Uncategorized

Viss par pensijām 0

Foto – Valdis Semjonovs

Pēc garām diskusijām un strīdiem beidzot pieņemti grozījumi likumā “Par valsts pensijām”, kas paredz pensijas vecumu sākt pakāpeniski paaugstināt no 2014. gada.

 

Sākot no 2014. gada 1. janvāra pensionēšanās vecumu paaugstinās par trim mēnešiem, līdz 2025. gadā būs sasniegts 65 gadu vecums:

no 2014. gada 1. janvāra 62 gadi un trīs mēneši
no 2015. gada 1. janvāra 62 gadi un seši mēneši
no 2016. gada 1. janvāra 62 gadi un deviņi mēneši
no 2017. gada 1. janvāra 63 gadi
no 2018. gada 1. janvāra 63 gadi un trīs mēneši
no 2019. gada 1. janvāra 63 gadi un seši mēneši
no 2020. gada 1. janvāra 63 gadi un deviņi mēneši
no 2021. gada 1. janvāra 64 gadi
no 2022. gada 1. janvāra 64 gadi un trīs mēneši
no 2023. gada 1. janvāra 64 gadi un seši mēneši
no 2024. gada 1. janvāra 64 gadi un deviņi mēneši
no 2025. gada 1. janvāra 65 gadi

Tātad pakāpeniskā pensionēšanās vecuma paaugstināšana vispirms skars cilvēkus, kuri dzimuši pēc 1952. gada 1. janvāra. Tie, kuri dzimuši no 1952. gada 1. janvāra līdz 30. septembrim, varēs pensionēties trīs mēnešus vēlāk, bet tie, kuri dzimuši no 1952. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim, – jau sešus mēnešus vēlāk. Cilvēki, kuri dzimuši pēc 1960. gada 1. aprīļa, vecuma pensiju varēs pieprasīt, sasniedzot 65 gadus.

 

Priekšlaicīgi

Paaugstinot vispārējo pensionēšanās vecumu, pakāpeniski tas palielināsies arī tiem, kuriem ir tiesības pensionēties ātrāk, t.i., piecu un vairāk bērnu vecākiem, bērna invalīda vecākiem, ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, politiski represētajiem u.c.

Tāpat mainīsies vecums, no kura varēs pensiju pieprasīt priekšlaicīgi. No 2014. gada to paaugstinās par trim mēnešiem, līdz 2025. gadā būs sasniegts 63 gadu vecums. Tiesības pieprasīt vecuma pensiju priekšlaicīgi noteiktas bez termiņa ierobežojuma. Iepriekš šīs tiesības bija noteiktas līdz 2013. gada 31. decembrim. Pensiju pieprasīt divus gadus ātrāk joprojām varēs cilvēki, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem.

 

Atgādinām, ka priekšlaicīgi piešķirto vecuma pensiju izmaksā 50 % apmērā, taču, sasniedzot vispārējo pensionēšanās vecumu, – 100 % apmērā. Tiem, kuri, izmantojot priekšlaicīgās pensionēšanās iespējas, turpina strādāt kā darba ņēmēji vai pašnodarbinātie, vecuma pensiju neizmaksā, kamēr nav sasniegts tās piešķiršanai nepieciešamais vecums.

 

Noteiktas tiesības pieprasīt vecuma pensiju divus gadus pirms nepieciešamā vecuma sasniegšanas (vienlaikus saglabājot iespēju pensiju pieprasīt vēl ātrāk, ievērojot līdz šim noteikto pensionēšanās vecuma paaugstināšanu) cilvēkiem, kuru kopējais apdrošināšanas stāžs nav mazāks:

• vīriešiem par 20 gadiem, sievietēm par 15 gadiem, no kuriem līdz 1995. gada 31. decembrim vismaz ceturtā daļa nostrādāta sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos (1. saraksts);

• vīriešiem par 25 gadiem, sievietēm par 20 gadiem, no kuriem līdz 1995. gada 31. decembrim vismaz ceturtā daļa nostrādāta kaitīgos un smagos darba apstākļos (2. saraksts).

 

Stāžs

Vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais apdrošināšanas stāžs laikā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim būs 15 gadi, no 2025. gada – 20 gadi.

Līdz 2015. gada 31. decembrim pagarināts atvieglojuma piemērošanas termiņš pensijas sākuma kapitāla aprēķināšanai. Iepriekš tas bija noteikts līdz 2013. gada 31. decembrim. Proti, cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, bet kuru ienākumi pensijas sākuma kapitāla aprēķināšanai nozīmīgajos gados (1996. – 1999.) ir bijuši zemāki nekā vidēji valstī, tā aprēķināšanai izmantos nevis individuālo apdrošināšanas iemaksu algu, bet gan šī perioda vidējo algu valstī.

 

Latvijas pilsoņiem apdrošināšanas stāžā ieskaitīs līdz 1990. gada 31. decembrim obligāto aktīvo militāro dienestu PSRS Bruņotajos spēkos (arī tad, ja dienesta vieta bijusi ārpus Latvijas vai bijušās PSRS teritorijas).

 

Ja vecuma pensiju piešķirs par periodu, kurā izmaksāta atlīdzība par darbspēju zaudējumu, pensiju samazinās par saņemtās atlīdzības summu. Ja apgādnieka zaudējuma pensiju piešķirs par periodu, kurā izmaksāts pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu, izmaksājamo pensiju arī samazinās par saņemtā pabalsta summu.

Bērna vecāks vai aizbildnis, kura apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem (iepriekš – 30 gadiem), piecus gadus ātrāk varēs pieprasīt vecuma pensiju, ja līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai:

• ne mazāk kā astoņus gadus būs aprūpējis piecus vai vairāk bērnus;

• ne mazāk kā astoņus gadus būs aprūpējis bērnu invalīdu, kurš vismaz astoņus gadus atzīts par bērnu ar invaliditāti.

Šādu tiesību nebūs cilvēkiem, kuriem atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības vai kuri atcelti no aizbildņa pienākumu pildīšanas tāpēc, ka to nav pienācīgi veikuši.

Precizētas normas, lai par vienu un to pašu apdrošināšanas stāžu pensiju nemaksātu vairākas valstis. Pensiju piešķirs no dienas, kad radušās tiesības uz to, taču ne agrāk kā sešus mēnešus (iepriekš 12 mēnešus) pirms pensijas pieprasījuma iesniegšanas. Pensijas pieprasījumu un pensijas piešķiršanai (pārrēķināšanai) nepieciešamos dokumentus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai varēs iesniegt arī elektroniski.

 

LA.lv