Uncategorized

Vilciens aizgājis! 16

Foto – LETA

Vai taisnība, ka bijušajiem Krievijas militārajiem pensionāriem valsts izmaksā pabalstus, ja viņi vieni vai ar ģimeni brauc projām no Latvijas? Cik lieli šie pabalsti ir un kā tos var dabūt? Šo jautājumu mani lūdz noskaidrot kaimiņi, kuri latviski diemžēl nerunā. 
Valentīna Daugavpils novadā

 

Tāda iespēja bijušajiem Krievijas militārajiem pensionāriem tiešām pastāvēja no 2006. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 1. jūlijam, kad zaudēja spēku īpašie Ministru kabineta noteikumi, kas paredzēja kārtību, kādā šiem pensionāriem un viņu ģimenes locekļiem izmaksā izceļošanas pabalstu. Šie noteikumi attiecās uz visiem Krievijas militārajiem pensionāriem, kuriem bija pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā vai arī kuri bija atteikušies no Latvijas nepilsoņa statusa un ieguvuši citas valsts pilsonību, ja viņi izceļoja uz pastāvīgu dzīvi ārpus Latvijas.

Uz izceļotājiem attiecās arī Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijā dzīvojošo Krievijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību, ja viņi demobilizējušies līdz 1992. gada 28. janvārim, kā arī nosacījums, ka pensiju viņi saņem no kaimiņvalsts federālā budžeta līdzekļiem.

Izceļošanas pabalsta apmēri bija ļoti dažādi (sākot no 1200 latiem un vairāk) – to piešķirot, ņēma vērā, cik cilvēku vienlaikus aizbrauc, kā arī to, vai ģimenē nav kāds invalīds. Lai tiktu pie pabalsta, izceļotājam vai viņa pilnvarotai personai jebkurā PMLP nodaļā bija jāiesniedz izceļotāja un kopā ar viņu izceļojošo ģimenes locekļu parakstīts iesniegums, kā arī citi dokumenti.

Tagad šādus pabalstus vairs neizmaksā – kā saka, vilciens jau aizgājis…

 

LA.lv