Latvijā
Vēsture

Viena no vecākajām Latvijas baptistu draudzēm atzīmē 140. pastāvēšanas gadadienu0

Foto-Fotolia

Svinīgā dievkalpojumā, piedaloties Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskapam Kasparam Šternam un daudziem viesiem no citām baptistu un kristiešu draudzēm, Jaunjelgavas baptisti svētdien atzīmēja ievērojamo gadadienu – 140. pastāvēšanas jubileju.

Šī draudze ir pastāvējusi visu padomju laiku, tiesa, ne jau savā baznīcā, jo tā tika atņemta, un padomju okupācijas laikā tajā bija skolas ēdnīca un veterinārā aptieka. Baptisti padomju laikā sludināja luterāņu baznīcas telpās un savu dievnamu atguva 1991. gadā.

Baptistu reliģiskā novirziena izplatība Latvijas teritorijā vainagojās ar Jaunjelgavas baptistu draudzes izveidošanos 1878. gadā, kad Rīgā kristīti pirmie seši jaunjelgavieši.

Pirmās kristības Jaunjelgavā, iegremdējoties Daugavā, notika 1879. gadā. Baptistu darbība šajā Daugavas kreisā krasta pilsētā saskārās gan ar atbalstu, gan pretdarbību. Kā savā grāmatā “Latviešu baptistu draudžu izcelšanās” raksta Jānis Rīss, sakumā Jaunjelgavas draudze nomājusi telpas pie vietējā vīnūža turētāja, kurš dabūjis tam atļauju no birģermeistara.

Krodzinieks cerējis uz dzērienu noietu sapulcēs, bet izrādījies pretējais – baptisti ne tikai paši nelietoja, bet vēl citus dzērājus iesaistīja draudzē. Ar laiku draudze paplašinājusies, un tas neesot paticis tradicionālās luterāņu draudzes mācītājam, kurš sarunājis ar birģermeistaru apkarot baptisma izplatību. Katras draudzes sapulces dalībniekam tika prasīta pase un sastādīts saraksts.

Reiz viesos pie jaunjelgaviešiem ieradušies dziedātāji no Rīgas, un, zinot vietējās varas nostāju, izņēmuši “uzturēšanās apliecības”, bet, kā tas bieži gadās arī šodien, sajaukuši Jaunjelgavu ar Jēkabmiestu. Birģermeistars licis visus rīdziniekus apcietināt un ielikt vietējā cietumā, no kura gan tajā pašā dienā izlaisti. Pēc atbrīvošanas apcietinātie devušies pa Jaunjelgavas ielām, dziedot “Jel sataisies uz karu, tu Dieva draudzīte!”.

Šī incidenta dēļ vēlāk birģermeistars esot zaudējis amatu.

Jaunjelgavas draudze ir īpaša ar tajā ilgus gadus pastāvošo divvalodību. Dievkalpojumi tiek tulkoti krievu valodā un agrāk draudzē darbojās gan latviešu, gan krievu koris.

Baptistu draudzes mācītājs Māris Vītols sludina arī Aizkraukles slimnīcā un Skrīveru sociālās aprūpes centrā.

LA.lv