×
Mobilā versija
Brīdinājums +16.4°C
Milija, Maiga
Pirmdiena, 25. jūnijs, 2018
22. maijs, 2018
Drukāt

Vija Beinerte: Pa Eiropu klīst dženderisma rēgs (100)

Foto - Polina ViljunaFoto - Polina Viljuna

Vija Beinerte

Rēgs klīst pa Eiropu – komunisma rēgs. Tā vairāk nekā pirms pusotra gadsimta brīdināja Kārlis Markss un Frīdrihs Engelss. Viņu manifestā paustās idejas aizrāva gana daudzus, taču, kolīdz teorija iemiesojās praksē, cerību jūra pārvērtās asiņu okeānā. Padomju komunistiskā totalitārisma režīms un tā atzari šo ideju vārdā nobendēja miljonus un miljoniem salauza likteni un izpostīja dzīvi.

Un nu jau atkal kāds rēgs klīst pa Eiropu – dženderisma rēgs. Šoreiz bez brīdinājuma un manifesta. Rēga vārdu ir dzirdējuši daudzi, tiesa, vairums joprojām īsti nesaprot tā nozīmi. Tomēr jaunais rēgs ir paguvis pārņemt daudzas nacionālas un starptautiskas institūcijas. Piemēram, kopš 1999. gada “dženderisma problēmas aktualizācija” ir kļuvusi par galveno principu (Leitprinzip) Vācijas valdībā un par katra valdības ministra uzdevumu (Querschnittsaufgabe). Savukārt Latvijā tas parādījies sakarā ar diskusijām, kas izvērtušās ap Stambulas konvenciju. Kas tad īsti ir dženders, kam latviešu valodā joprojām nav atrasts piemērots vārds?

Angļu vārds ‘gender’ ir termins, kas ļauj atšķirt vārdu gramatisko dzimti. Pagājušā gadsimta 70. gados to pārņēma radikālās feministes, uzsverot, ka indivīda “dzimti” (‘gender’) nosaka nevis bioloģiskais dzimums, bet izvēle. Saskaņā ar viņu teoriju ir nevis divi dzimumi, bet sešas un vairāk dzimtes – atkarā no indivīda seksuālajām iegribām. Radikālās feministes uzskata, ka dzimtes jeb džendera izvēlei ir jākļūst par vienu no konstitucionāli garantētām brīvībām. Saprotot, ka šādas pārmaiņas nevar īstenot, nemainot leksikonu, nevalstisko organizāciju feministes Vispasaules konferencē par sieviešu stāvokli, kas notika 1995. gadā Pekinā, pirmo reizi oficiālos dokumentos ieviesa vārdu ‘gender’ (dzimte) agrāk lietotā vārda ‘sex’ (dzimums) vietā. Konferencē pieņemtā “Pekinas darbību platforma” bija starptautisks, taču juridiski nesaistošs dokuments. Tagad šis termins ir nostiprināts arī juridiski, pie kam ir divas džendera koncepcijas – bioloģiskā un sociālā.

Pirmais starptautiskais līgums, kur tika iekļauta bioloģiskā džendera definīcija, ir Romas starptautiskās krimināltiesas statūti, pieņemti 1998. gada 17. jūnijā, Latvijā spēkā no 2002. gada 28. jūnija. Šo statūtu 7. panta 3. daļā ir iekļauta džendera definīcija, kas oriģinālā skan šādi: “For the purpose of this Statute, it is understood that the term ‘gender’ refers to the two sexes, male and female, within the context of society. The term ‘gender’ does not indicate any meaning different from above.” Latviski vārds ‘gender’ ir pārtulkots kā “dzimums”, un šā panta tulkojums skan šādi: “Šo Statūtu mērķim termins “dzimums” ir attiecināts uz diviem dzimumiem, vīriešu un sieviešu, kas sastopami sabiedrībā. Termins “dzimums” neietver sevī nevienu citu nozīmi, kā vien iepriekš definēto.” Tātad Romas statūtos mēs redzam džendera bioloģisko koncepciju, kur džendera jēdziens ietver sevī divus bioloģiskos dzimumus, no kuriem katram atbilst sava specifiska un atšķirīga dzimuma sociālā izpausme sabiedrībā – sievišķība un vīrišķība. Ar šo definīcija ir slēgta un tajā nevar tikt iekļauts nekas cits.

Stambulas konvencija līdzīgi Romas statūtiem pēc juridiskās dabas ir starptautisks līgums. Tāpēc konvencijas autoriem tika ieteikts pārņemt Romas statūtos formulēto bioloģiskā džendera definīciju, par kuru starpvalstu līmenī jau bija panākts konsenss. Taču autori šo priekšlikumu noraidīja, ierakstot konvencijas 3. panta c punktā džendera definīciju, kas nav norobežota tikai ar diviem bioloģiskajiem dzimumiem. Oriģinālā tas skan šādi: “Gender shall mean the socially constructed roles, behaviours, activities and attributes that a given society considers appropriate for women and men.” Latviski tas tulkots šādi: “Ar terminu “sociālais dzimums” (dzimte) tiek saprastas sociālās lomas, uzvedība, nodarbošanās un īpašības, ko konkrēta sabiedrība uzskata par atbilstošām sievietēm un vīriešiem.” Tātad vairs netiek runāts par diviem bioloģiskiem dzimumiem, vīriešu un sieviešu, bet gan par “sociāli konstruētām lomām”, turklāt vārds “konstruētas” tulkojumā ir pazudis. Savukārt konvencijas Skaidrojošā ziņojuma 53. punktā ir teikts: “Konkrētas indivīdu grupas var tikt diskriminētas, pamatojoties uz viņu dzimuma (dzimtes) identitāti, proti, ka viņi identificē sevi ar dzimumu, kurš neatbilst dzimumam, kas konstatēts viņiem piedzimstot. Minētais attiecas uz tādām personu kategorijām kā transpersonas, pretējā dzimuma apģērba nēsātāji, transvestīti un citas tādu personu grupas, kas neatbilst priekšstatam, kas sabiedrībā izveidojies par to, kas pieklājas “vīrietim” un kas “sievietei”.” Tas nepārprotami liecina, ka Stambulas konvencijas pamatā ir likta džendera sociālā teorija, kur dženders nav attiecināts tikai un vienīgi uz diviem bioloģiskajam dzimumam, bet tiek definēts kā “sociāli konstruējams”.

Un tad nu rodas jautājums, pat vairāki. Ja konvencijas autoriem tiešām rūpētu vardarbībai pakļautas sievietes, vai tad viņi būtu iekļāvuši tekstā ar šām sievietēm nesaistītus diskutablus formulējumus un prasības, kas vairākās valstīs ir kļuvuši par šķērsli konvencijas ratifikācijai? Bet ja konvencijas autoru mērķis ir rūpēties par GLBT (geju, lesbiešu, biseksuāļu un transseksuāļu) tiesībām, kāpēc tas tiek maskēts un slēpts aiz sieviešu mugurām?

Un vēl. “Radikālās feministes ataino mūsu sabiedrību un mūsu ģimenes kā vardarbības teritoriju, kur katrs otrais ir patoloģisks monstrs. Tie, protams, ir meli, taču rodas jautājums: kāpēc tas tiek darīts? Psiholoģijā to sauc par ‘gaslightning’, proti, tā ir manipulācijas forma, kas mērķtiecīgi sēj šaubas un tiecas likt indivīdam vai grupai neticēt savai redzei, atmiņai un veselajam saprātam. Patiesībā tā ir psiholoģiska vardarbība, jo tiecas pakļaut apziņu. Mērķis – valdīt un kontrolēt mūsu sabiedrību. Spriežot pēc projekcijām, valdīt vardarbīgi,” skaidro Toronto universitātes profesors, klīniskais psihologs Džordans Petersons.

Konvencijas 14. pants paver dženderisma idejām ceļu uz “visu izglītības līmeņu mācību programmām”, arī uz bērnudārziem. Nesen klajā ir laista grāmatiņa “Džendera vienradzis”, kas paredzēta pirmsskolas vecuma bērniem un ir pieejama angļu, spāņu, portugāļu, krievu, japāņu, vācu, franču turku un ungāru valodā. To var aplūkot arī internetā, ievadot atslēgas vārdus “The Gender Unicorn”. Grāmatiņā tiek apgalvots, ka “bioloģiskais dzimums” ir divdomīgs vārdu salikums, kam “trūkst mēroga” un kas “sāpina transpersonas”. Tāpēc pareizāk būtu teikt “dzimums, kas konstatēts piedzimstot”, jo tas esot plašāks un precīzāks apzīmējums. Tālāk bērniem tiek mācīts, ka dženderu identitāte varot būt trejāda: sieviete/meitene; vīrietis/zēns; citi dženderi. Trejāda varot būt arī džendera izpausme: sievišķīga, vīrišķīga un cita. Dzimums, kas konstatēts piedzimstot, varot būt (citēju oriģinālu): Female, Male, Other/Intersex; proti, dzimums varot būt sieviešu, vīriešu un cits/starpdzimums. Persona fiziski un emocionāli varot būt pievilcīga sievietēm, vīriešiem un citiem dženderiem. Tiek piedāvāta arī grāmatiņas izkrāsojamā versija, kur katrs bērns var ierakstīt, ar kādu dzimumu viņš sevi identificē.

genderunicorn2

Patlaban Ņujorkas štatā ir reģistrēti vairāk nekā septiņdesmit transpersonu džendera pašidentifikācijas terminu. Dažās ASV un Vācijas daļās tiek apvienotas publiskās dāmu un kungu tualetes, lai nemulsinātu tos, kas valkā svārkus, bet urinē, kājās stāvot. Vācijas Konstitucionālā tiesa ir pieņēmusi lēmumu ieviest trešā dzimuma (‘intersex’) reģistrāciju. Nesen Parīzes pašvaldība ir nolēmusi, ka turpmāk pilsētas civilstāvokļa aktos vairs netiks rakstīti vārdi “māte” un “tēvs”, bet gan tikai un vienīgi “vecāks nr. 1” un “vecāks nr. 2”, lai nediskriminētu viendzimuma pārus, kas Francijā drīkst laulāties un adoptēt bērnus. Kad bijusī Francijas Kristīgo demokrātu partijas priekšsēde Kristīne Butēna kādā intervijā pateica, ka pret homoseksuāļiem izturas kā pret visiem citiem cilvēkiem, kas ir grēcīgi, gluži kā viņa pati, taču homoseksuālas attiecības kā parādība ir negantība (vārds, kas tiek lietots Bībelē), par šo izteikumu pret viņu tika ierosināta krimināllieta un piespriests naudas sods. Kasācijas tiesa šā gada janvārī Butēnu tomēr attaisnoja, taču tiesu darbi ilga gandrīz divus gadus. Savukārt Kanādā, kopš Krimināllikumā ieviests 319. pants, kas paredz sodu par tā saukto “naida runu”, mediju pārstāvjiem un lektoriem ir jāpatur prātā neiesakāmo vārdu saraksts, kurā iekļauti vārdi “māte”, “tēvs”, “kundze”, “kungs”, “jaunkundze”, kā arī vietniekvārdi “viņš” un “viņa”, kas aizstājami ar džendera ziņā neitrālām uzrunām, lai neaizskartu transpersonu jūtas.

Un te nu atkal rodas jautājums: vai ārsta pienākums nav uzrādīt diagnozi, lai gan tā ne vienmēr var iepriecināt pacientu? Vai līdzīgi arī žurnālistu, skolotāju un augstskolu profesoru pienākums nav paust patiesību? Bet patiesība kādam var šķist arī sāpīga. Taču tikai patiesības atziņa, kas iemiesota rīcībā, spēj dziedināt dvēseli. Bet, ja politkorektuma vārdā un aizsegā tiek potēts nihilisms un kultivēta nedomāšana, cilvēka apziņa tiek degradēta. Nemaz nerunājot par to, ka nevēlamo tematu un nevēlamo vārdu saraksts ir nepārprotama totalitāras ideoloģijas pazīme un tiešs uzbrukums vārda brīvībai.

Tad nu spriediet paši, kas kopīgs pa Eiropu klīstošiem rēgiem un cik nekaitīgi tie ir.

P.S.
Marksisti proletariātu saveda ienaidā ar buržuāziju. Un solīja paradīzi zemes virsū, kolīdz pēdējā tiks iznīcināta. Postmodernisti darbojas smalkāk: nabaga migranti un bagātā Eiropa, apspiestās sievietes un varmākas vīrieši, nelaimīgās transpersonas un neiejutīgie heteroseksuāļi. Taču princips ir tieši tas pats – sašķelt, savest ienaidā un pasludināt kādu par vainīgu. Un arī mērķis ir tieši tas pats – vara. Migrantu, sieviešu vai transpersonu liktenis postmodernistiem, kas apvienojušies zem kreiso liberāļu karoga, rūp tikpat ļoti, cik Ļeņinam, Staļinam un Mao – strādnieku vai zemnieku liktenis.
To nesen rakstīju, meklējot kopsakarības starp marksistiem un kreisajiem liberāļiem. Visu tekstu var izlasīt ŠEIT.

Pievienot komentāru

Komentāri (100)

 1. Izlasīju ar interesi. Gudra, talantīga un drosmīga žurnāliste, veicot diezgan apjomīgu pētniecisku darbu un paužot savu attieksmi un viedokli tik sensitīvā jautājumā.

 2. Izmantojiet Google, tas ir bez maksas! Atbildēt

  “…tas nozīmē, ka par sieviešu un vīriešu bioloģiskām atšķirībām vairs nedomāsim. Tas ir, maigi izsakoties, nekorekti”

  Nē. Jūs vienkārši nepārzināt tēmu. Palasiet jebkuru Rietumu ziņu portālu angļu valodā. Vija Breinarte pati neko nav izdomājusi. Jums vienkārši ir grūti noticēt, ka patiešām viss var būt tik traki. Bet, tiešām, ir.

  • Tas, kas ir nekorekts, ir šāda Stambulas konvencijas teksta interpretācija. Nevajag jaukt juridiskus dokumentus ar to, ko raksta “jebkurš angļu valodā rakstošs ziņu portāls”.

   • Masu mediji tiešām nav juridiski dokumenti, ne Mājas Viesis, ne “jebkurš angļu valodā rakstošs ziņu portāls”, un prātīgiem cilvēkiem tas ir skaidrāks par skaidru. Katram savs darbs.

   • Nekorekti ir tas, ka Alla Borisovna citātā nav iekopējusi pilnu teikumu. Autore raksta: “Tātad vairs netiek runāts par diviem bioloģiskiem dzimumiem, vīriešu un sieviešu, bet gan par “sociāli konstruētām lomām”, turklāt vārds “konstruētas” tulkojumā ir pazudis.”
    Jo “sociālas lomas” un “sociāli konstruētas lomas” nav viens un tas pats.

 3. Simpātiskā Beinertes kundze manuprāt pārspīlē. Piemēram
  “Latviski tas tulkots šādi: “Ar terminu “sociālais dzimums” (dzimte) tiek saprastas sociālās lomas, uzvedība, nodarbošanās un īpašības, ko konkrēta sabiedrība uzskata par atbilstošām sievietēm un vīriešiem.” Tātad vairs netiek runāts par diviem bioloģiskiem dzimumiem, vīriešu un sieviešu, bet gan par “sociāli konstruētām lomām”.”
  Viņa acīmredzami secina no teksta kaut ko tādu, kas tekstā nemaz nav teikts. Tur tekstā ir vārda “gender” definīcija, proti – ka tas apzīmē priekšstatus, ko sabiedrība uzskata par vīriešiem vai sievietēm atbilstošiem (piemēram, ka bērnudārza audzinātāja ir sieviešu darbs), nu un šajā vietā raksta autore veic domas lēcienu un paziņo, ka tas nozīmē, ka par sieviešu un vīriešu bioloģiskām atšķirībām vairs nedomāsim. Tas ir, maigi izsakoties, nekorekti.

  • tas nozīmē, ka par sieviešu un vīriešu bioloģiskām atšķirībām vairs nedomāsim. Tas ir, maigi izsakoties, nekorekti.

  • Šajā ziņā simpātiskā autore neko nepārspīlē. Gender tiešām tiek tulkots kā dzimumu sociālās lomās jeb sociālais dzimums.

 4. “princips ir tieši tas pats – sašķelt, savest ienaidā”

  Precīzi. Tie paši cilvēki, kas agrāk kultivēja marksismu, pašreiz nodarbojas ar to pašu, tikai izmantojot citas ideoloģijas – sarīda vienu sabiedrības daļu pret otru, lai pēc tam izmantotu radīto sasprindzinājumu savas varas nodrošināšanai. Vispretīgākais, ka tas atkal tiek darīts aizsedzoties aiz rūpēm par “apspiesto” aizstāvību.

 5. O, vareni! Beidzot arī Latvijā sāk rakstīt par šo tēmu. Pasaulē pašreiz trako vēl nepieredzēta stulbuma vētra par šo jautājumu, par ko mūsējie īsti pat nav dzirdējuši.

  Klasiskie piemēri ir vīrietis, kurš pašidentificējas par sievieti, gūst uzvaru sieviešu laušanās cīņas čempionātā. Vai arī – vīrietis, kurš uzskata, ka ir sieviete, tiek iesēdināts sieviešu cietumā un vēlāk – kāds pārsteigums – tieki pieķerts izvarošanā.

  • Ir vērts padomāt, kāpēc SK ratifikācija ir ievilkusies tik daudzu gadu garumā un diezgan ievērojams valstu skaits to nav ratificējis, Apvienoto Karalisti ieskaitot.

 6. velns parāvis ! Atbildēt

  Tās atraisītās babas rietumos ar seksu vien nodarbojas.

 7. Kauns par autores stulbumu un aprobežotību

  • jûsu kabinets ir 00?

  • Ej takš tu galīgi…

   Rietumu pašreizējā lielākā problēma ir leģitimizēts un institucionalizēts stulbums, realitātes noliegšana un murgainu radikālu ideju triumfs.

   Idejas, kuru paušanu vēl pirms nieka 20 gadiem uzskatīja par garīgas saslimšanas pazīmi, nu ir valdību dienas kārtībā. Daži aktīvisti priecājas par “liberālisma uzvaru”, kamēr pārējā sabiedrības daļa noraugās tajā ar klusām šausmām un degradācijas un pataloģijas uzvaru pār veselo saprātu.

  • Autore norāda izmantotos avotus, informējot Latvijas sabiedrību, kādi pretargumenti tiek izvirzīti SK ratifikācijai.

 8. Mārtiņš Kālis Atbildēt

  Kā biologs ar medicinas zinātņu doktora PhD diplomu varu komentēt, ka zinātnē un medicīnā (specializētajā literatūrā, publikācijās) joprojām dzimumu apzīmē kā “sex”, un dzimumi ir tikai divi, “male” un “female”. Dabu neapmānīsi. Statistiski apstrādājot populācijas pētījumu datus biomedicīnā izdala apakšgrupas – vīrieši un sievietes, jo daudzas slimības un bioloģiskie procesi šiem dzimumiem būtiski atšķiras. Savukārt, ja novērots indivīds, kam piemīt netipiska hormonu darbība, to var izdalīt kā atsevišķu gadījumu un atsevišķi aprakstīt. Bet tas noteikti neiks iekļauts rezultātu tabulā kā trešais dzimums. Jo nevar katrai novirzei no bioloiskās normas izdomāt savu “genderu”. Vai tā ir slimība? Varbūt ne vienmēr, bet tomēr arī dzimums tas nav.

 9. Autore fokusējusies uz virspusējo un aizmirsusi minēt, kādēlj tas vajadzīgs un kādu traumu un sekas dzīves garumā to īpatnību noliegšana personām, kas neierakstas tradicionālajā sieviešu/vīriešu rāmī, izraisa.

 10. Lielisks raksts. Atklāj destrukcijas metodes gan Eiropā, gan Kanādā, kur Criminal Code 319.p. paredz kriminālatbildību + 318.p. 4.d. definē grupas, pret kurām nedrīkst publiski izteikties. Jā, pie mums Kanādā šīs šausmas patiešām ir. Tas tāpēc, ka kanādiešiem nav komunisma režīma pieredzes, viņu prāts nespēj iedomāties tik šaušalīgus melus un divkosību, un uzķeras uz falšiem lozungiem. Latvijā daudzi vēl atceras padomijas pieredzi. Būtu labi, ja Latvija tiktu pasargāta no jaunā neprāta. Nav jēgas izbēgt no vienām šausmām, lai nonāktu citās šausmās.

  • 318.p. runā par genocīdu un naida kurināšanu (incitement/promotion) nevis publisku izteikšanos. Pēc Tava komentāra var secināt, ka tavuprāt tās ir labas lietas, kuras nevajadzētu aizliegt , ja vērstas pret zināmā grupām. Es vienmēr esmu brīnijies, kapēc tādi kā Tu mokaties Kanādā, nevis pārceļaties uz turieni, kur atradīsiet daudz domubiedrus (piemēram, Afganistānā vai Krievijā).

   • Ārzemniek, izlasi 318. panta 4. daļu, kur par “sex, sexual orientation, gender identity or expression”. Un tad paskaties YouTube, piemēram, “Joe Rogan & Jordan Peterson discuss Transgender Pronoun MADNESS” vai “Teachers forced to attend ‘LGGBDTTTIQQAAPP’ training session”.

    • Jordan Peterson ir reti prātīgs un zinošs džeks. Interesanti skatīties video, kur kāds apdauzīts “tiesību aktīvists” cenšas ar viņu strīdēties par lietām, kas ir viņa profesionālā kompetence – psihiatrija. Patiesībā tas ir gadījums, kad pacienti strīdās ar ārstu par viņu diagnozi.

 11. Ļoti vajadzīgs un saturīgs raksts. Paldies par pausto!

 12. Autore pat nezina, kas ir ģenderisms. 😀

  Tas ir uzskats, ka visiem strikti jāatbilst dzimumu lomām un, parasti arī, ka ir tikai divi dzimumi. Atpakaļ uz skolu!

  • Dabā ir tikai 2 dzimumi. Slimi cilvēki dekadentās valstīs ir izgudrojuši veselu čupu citu “dzimumu”.

   • Palasi labāk par jūras zirdziņiem, kā viņiem ar tiem dzimumiem.

    • Re, re. Tur jau ir tā problēma. Viens domā, ka viņš ir nekārtnā vīriešsieviete, cits, ka jūras zirdziņš. Vēl cits domā, ka ir traktors, vai Apache helikopters.

     Un viss vēl būtu nekas, ja nemēģinātu to uztiept citiem.

 13. Paldies autorei! Šķiet, ka cilvēku ar saprāta balsi un izdzīvošanas instinktu paliek arvien mazāk 🙁 Daudziem komentu autoriem jāprasa: au, vai Jūs dzīvojat šajā pasaulē, vai kaut kādā mirāžā? Neredzat un nesaprotat, kas apkārt notiek?

 14. Precīzi un aktuāli.

 15. Bundestaga draugs Atbildēt

  Eu parlamenta runa , ka – 6. punkts no EU doktrinas, ko nedrikst redzet tauta, bet tur ir visas EU pamata nostadnes virzibai- ir Gimenu un to veidojumu sagrausana. Ne jus neparklausijaties – tas ir nopietni un apzinati. Kapec???- tapec ka vesela gimene ir radosa, varosa, par sevi pat ja vajag pastavosa kaujas vieniba.. Musdienu globalizacija tas ir ienaidnieks NR 1.

  • Bet protams. Jātic tak Tev uz vārda, ka tur tieši tā rakstīts.
   “vesela gimene ir radosa, varosa, par sevi pat ja vajag pastavosa kaujas vieniba.” – Bet protams, vai kā savādāk var būt.
   B draugs, tas ka Tu vēlies lai tā būtu, nenozīmē, ka tā ir.

 16. Vijai, kā jau daudziem šeit, patīk skatīt jautājumu tikai no viena skata punkta, un tā stipri balstīties savos aizspriedumos.
  Neņemšos spriest par dženderu nošķīrumu nepieciešamību, neviens uz šīs pasaules nezin, kā ir “pareizi”. Nav tāda – “Pareizi”.
  Pamatā tie ir reliģijā un tradīcijās balstītie aizspriedumi.
  Mums tak mācīja, ka pareizi ir, ka vīrietis apprec sievieti. Uzražo bērniņus, pelna iztiku, sieva pie pavarda (Tāpēc Vija, beidz gudri muldēt, un ej cep pankūkas, ēst gribas pēc velna 🙂 )
  Vijai un viņai līdzīgajiem patīk strikti noteiktas lomas. Tad, Vija, kāpēc tās neievēro? Bet “Vijām” patīk tomēr izvēlēties – Vija grib mālēties un smuki bildēties, Vija grib rakstīt grāmatiņas un raksteļus avīzēs. Bet balstoties uz dažu gadsimtu senām tradīcijām Vijai vajadzētu vecim pusdienas taisīt un bērnus dzemdēt, nevis “gudri” muldēt. (Tak tie bābieši nekā nejēdz, tāpēc arī balstiesības viņām nebija).
  Varbūt Vijai tomēr gribās vēl senākus laikus atcerēties, kad bara stiprākais tēviņš varēja ievilkt viņu alā un apsēklot, un šamā vēl priecīga par to būtu! 🙂 Pie velna visu pārējo, jāvairojas, lai dzimta turpinās.
  Varu tik cerēt, ka Vijai dzīvē arī pienāks tā apskaidrības diena, un viņa sapratīs – nav tikai melns un balts, pareizs un nepareizs. Pārsvarā viss ir Shades of grey. Un pat tas, ka spējam uzražot tehnoloģijas, kādas pirms simts gadiem pat nebija iedomājamas, nepadara mūs par viszinošiem. Mēs esam tikai cilvēkis, kas ļoti lēnu attīstās un nikuja daudz nejēdzam.

  • Daiļdirsēj, ko tu gribēji ar savu tukšpļūtīto palagu pateikt?

   • He, rupeklis uzradās. 🙂 Tev būs japacenšās cītīgāk, lai aizskartu manas jūtas.

    • Lauku vecis ar saviem uzskatiem Atbildēt

     Tev un jūtas ???!!! Tu murgo ! Cilvēces izdzimteņiem, kuriem svešs sievišķais un vīrišķais, manuprāt, nav jūtu. Manuprāt, Tu esi parasta slampa feministe, kuru Krievijā sauc par ONO. Vidējais ģenētiski kroplīgais, kad divi sadzērušies ir uztaisījuši tādu kā Tevi.

     • Kara Ruksis

      He he, pastāsti vēl kaut ko jaunu par mani! 🙂 Bezgala aizraujoši.
      Tavs intelektuālais lidojums man noteikti liek ieklausīties Tavā viedoklī.

    • īsts tukspļūtis tu gan esi!

  • Tavas smadzenes ir labi paskalotas!!!

 17. Labs pamats nopietnām pārdomām.

 18. Ar 1.jūliju Rīgā visas sabiedriskās tualetes netiks dalītas – vīriešu un sieviešu. Katrs varēs tās apmeklēt pēc saviem uzskatiem.

 19. Analfabētisma jūra. 1) Nu kā, kā, kā var salīdzināt asiņainu Staļinismu ar vēlmi ļaut cilvēkiem brīvi izvēlēties savu identitāti? Nav svarīgi – labi vai slikti, bet kāds tam sakars ar “asiņu jūru”? Esat dzirdējusi par “Straw man”? Salmu vīrs – nu šis ir sanācis grandiozs. 2) Radikālās feministes, kas ir konkrēts feminisma novirziens, šobrīd cīnās PRET transseksuāļu tiesībām pašidentificētis, jo tas ir pretrunā bioloģisko sieviešu tiesībām uz drošību (atsevišķām tualetēm, ģērbtuvēm, patversmēm, cietumiem u.c). Bet Jums jau katra sieviete, kam ir vairāk pašcieņas kā grīdlupatai, uzreiz ir ļaunā, radikālā feministe, vai ne?
  Tālāk nemaz nelasīju.

  • “Tālāk nemaz nelasīju.” Tipiski – nelasīju, bet ir viedoklis. Tad kāpēc dženderistiem tik svarīgi ir bērnudārzi? Lai ļautu četru vai piecu gadu vecumā “brīvi izvēlēties savu identitāti”?

 20. Tie , kuri augushi pie sapuvushas komunisma propogandas viegli saprot, ka taa ir tikai kaarteejaas radikaalaas idejas propoganda- jauni aktieri, produkts citaa iesainojumaa!:)

 21. Vija, paldies!
  Labs raksts!

 22. Jauks un patiess raksts. Daudziem jautājumiem salikti punkti uz i. Tikai zināšanas var apturēt šo deģenerācijas vilni!
  Katram vīrusam ir pretinde!

 23. Sirsnīgs paldies par labi saprotamo rakstu! Mums Latvijai Stambulas konvencijas ratifikācija ir PAŠNĀVNIECISKA!

 24. Un, ko darīt feministei, kurai abas puses krīt uz nerviem un gribas normālu līdzsvaru starp tradīciju un saprotošu attieksmi pret citādo? Apnikuši.
  P.S. Ziņkārība pēc mēģināju atrast minēto Kanādas likumpantu. Kaut kā rokā nedevās. 🙁 Tur pavisam kaut kas cits rakstīts. Iegūglējot Hate Speech in Canada – arī pavisam cita aina. Nav kaut kas lāgā ar šo izcilo viedokli. Vismaz cenšoties ātri pārbaudīt faktus.

  • atvērās ar pirmo piegājienu
   Public incitement of hatred
   319 (1) Every one who, by communicating statements in any public place, incites hatred against any identifiable group where such incitement is likely to lead to a breach of the peace is guilty of – un seko vesela lappuse.

   • Man gan – jā, atradās, bet ne jau tas, kas rakstā norādīts. Tam, ko jūs tur citējat un izskatās, ka arī tālāk, pilnīgi cits saturs.

    • pirms spriest, kas kā “izskatās”, izlasiet, kas rakstīts Public incitement of hatred – Criminal Code, visu pantu no sākuma līdz galam. Un bez steigas iemetiet YouTube Transgender Pronoun, tur būs no kā izvēlēties. Var uzmest aci Transgender pronaun MADNESS, pēc tam Teachers forced to attend ‘LGGBDTTTIQQAAPP’ training session.

     • Nav laika pavadīt dienas, pētot, kā tur Kanādā ir, bet izskatās, ka tiek ierobežota naida runa un tiek skaidrota dažādība. Nevis visi, kuri saka, man nav pieņemams tāds un citāds dzīvesveids, tiek nosūtīti uz koncentrācijas nometnēm.
      Galvenais, ka, manuprāt, Latvijai līdz jebkādiem pārspīlējumiem šajā jomā ir vēl tālu.

     • Mhm. Lindai “Nav laika pavadīt dienas, pētot”, bet ir savs (neinformēts) viedoklis un vēlme strīdēties, par spīti tēmas nepārzināšanai.

  • arī feministe, neradikālā Atbildēt

   Neviens jau te neuzbrūk citādajiem. Bet nevajag citādību pasludināt par normu un dominanti.

   • Diez vai jūs zinat kaut ko konkrētu par radikālajām feministēm, tāpēc varētu lieki nevalkāt viņu vārdu, maldinot krietnos un tikumīgos pilsoņus. Transseksuāļu pasaulē ir TIK maz, ka viņus noteikti neviens netaisās pasludināt par normu un dominanti.
    Kanādas likums kriminalizē naida runu un apvainojumus, nevis vienkāršu atteikšanos lietot uzrunas. Kārtējais pārspīlējums.

  • Varu ieteikt apskatīties arī šo: Canada university under fire for gender pronoun debate.

 25. Nu ko, dāmas un kungi (ups, tāda uzruna taču var aizskart starpdzimumu!!!), kā sacīt jāsaka, “atpeldējām”…

 26. Nu ko, dāmas un kungi (ups, tāda uzruna taču var aizskart starpdzimumu!!!), kā sacīt jāsaka, “atpeldējām”…

 27. Paldies Vijai Beinertei par dženderisma rēga skaidrojumu. Šis rēgs nodara sabiedrībai milzīgu ļāunumu. Ļoti vēlētos, lai sabiedrības inteliģences daļa, pievienotos Vijas secinājumiem un tie presē un sociālajos tīkos izgaismotu šī rēga morālu pusi. Komunisma rēgs bija tikai “ziediņi”, salīdzinot ar dženderismu.

  • Nu ja, Sibīrija, čeka… nieki vien. Toties nepilns procents pasaules cilvēku, kuri grib dzīvot kā pretējais dzimums – jāāāā, lūk tas ir briesmīgi!

   • Komunisti nokāva miesu, dženderisti mērķē dziļāk, viņi grib sačakarēt apziņu. Ar pieaugušajiem nav tik viegli, tāpēc viņiem tik svarīgi ir bērnudārzi.

   • Lai tak vini dzivo(tas %) lai neuztiepj paarejim

   • Ne jau tur tas suns aprakts. Lai katrs dara kā grib, kā tas ir pašreiz Latvijā. Miers un klusums, un brīvība.

    Problēmas sākas tad, kad “nepilna procenta” nelielas daļas (!) vārdā sāk ārdīties ektrēmisti, kas posta sabiedrisko kārtību un liek pieņem muļķīgus un pārējos 99.99% diskriminējošus likumus.

 28. LA vadība, kāpēc šis raksts ir ielikts pie viedokļiem? Atbildēt

  LA, jūsu politā kaut kas nav kārtībā. LETAS rakstus jūs pasniedzat (atgremojat) kā galvenās ziņas, izliekoties par nesaprotošiem, ka LETA ir jūsu ideoloģiskais pretinieks (t.i. neoliberālisms) – ja jau jūs, LA, sevi esat pasludinājuši par tradīcijas glabātājiem. … Bet Vijas Beinertes raksts, kurš runā par vērtībām, par tradīcijas t.i. Mammas Dabas aizstāvēšanu, ir ielikts, nogrūsts pie viedokļiem!??? LA vadība, ko jūs redzat, kad skatāties uz sevi spogulī? Ieskatieties, – un stulbums un nodevība iegūs noteiktas aprises. … Bēdīgas lietas notiek ar jums, Latvijas Avīze.

 29. Super! Labs raksts! Atbildēt

  Labs raksts! Gudri cilvēki mēdz atgādināt, ka gadījumā, ja doma aizstās esību, tad tās būs cilvēces beigas. … epistemoloģija vienmēr sekos ontoloģijai, bet nevis otrādi 🙂

 30. Paldies Vijai par rakstu! Atbildēt

  Trāpīts desmitniekā! Beidzot skan tieša runa. Šo rakstu noyeikti ir jāiesaka visiem ko pazīstam . Paldies Vija!

 31. Nu, ko gan vairāk te piebilst.
  Kā komunisti ar putām uz lūpām karoja par savu ideaoloģiju, tā mūsdienu “sociāli progresīvie” turpina. Tik, kur komunisms cerēja totalitāri sašķelt ģimeni paklausības vārdā pret valsti/vadoni, tur dženderisti cer totalitāri šašķelt ģimeni pakalusības vārdā pr-
  Hmm…
  Baigi līdzīgas šīs abas idejas.
  Jo ko gan citu šis progresīvisms, noārdot robežas starp sievišķo un vīrišķo, galu galā grib panākt, kā “ģimenes” kā civilizāciju veidojošās pamatstruktūras iznīcību.
  Lūdzu, pirms ņemat un mani norokat, paņemiet rakstā apskatīto ideoloģiju, un ektrapolējiet to līdz maksimumam, proti, kāda būtu pasaule, ja feminsims/progresīvisms/marksisms/fašisms/(insert:”Jūsu mīļākā ideoloģija”) būtu vienīgā atzītā ideoloģija uz Zemes. Iztēlojaties sevi tādā pasaulē. Un tad, un tikai tad būs skaidrs, ko šī ideoloģija un ideoloģijas piekritēji patiesībā grib panākt.
  P.S. Vairumā gadījumu tā būs pasaule, kurā Jūs itin nemaz negribēsiet dzīvot.

 32. Sarakstu studijā! Atbildēt

  Labs rakstiņš! Komunisma idejas tēvu zin visi; būtu labi, ja reiz nosauktu vārdos arī šī murga “garīgos vecākus Nr.1, 2…” u.t.t.

 33. Tipisks viltus ziņu paraugs: Kanādā, kopš Krimināllikumā ieviests 319. pants, kas paredz sodu par tā saukto “naida runu”, mediju pārstāvjiem un lektoriem ir jāpatur prātā neiesakāmo vārdu saraksts, kurā iekļauti vārdi “māte”, “tēvs”, “kundze”, “kungs”, “jaunkundze”, kā arī vietniekvārdi “viņš” un “viņa”, kas aizstājami ar džendera ziņā neitrālām uzrunām, lai neaizskartu transpersonu jūtas.
  1) paņem faktu, šai gadījumā KL pantu;
  2) piekabina izdomājumu,
  radot iespaidu, ka otrā puse arī ir fakts.

  • Risinājums vienkāršs. Jautājums Gugļu mātei: Canada university under fire for gender pronoun debate

  • Tad jau Anna neko nebūs dzirdējusi arī par to, ka vārds mankind ir kļuvis politnekorekts, tāpēc jāaizvieto ar humankind.

   • Humankind nav nesens izgudrojums. Turklāt, izklausās pat ļoti loģiski – cilvēce nevis “vīrietība”.

    • Izklausās ta izklausās, bet standarta jēdziens tomēr ir “Mankind”. Un “Man” kā “cilvēks”. Ai, kāds šovinisms. Gatavais patriarhāts, saproties. Ai, ai. Fašisms.

   • Ā, jūs par to teātra mākslas pusslodzes skolotāju – Kanādas premjeru Trudo? Tas ir labais! Viens tāds riktīgs glumeklis. “Mankind” nu ir gandrīz vai naida runa, saproties.

    Rietumos šodien, ja gribi būt spicē, ir jābūt balto heteroseksuālo vīriešu nīdējam. Tā ir pozīcija, kas visātrāk nes augļus.

    Man tik ir reālas bažas, ka tas viss nebeidzas ar patiesu fašismu un koncentrācijas nometnēm “liberāļu” pāraudzināšanai, ja vadzis lūzt. Brexit un Trampa ievēlēšana bija “wake-up call” (modinātāja zvans), kuru “liberāļi” (patiesībā “Regressive Left” (“regresīvie kreisie”) ekstrēmisti) ne vien ignorē, bet pat kļūst vēl agresīvāki.

 34. Lieliski uzrakstīts. Tā, lai tiem, kam nebija skaidrs, par ko tad “tā klope” notiek, beidzot pielēktu. Bet par Eiropas “vērtībām” domājot, rodas sajūta kā uz Senās Romas sliekšņa drupām stāvot ar vīna kausu rokās un skatu gaišā rītdienā.

  • Man tomēr drīzāk liekas, ka salīdzinājums ar Romas impērijas pēdējām dienām pirms tās sabrukuma ir vairāk atbilstošs. Nez vai Eiropas rītdiena ir īpaši gaiša. Kurš to būtu domājis vēl pirms nieka 25 gadiem, kad viss izskatījās tik cerīgi.

 35. Nesapratu. Par ko šis sacerējums? Kaut kādi fragmenti, izķeksēti no vācu un angļu svešvalodām, aplieti ar sazvērastību teorijām no krievu saitiem, baznīca iejaukta pa vidu un viss sapļeckāts kopā vienā lielā sviestā.

  Bēdīgi, cik zemu nolaidusies kļuvusi šī avīze…

  Kaut kādi sektanti publicējas ik dienas, horoskopi, pesteļi, dziednieki, izvilkumi no krievu portāliem, vāprāta murgi. Ja bizness neiet, ja lasītāju skaits pārlieku sarūk, tad ir arī tāda opcija kā rūpalu slēgt. Režisori lai taisa filmas, filologi lai strādā zinātnē, jaunieši lai iet būvniecībā vai lai brauc uz Angliju. Likvidējiet un kapitālu pārnesiet uz ko jēdzīgu – mežistrādi, rūpniecību, kaut vai veikalu, autoservisu, friziersalonu atvērt.
  Bet, ja jūs santīmu ķeksēšanas vārdā nododat veselu profesiju, vai mūža galā, kad beigsiet savu karjeru, jums nebūs žēl latviešu tautas, kuru tik ciniskā veidā debilizējat, barojot ar miskasti?

 36. Kas ir shis galvenais socialais konstruktors? Ka vinu sauc un no kurienes tas ir celies?

 37. Paldies par tik sakarīgu rakstu!

 38. Tikai pateicoties cilvēkiem, kuri sabiedrībai attīstoties, ienes jaunus jēdzienus un konceptus, tādas beinertes var šodien paust savu viedokli presē un internetā. Jo ne tik sen sabiedrībā valdošā izpratne par sievietes lomu un tiesībām bija diezgan vienkārša – stāvi pie plīts un dzemdē bērnus, muti drīksti virināt barības uzņemšanai.
  Tad uzradās sieviešu tiesību kustības rēgs un tam pateicoties beinertes šodien var gvelzt kas vien tām ienāk prātā.

  • Interesanti, kāds Tu esi zinātājs, ja gvelz tādu bezsakaru? :))
   Atgādini, kad Latvijā sievietes ir bijušas noliktas tādā lomā?
   Un kopš kura laika sieviešu tiesībām palīdzētu neskaitāma skaita dženderu ieviešana, kopējas tualetes ar transpersonām, transpersonu uzrunāšanu pēc ārējā izskata, vai saviem ieskatiem, kā Kanādā, pielīdzināt naida runai, gadījumā, ja uzruna nesakrīt ar transperonas iedomāto (iedomāts var būt jebkurš no ~70 dženderiem).
   Šo absurda teātri var turpināt bezgalīgi un absolūtais vairums cilvēku šādā murgā dzīvot nevēlas. Ir tikai saujiņa aktīvistu, kas apgūst Sorosa naudu un mēģina izsist sev dažādas privilēģijas uz normālu cilvēku rīcības un vārda brīvības ierobežošanas rēķina.

 39. Paldies, Beinertes kundze. Tas ir vienkārši vājprāts, vismaz Latvijā to nedrīks ievazāt.

 40. Pravietisnejaukais Atbildēt

  Dievs radīja vīrieti un sievieti. Lai nebūtu pārpratumu Dievs skaidri norādīja, ka homoseksualitāte ir bezdievības sekas un ir negantība Dieva acīs. Jūs izvēlaties Darvinismu un uzskatāt, ka esat cēlies no pirmatnējā okeāna dubļiem? Lūdzu – nav aizliegts! TIKAI ARĪ JUMS IR DIEVA ATGĀDINĀJUMS … DIEVS NEĻAUSIES APSMIETIES.

 41. Un? Tevi uz gulagu sūta tāpēc, ka tev ir sieviešu vai vīriešu dzimums? Kārtēja bļaustīšanās par neko. Visās privātmajās, lidmašīnās un modernajos vilcienos ir dzimum-neitrālās toletes – nav atsevišķi vīriešu vai sieviešu toletes, ir vienkārši universālas, slēdzamas viena cilveka kabīnes. Un nekas.

  Ja kāds nesaprot, ka bioloģiski un arī sociali dzimums nav bināra lieta, bet gan lezens spektrs, tad lai iet un pamācās bioloģiju, kaut vai mūsdienu vidusskolas līmenī. Ja agrāk domāja, ka dzimuma izpausme DNS ir tikai viena ģēna divi varianti, tad mūsdienās zinātnieki ļoti labi zina, ka patiesībā dzimuma izpausmē piedalās vairāki desmiti ģēnu kas var kombinēties simtiem dažādu variāciju un neviena (nedz divas) no tam nav nospiedošā vairākumā. Zinātniski runajot 100% vīrieši un 100% sievietes praktiski neeksistē – katrā cilvēkā ģēnētiski ir daļa izpausmju gan no vienas, gan no otras galejības.

  Un to pašu mēs novērojam arī dabā, ja atmet viduslaiku aizspriedumus. Piemēram, ap 90% noveroto dzimumaktu starp žirafēm ir starp viena dzimuma pārstāvjiem. Melno gulbju starpā lielākā daļa ligzdojošu pāru ir divi tēviņi – viņi pievilina mātīti un tad padzen to, kad olas izdētas. Un mazuļiem šādā divu tēviņu ģimenē ir daudz lielākas iespējas izdzīvot, jo divi tēviņi spēj kontrolēt daudz lielāku teritoriju nekā tēviņš un mātīte.

  Ja gribi dzīvot ar galvu viduslaikos – izslēdz datoru un dodies uz savu lauku māju bez elektrības un ar āra toleti. ja nē, tad mācies zinātni un mācies pieņemt faktus.

  • Ķemertiņš laukos nav gluži tas pats, kas tualete operā vai skolā. Bioloģiski mēs esam divdzimumu būtnes, to nosaka mūsu gēni.

  • Nu nez. Visur rakstīts, ka gulbji uzticīgi viens otram līdz pat nāvei. Nez kāda atšķirība starp melnu vai baltu gulbi. Un interesanti kā žirafes to dabū gatavu? Nav dzirdēts, ka dzīvnieki būtu homoseksuāli. Tieši tāpēc tie ir dabiski , kā jābūt , nevis samaitāti kā cilvēks.
   Nu katrā ziņā drīz tādas Māmiņas dienas un Sieviešu dienas skaidrs ka tiks aizliegtas, varat cerēt vienīgi uz Valentīndienu un Armijas dienu.

  • Beidz murgot – biologi, visi kā viens, NEPIEKRĪT taviem apgalvojumiem. Sauc kā gribi – kroplības, mutācijas, dabas kļūdas vai izņēmumi būs vienmēr un tavi mēģinājumi pasniegt to kā normu ir vienkārši smieklīgi !

   • Biologm nav nekada sakara ar garijagam nobidem. Psihologam gan – jo pec savas pieredzes saku, ka ja vieritis grib but sieviete vai otradak – ta ir kaut kad ieguta trauma – loti biezi saistita ar bernibu – dazreiz ar izmantosnu un lidzigam lietam. Tas viss loti labi arstejas…

  • Tumšie un briesmīgie viduslaiki pienāks tad, kad genderisma ārprāta dēļ eiropiešu civilizācija būs kritusi, līdzīgi, kā savulaik tas notika ar Romas impēriju.

  • Iemācies vispirms vārdu “tualete” pareizi rakstīt un tad lielies ar zināšanām bioloģjā un pārējās jomās, kurās pilnīgi nepamatoti jūties gudrāks par citiem!

   • Sis pasaules bagatie un varenie,lai iegutu varu visa pasaule un dzivotu pec principa ,,skaldi un valdi,,,rada savai varai visus nepieciesamos prieksnoteikums.Vispirms jasanaido sievietes ar viriesiem caur radikalo feminismu,bernus ar vecakiem,caur bernu tiesibam,kad ir tikai tiesibas,bet nav pienakumu,jo saskeltu sabiedribu vieglak kontrolet.Lidz sim sis pasaules varenajiem tas viss loti labi ir izdevies.Cilveki lielaka dala ir infantili un nesaprot lietas isto butibu.

Lasītāju aptauja
Ērika Oša zīmējums
Ēriks Ošs. Mainu 24. septembri pret 25. jūniju!

Saeima ceturtdien, 21.jūnijā, pieņēma likumu, kas paredz noteikt par brīvdienu 24. septembri, kad Latviju apmeklēs Romas pāvests Francisks. Likuma izmaiņas galīgajā lasījumā atbalstīja 68 deputāti, pieci bija pret, divi – atturējās, bet vēl astoņi balsojumā nepiedalījās. Ekonomikas ministrija iepriekš neatbalstīja šo ideju, sakot, ka Latgales uzņēmēji paši varot lemt par brīvdienu pāvesta vizītes laikā un ka viena valsts noteikta svētku diena valsts budžetam radot astoņu miljonu eiro zaudējumus. Jāpiebilst, ka šogad 23. un 24. jūnijs, kas saskaņā ar likumu ir svētku dienas, šogad iekrīt sestdien un svētdien, līdz ar to svinētājiem izpaliek papildu brīvdienas.

Vai jūs balsosiet par "Saskaņu" mācītāja Pētera Sproģa dēļ?
Draugiem Facebook Twitter Google+