Latvijā
Rīga

Vitālijs Reinbahs: Esmu pierādījis pret mani vērstā rīkojuma pretlikumību, man uzspiež dīkstāvi0


Vitālijs Reinbahs
Vitālijs Reinbahs
Foto: LETA

Autors – Vitālijs Reinbahs

Pērnā gada 3. decembrī ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas lēmumu tika izbeigta tiesvedība par Rīgas domes priekšsēdētāja Nila Ušakova lēmumu par Vitālija Reinbaha atlaišanu no Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora amata.

Tiesvedība tika izbeigta un lieta slēgta, jo ar tiesas lēmumu tika noteikts, ka Rīgas domei nebija juridiska pamata prasības iesniegšanai pret V.Reinbahu.

Jāatzīmē, ka vēl pirms tam Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojums par V.Reinbaha atstādināšanu no Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora amata par pretlikumīgu tika atzīts gan pirmās instances tiesā, gan arī apelācijas un kasācijas instancēs.

Tiesvedības ceļā vairākkārt esmu pierādījis, ka līdzšinējie mēģinājumi atstādināt mani no amata ir bijuši nepamatoti un neatbilst saistošajiem likumiem.

Vairāk nekā divus gadus ilgajos tiesvedības procesos esmu pierādījis pret mani vērstā rīkojuma nepamatotību un pretlikumību. Cīņā par manu darba tiesību ievērošanu liela nozīme bija arī Latvijas Apvienoto biedru arodbiedrības (LABA) sniegtajam profesionālajam un morālajam atbalstam.

Tā rezultātā izdevās panākt, ka Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojums par manis atcelšanu no Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora amata tiek atzīts par pretlikumīgu gan rajona tiesā, gan arī apgabaltiesā un Augstākajā tiesā.

Varu apliecināt, ka LABA mērķtiecīgi un ar augstu atbildības un pienākuma sajūtu aizstāv savu biedru darba tiesības, nodrošinot gan profesionālu ekspertīzi darba tiesību jautājumos, gan arī morālu atbalstu un iedrošinājumu nepieļaut patvaļīgu un nelikumīgu darba devēja rīcību.

Šobrīd arī no personīgās pieredzes varu teikt, ka arodbiedrība ir kā atbalsta un drošības garants, sevišķi situācijā, kad darba devējs pretlikumīgi mēģina atcelt no ieņemamā amata.

Tomēr, neskatoties uz to, ka visas tiesu instances ir lēmušas par minētā rīkojuma pretlikumību, joprojām nevaru pilntiesīgi pildīt savus pienākumus Satiksmes departamenta direktora amatā, jo man ir piešķirts dīkstāves statuss.

Šī iemesla dēļ jau ilgāku laiku esmu iespiests starp diviem dzirnakmeņiem. No vienas puses, manā virzienā nemitīgi izskan pārmetumi par to, ka es, neraugoties uz man noteikto dīkstāves statusu, turpinu saņemt atalgojumu, bet no otras puses, es atbilstoši Darba likumā noteiktajam katru dienu dodos uz darbu un gaidu dīkstāves atcelšanu, lai varētu atsākt amatā noteiktos pienākumus.

2017. gada vasarā pirmās instances tiesā iesniedzu prasību par dīkstāves statusa atcelšanu, savukārt pagājušā gada 20. novembrī apgabaltiesā iesniedzu apelācijas sūdzību, lai turpinātu aizstāvēt savas darba tiesības.

Faktu secība:

Rīkojums par V.Reinbaha atstādināšanu no Satiksmes departamenta direktora amata tika izdots 2016. gada 16. augustā, tomēr juridiski pierādījumi viņa atstādināšanai no amata netika sniegti.

Tādēļ 2016. gada 9. septembrī V. Reinbahs iesniedza prasību pirmās instances tiesā par minētā rīkojuma atcelšanu.

V.Reinbaha prasība tika apmierināta 2017. gada 20. jūnijā, rajona tiesai pieņemot lēmumu par Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojuma pretlikumību.

V.Reinbahs pēc bērna kopšanas atvaļinājuma darbā atgriezās 2017. gada 17. jūlijā.

Pirmajā dienā pēc atgriešanās amatā V.Reinbaham tika noteikta dīkstāve, kā arī nozīmēts Satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītājs, neskatoties uz to, ka pirmās instances tiesa Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumu par V. Reinbaha atcelšanu no amata bija atzinusi par pretlikumīgu.

Saistītie raksti

Kopš dīkstāves noformēšanas V.Reinbahs turpina katru dienu doties uz darbu, lai, saskaņā ar Darba likumā norādīto, būtu darba devēja pārziņā un varētu saņemt darba devēja norādījumus.

2017. gada 24. augustā Rīgas dome apelācijas instancē iesniedza jaunu prasību par V.Reinbaha atcelšanu no amata, tomēr pagājušā gada 18. oktobrī Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa lēma, ka Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojums par V.Reinbaha atstādināšanu no Satiksmes direktora amata ir pretlikumīgs, un tiesvedība 3. decembrī tika izbeigta.

LA.lv