Laukos
Tehnika

Visdārgākie lauku tehnikas pakalpojumi – Pierīgā0

Foto – Līga Vasiļūna

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Ekonomikas nodaļa apkopojusi tehnisko pakalpojumu cenas par 2017. gadu, balstoties uz novadu lauku attīstības speciālistu iesūtīto informāciju par 51 dažādu tehnisko pakalpojumu cenām visos Latvijas reģionos. Cenas veidojušās, saskaitot degvielas, darbaspēka un pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksas, kā arī pakalpojuma sniedzēja vēlamo peļņu, neieskaitot PVN.

Salīdzinājumā ar 2016. gadu cenu izmaiņas ir 7% robežās. Populārāko pakalpojumu cenu līmenis vidēji viszemākais ir Kurzemē, visaugstākais – Pierīgā.

Vislielākās cenu atšķirības bijušas: par graudu kaltēšanu (Zemgalē – 3,05 eiro/t, Latgalē – 8,46 eiro/t); par sniega šķūrēšanu (Latgalē – 17,33 eiro/h, Pierīgā – 32,46 eiro/h); par kartupeļu novākšanu ar kombainu (Kurzemē – 157,50 eiro/ha, Pierīgā – 258,33 eiro/ha); par kravas automobiļa (kravnesība 1,5–10 t) nomu (Zemgalē – 0,50 eiro/km, Vidzemē – 0,81 eiro/km); par organisko mēslu izkliedēšanu (Zemgalē – 2,34 eiro/t, Pierīgā – 3,59 eiro/t).

Tehnikas pakalpojumu cenu atšķirības reģionos lielā mērā ietekmē saimniecību specializācija lauksaimniecības nozarē, kā arī pieprasījuma un piedāvājuma attiecība konkrētajiem tehniskajiem pakalpojumiem. Tāpat tehnisko pakalpojumu cenas ir atkarīgas no tā, cik liels darba apjoms ir jāveic – jo mazāka platība vai produkcijas daudzums jāapstrādā, jo pakalpojuma cena par 1 hektāru, tonnu vai kilometru ir lielāka. Sniedzot pakalpojumus mazās platībās, pakalpojuma sniedzējam ir lielākas izmaksas pārbraucienu dēļ.

Lielākais cenu samazinājums, salīdzinot ar 2016. gadu, bijis: zāles pļaušanai ar pašgājējpļaujmašīnu (-11,95%), skābsiena presēšanai rituļos (-7,89%), pievelšanai (-7,63%), graudu tīrīšanai (7,89%). Lielākais cenu palielinājums – šļūkšanas pakalpojumam (+5,49%), graudu kodināšanai (+4,44%) un zāles smalcināšanai (+4,26%).

LLKC Inženiertehniskās nodaļas vadītājs Jānis Kažotnieks aprēķinājis tehnisko operāciju veikšanas izmaksas. Pašizmaksas pozīcijas: tehnikas nolietojums, darbaspēka, degvielas, remontu un apkopju izmaksas. Tehnikas nolietojums aprēķināts, pamatojoties uz vidējo tirgus cenu tehnikai, kas atbilst konkrētās jaudas prasībām un tehniskajiem parametriem (minēti pie pakalpojuma nosaukumiem). Darbaspēka izmaksas aprēķinātas, izmantojot darbaspēka stundas tarifa likmi – 7 eiro/h, reizinot to ar vidējo ilgumu viena hektāra apstrādei. Dīzeļdegvielas patēriņš piemērots šādi: aršanai 19 litri/h, kultivēšanai 22 litri/h, graudaugu sējai ar kombinēto agregātu 23 litri/h, smidzināšanai 12 litri/h, minerālmēslu izkliedei 12 litri/h, pļaušanai 15 litri/h, presēšanai 21 litrs/h, kulšanai 36 litri/h.

Pakalpojumu tirgus cenas kopumā ir lielākas par pašizmaksām. Piemēram, smidzināšanai vidējā pakalpojuma cena 1 ha apstrādei par 11,70 eiro pārsniedz pašizmaksu; minerālmēslu izkliedēšanai vidējā pakalpojuma cena 1 ha apstrādei par 10,43 eiro pārsniedz pašizmaksu; kultivēšanai (darba platums 4–6 m) vidējā pakalpojuma cena 1 ha apstrādei pārsniedz pašizmaksu par 10,13 eiro.

Šī starpība arī skaidrojama ar pieprasījuma un piedāvājuma attiecību tirgū – ja pieprasījums pēc konkrētā tehniskā pakalpojuma ir lielāks nekā piedāvājums, tehniskā pakalpojuma sniedzējs var palielināt pakalpojuma cenu, nosakot augstāku iegūstamās peļņas procentu.

Vairāk lasiet žurnālā Agro Tops

LA.lv