērsties pret nodokļu parādniekiem un citiem, kuri dažādos veidos mēģina izvairīties no pienākumiem pret valsti, VID ļaus svaigākie likuma “Par nodokļiem un nodevām” grozījumi, kuri būs spēkā no 1. jūlija.

Riska personu saraksts nebūs publiski pieejams, VID mājas lapā redzams vien to komersantu saraksts, kam apturēta saimnieciskā darbība. Taču atrašanās tajā var radīt sarežģījumus. Uzņēmumu reģistra juridiskās nodaļas vadītāja vietniece Laima Letiņa skaidro, ka sarakstā iekļuvušajiem nebūs iespēju reģistrēties Uzņēmumu reģistrā kā personālsabiedrību un komercsabiedrību amatpersonām.

VID piebilst, ka melnajā sarakstā iekļuvušajiem Uzņēmumu reģistrs atliks vai atteiks jaunu uzņēmumu reģistrēšanu vai jau esošo pārreģistrēšanu.

Riska personu sarak­stā persona tiks iekļauta uz trim gadiem. Bet būs arī izņēmumi. Ja VID atklāj, ka kādas personas deklarētā dzīvesvieta vairs neatbilst riska adreses definīcijai, tad no saraksta varēs izkļūt ātrāk. Tāpat drīzāk no saraksta izsvītros tos komersantus, kuri būs nokārtojuši savas saistības ar valsti. VID sola izlemt par izsvītrošanu no saraksta vienas darba dienas laikā, par to paziņojot konkrētajai personai.

VID pārstāve Santa Garanča iesaka visiem, kam aizķērušies nodokļu maksājumi, laikus vērsties VID, lai vienotos par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu, atlikšanu uz laiku vai citu atrisinājumu. Ja komersants pats jūt, ka iekrātos nodokļu parādus tomēr nespēs samaksāt, tad atliek Maksātnespējas likumā noteiktais pienākums iesniegt tiesā maksātnespējas pieteikumu.

LA.lv