Ekonomika
Nauda

VID pievērsīs īpašu uzmanību autoservisiem 0

Valsts ieņēmumu dienests (VID) secinājis, ka automobiļu apkopes un remonta nozarē ir augsts nodokļu nemaksāšanas riska īpatsvars, tādēļ noteicis tai divu mēnešu nogaidīšanas periodu – jūliju un augustu, vēsta VID Sabiedrisko attiecību daļas galvenā speciāliste Evita Teice-Mamaja.

Šajā laikā nodokļu maksātājiem tiek dota iespēja pašiem novērst pārkāpumus nodokļu aprēķinu jomā un deklarēt gan saimnieciskās darbības ieņēmumus, gan darbiniekus, gan darbiniekiem aprēķinātās algas pilnā apmērā. Pretējā gadījumā VID gatavojas sākt vērienīgus preventīvos un represīvos pasākumus automobiļu apkopes un remonta nozares nodokļu maksātājiem.

Veicot automobiļu apkopes un remonta nozares nodokļu maksātāju sniegto datu par nodarbināto darba samaksu, profesijām un nostrādāto stundu skaitu analīzi, VID ir identificējis būtiskus “aplokšņu” algu izmaksas riska indikatorus.

Tā piemēram, vidējā mēneša darba samaksa nozarē šā gada martā bija 324 eiro, kas ir par 55,6 % mazāka nekā vidējā darba samaksa valstī, nozarei atbilstošajās pamatprofesijās nodarbināto stundas tarifa likme būtiski atšķiras no attiecīgās profesijas vidējās stundas tarifa likmes nozarē. Saskaņā ar VID rīcībā esošajiem datiem autoatslēdznieka profesijas vidējā stundas tarifa likme nozarē ir 2,60 eiro, bet zemākā stunda tarifa likme nepārsniedz 0,85 eiro.

Savukārt uzņēmumos, kuru vidējā mēneša darba samaksa 2013. gadā pārsniedz valstī vidējo darba samaksu, autoatslēdznieka profesijas vidējā stundas tarifa likme ir 5,60 eiro. Šis rādītājs uzskatāmi liecina par lielo “aplokšņu” algu īpatsvaru šajā nozarē, tādēļ VID pievērsīs īpašu uzmanību šajā nozarē strādājošiem nodokļu maksātājiem.

Nepieciešamības gadījumā VID sola procesā iesaistīt arī biedrību “Auto Asociācija”, ar kuru VID ir noslēgta vienošanās par sadarbību, lai kopīgi veicinātu godīgu komercdarbības vidi automobiļu apkopes un remonta nozarē.

VID ģenerāldirektore Ināra Pētersone: “Mēs aicinām nodokļu maksātājus nenoliegt acīm redzamo – ka to deklarētie nodokļu maksājumi neatbilst to darbības ekonomiskajai būtībai un reālajam apmēram, un ir mazāki nekā tiem būtu jābūt, kā arī pašiem labprātīgi aprēķināt un veikt nodokļu nomaksu pilnā apmērā. Mūsu mērķis ir panākt, lai nodokļu maksātāji paši izvēlas savu saimniecisko darbību organizēt uz godprātīgas konkurences pamatiem attiecībā pret citiem savas nozares dalībniekiem un kļūt par godprātīgiem nodokļu maksātājiem, godīgiem un atbildīgiem darba devējiem pret saviem nodarbinātajiem un visas valsts iedzīvotājiem!”

LA.lv