Latvijā
Sabiedrība

Viestura ordeni piešķir 10 cilvēkiem0


Augstākie valsts apbalvojumi: Triju Zvaigžņu ordenis (no kreisās), Viestura ordenis un Atzinības krusts.
Augstākie valsts apbalvojumi: Triju Zvaigžņu ordenis (no kreisās), Viestura ordenis un Atzinības krusts.
Augstākie valsts apbalvojumi: Triju Zvaigžņu ordenis (no kreisās), Viestura ordenis un Atzinības krusts.

Ordeņu kapituls 2019. gada 8. aprīlī nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt Viestura ordeni 10 cilvēkiem.

1. Piešķirt Viestura ordeņa III šķiru un iecelt par ordeņa komandieri:

* Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieka vietnieku, Satiksmes drošības pārvaldes priekšnieku, pulkvedi Normundu Krapsi.

2. Piešķirt Viestura ordeņa IV šķiru un iecelt par ordeņa virsnieku:

* Nacionālo bruņoto spēku Militārās policijas virsnieku, majoru Intaru Foršū,

* Nacionālo bruņoto spēku Militārās policijas virsnieku, majoru Mārtiņu Kabaku,

* Nacionālo bruņoto spēku Militārās policijas virsnieku, pulkvežleitnantu Valteru Kalvi,

* Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes 2. nodaļas priekšnieku, pulkvežleitnantu Sandi Radziņu,

* bijušo Zemessardzes speciālo uzdevumu vienības komandieri, atvaļināto pulkvežleitnantu Vili Skuju,

* Valsts robežsardzes koledžas Vispārizglītojošo priekšmetu katedras lektoru, pulkvežleitnantu Mārtiņu Spridzānu,

* Nacionālo bruņoto spēku Militārās policijas virsnieku, majoru Egīlu Tišanovu,

* Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Pededzes robežapsardzības nodaļas priekšnieci, pulkvežleitnanti Jeļenu Zitāni.

3. Piešķirt Viestura ordeņa V šķiru un iecelt par ordeņa kavalieri:

* Militārās izlūkošanas un drošības dienesta amatpersonu Silvestru Rozmani.

 

Atzinības krusts piešķirts 43 cilvēkiem

Ordeņu kapituls 2019. gada 8. aprīlī nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt Atzinības krustu 43 cilvēkiem.

 

1. Piešķirt Atzinības krusta III šķiru un iecelt par ordeņa komandieri:

* uzņēmēju, kokmateriālu tirdzniecības uzņēmuma SIA “Kurekss” valdes priekšsēdētāju Jāni Apsīti,

* Latvijas Republikas goda ģenerālkonsulu Stambulā Ahmetu Arbatli (Ahmet Arbatli),

* Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta attīstības direktoru, vadošo pētnieku, Zinātniskās padomes priekšsēdētāju, Dr.sc.comp. Rihardu Balodi-Bolužu,

* Lietuvas Republikas M. K. Čurļoņa Nacionālā mākslas muzeja Kauņā direktoru Osvaldu Daugeli (Osvaldas Daugelis),

* Baltijas-Amerikas Brīvības fonda valdes priekšsēdētāju Kimu Deivisu (Kim Gordon Davis),

* Orsē un Oranžērijas muzeju prezidenti, mākslas zinātnieci Loransu Dekāru (Laurence des Cars),

* Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Neorganiskās ķīmijas institūta direktoru, vadošo pētnieku, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķi, Dr.habil.sc.ing. Jāni Grabi,

* Latvijas Republikas goda ģenerālkonsulu Šveices Konfederācijā Ragnāru Granelli (Ragnar Granelli),

* Latvijas Republikas goda konsuli Nova Odesā, Sanpaulu štatā, Brazīlijas Federatīvajā Republikā Dainu Gūtmani,

* Latvijas Meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētāju Arni Muižnieku,

* Kompjeņas un Blerankūras piļu un nacionālo muzeju direktoru, mākslas zinātnieku, mākslas kuratoru Rodolfu Rapeti (Rodolfs Rapeti),

* lauksaimniecības uzņēmuma SIA “Saldus druva” valdes priekšsēdētāju Maritu Spundiņu,

* Latvijas Republikas goda konsulu Zalcburgas federālajā zemē Karlu Vindingu (Karl Winding).

 

2. Piešķirt Atzinības krusta IV šķiru un iecelt par ordeņa virsnieku:

* kultūras darbinieku, dzejnieku un grāmatizdevēju Uldi Ausekli,

* muzikoloģi, VSIA “Latvijas koncerti” izglītības programmu vadītāju, bērnu un skolu jaunatnes koncertu producenti un vadītāju Karinu Bērziņu,

* ilggadējo Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Inesi Bumbieri-Kaži,

* ilggadējo Cēsu 1. pamatskolas direktori, instrumentspēles skolotāju Annu Būri,

* Rīgas Motormuzeja Restaurācijas nodaļas vadītāju, galveno restauratoru Gunāru Dortānu,

* ilggadējo lauksaimniecības darbinieku Jāni Dzelzkalēju,

* Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultātes dekāni, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli, Dr. agr. Zintu Gaili,

* Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes dekānu, profesoru, Dr. sc.ing. Ēriku Geriņu,

* XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku izpilddirektori Evu Juhņēviču,

* selekcionāru Andri Krūmiņu,

* Latvijas Universitātes emeritēto profesori, Dr. paed. Aīdu Krūzi,

* latviešu literatūras kritiķi, literatūrzinātnieci, Dr.philol. Andu Kubuliņu,

* Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktora vietnieci, Pakalpojumu departamenta direktori Andu Lamašu,

* ilggadējo Latvijas dzelzceļa nozares speciālistu, AS “LatRailNet” Jaudas sadales pārvaldes direktoru Toivo Lukonenu,

* uzņēmēju, SIA “V.L.T.” valdes priekšsēdētāju Pāvilu Mežalu,

* Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas Restorānu, ēdināšanas pakalpojumu un komerc­zinību nodaļas vadītāju Terēziju Pētersoni,

* Preiļu novada Kultūras centra vadītāju Gunti Skrimbli,

* ilggadējo Cēsu Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāju Anitu Slaidiņu,

* Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Teorētiskās mehānikas un materiālu pretestības katedras profesoru, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli, Dr. habil.sc.ing. Jāni Vību,

* vēsturnieci un muzeju darbinieci, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietnieci zinātniskajā darbā Irinu Zeibārti.

 

3. Piešķirt Atzinības krusta V šķiru un iecelt par ordeņa kavalieri:

* ilggadējo Auces novada Lielauces pagasta izglītības un kultūras darbinieci, latviešu valodas un literatūras skolotāju Aldu Balodi,

* Rīgas 13. pirmsskolas izglītības iestādes “Ābecītis” vadītājas vietnieci, pirmsskolas izglītības skolotāju Līviju Baļčūni,

* Jaunjelgavas novada izglītības, kultūras un sabiedrisko darbinieku Aivaru Biti,

* Bauskas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāju Viju Cerusu,

* Latvijas Baptistu draudžu savienības mācītāju, Dr. theol. Ilmāru Hiršu-Iršu,

* Rīgas Latviešu biedrības biroja vadītāju, kultūras un sabiedrisko darbinieci Stellu Līpīti,

* Latvijas Kultūras akadēmijas Eduarda Smiļģa Teātra muzeja mākslas eksperti Margitu Mantiņu,

* kultūras darbinieci, ilggadējo Lielvārdes novada Kultūras centra deju kolektīvu “Pūpolītis” un “Vēji” vadītāju, horeogrāfi Ilutu Mistri,

* sabiedrisko darbinieku Zviedrijas Karalistē Andersu Svenu Svensonu (Anders Sven Svensson),

* kultūras darbinieku, ilggadējo laikraksta “Liesma” žurnālistu Aivaru Kārli Ustupu.

 

“Latvijas Vēstnesis”

LA.lv