×
Mobilā versija
Brīdinājums +21.4°C
Emīls, Egita, Monvīds
Ceturtdiena, 21. jūnijs, 2018
15. maijs, 2012
Drukāt

VK valsts institūciju finanšu pārskatu revīzijās konstatē būtiskas kļūdas

sudraba1505

Valsts kontrole (VK) pērn septiņu valsts institūciju finanšu pārskatu revīzijās konstatējusi būtiskas kļūdas, otrdien žurnālistiem sacīja valsts kontroliere Inguna Sudraba.

Viņa informēja, ka VK kopumā sniegusi atzinumus par 25 valsts institūciju 2011.gada finanšu pārskatiem un 18 institūcijām atzinumi ir bez iebildēm, tostarp trīs atzinumi ir ar apstākļu akcentējumu, bet septiņi – ar iebildēm, no tiem seši ir ar apstākļu akcentējumu.

Sudraba paskaidroja, ka atzinumu ar iebildēm VK sniedz, ja revīzijā ir konstatētas būtiskas kļūdas pēc vērtības, kas ietekmē gada pārskatu, vai arī ja ir konstatēti krāpšanas riski vadības līmenī. Savukārt, ja atzinumā jānorāda būtiski fakti par tiesību normu pārkāpumiem vai neekonomisku rīcību ar finanšu līdzekļiem, VK atzinumu papildina ar apstākļu akcentējumu.

Pēc valsts kontrolieres sniegtās informācijas, šogad VK iebildes ir izteikusi par Aizsardzības ministrijas (AM), Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), Kultūras ministrijas (KM), Satiksmes ministrijas (SM), Tieslietu ministrijas (TM) un Veselības ministrijas (VM), kā arī Centrālās zemes komisijas (CZK) pārskatiem, tostarp AM, IZM, KM, TM, VM un CZK atzinumos ir norādījusi arī uz apstākļu akcentējumu.

Viņa klāstīja, ka AM pārskata revīzijā netika gūta pārliecība par Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Nodrošinājuma pavēlniecības štāba grāmatvedības uzskaitē uzrādītajiem speciālā militārā inventāra atlikumiem kopumā 28,59 miljonu latu vērtībā. Turklāt NBS 2011.gada decembrī ir veikuši līgumā neparedzētu priekšapmaksu par gaisa telpas patrulēšanu 748,22 tūkstošu latu apmērā, piebilda Sudraba.

VK veiktajā revīzijā konstatēts, ka IZM rīcības dēļ, tai nenodrošinot profesionālās izglītības iestāžu optimizācijas plānam atbilstošu Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projektu apstiprināšanu, ieviešanu, ieviešanas uzraudzību un pārtraucot 18 projektu, valsts budžetam ir nodarīti zaudējumi vismaz 4,29 miljonu latu apmērā, jo projektu īstenošanā ieguldītie līdzekļi nav atgūstami no Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu līdzekļiem. Sudraba arī atzina ka IZM padotības iestādes turklāt ir veikušas līgumos neparedzētus avansa maksājumus 38,2 tūkstošu latu apmērā, kas ir nelikumīgi, jo nodokļus var maksāt tikai tad, ja ir aprēķināta alga. “Četrās izglītības iestādēs VK revidenti ir konstatējuši arī faktus, kas liecina par amatpersonu iespējamu atrašanos interešu konflikta situācijā, un attiecīgi par to VK ir informējusi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB),” pastāstīja Sudraba.

Viņa piebilda, ka ministrijas centrālā aparāta vadība, kas atbild par visa resora vadību, pieiet šai atbildībai ļoti formāli, nevērtējot un neuzņemoties atbildību par to, kas notiek viņu padotības iestādēs.

Savukārt KM pārskata revīzijā Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolā ir konstatēti norēķini bez attaisnojuma dokumentiem 27,7 tūkstošu latu apmērā, bet KM padotībā esoša valsts aģentūra nelikumīgi ir veikusi līgumā neparedzētus avansa maksājumus par 2012.gadā saņemamiem pakalpojumiem 100,8 tūkstošu latu apmērā. Divās KM padotības iestādēs ir konstatēti fakti par amatpersonu iespējamu atrašanos interešu konflikta situācijā, par ko attiecīgi tika informēts KNAB.

Sudraba minēja, ka iebilde TM ir tādēļ, ka par ministrijas padotības iestādes Patentu valdes pārskata bilanci VK nevarēja iegūt pietiekamu informāciju, jo iepriekš tika konstatēti finanšu līdzekļi ārvalstu bankās un ir sākts kriminālprocess par iepriekšējā direktora dienesta pilnvaru pārsniegšanu, un nevarēja iegūt pietiekamus revīzijas pierādījumus par Patentu valdes bilances vērtību un tās izmaiņām 2011.gada 31.decembrī. Viņa sacīja, ka Patentu valde un arī Datu valsts inspekcija gada nogalē ir veikušas neparedzētus avansa (nodokļu un par pakalpojumiem) maksājumus – kopā 20,3 tūkstošu latu apmērā. Turklāt Datu valsts inspekcijas direktore, pieņemot lēmumu par sava komandējuma izdevumu atlīdzināšanu, kas par gandrīz tūkstoš latiem pārsniedz ar TM saskaņoto summu, ir rīkojusies pretēji interešu konflikta novēršanas likumam, par ko VK ir informējusi KNAB, teica Sudraba.

Savukārt VM pārskatā VK nav guvusi pārliecību par vairāku bilances posteņu pilnīgumu, eksistenci un novērtējumu, kā arī par darījumu atbilstību un likumību par kopējo summu 1,88 miljoni latu. Turklāt divas VM padotības iestādes gada pēdējā ceturksnī ir nepamatoti veikušas nodokļu avansa maksājumus 171,4 tūkstošu latu apmērā, piebilda valsts kontroliere.

“Īpaši gribu uzsvērt situāciju Rīgas Stradiņu universitātē (RSU), par ko esam informējuši arī Ģenerālprokuratūru par to, kā notiek studiju maksas noteikšana RSU. Tie ārzemju studenti, ar kuriem ir noslēgti līgumi jau 2007.gadā, bet kuri joprojām 2012.gadā turpina studēt RSU, šo studiju maksu maksā “Akadēmiskās izglītības fondam”, kas ir atsevišķi izveidota sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), un daļa no šīs studiju maksas tiek klasificēta kā ziedojums, kas ir nelikumīgi, jo neviens normatīvais akts neparedz, ka students kaut ko ziedo. Tā daļa, kas ir klasificēta kā ziedojums, paliek “Akadēmiskā izglītības fonda” rīcībā, un visus līdzekļus universitāte nemaz nesaņem, par ko mēs arī uzskatām, ka tas ir nepareizi un nepamatoti, jo studiju maksa ir paredzēta studijām augstskolām, un turklāt atbilstoši sadarbības līgumam “Akadēmiskās izglītības fonda” rīcībā paliek arī ārvalstu studentu veiktie maksājumi RSU noteiktajā apmērā par dokumentu, kuri iesniegti pēc konkursa, reģistrēšanu, kas ir diezgan liela maksa, un RSU gadījumā tā summa ir vairāk nekā 150 tūkstoši eiro (105,4 tūkstoši latu), ko RSU nav saņēmusi un kas palikusi šā fonda rīcība,” klāstīja Sudraba.

Tāpat viņa vērsa uzmanību uz to, ka RSU darba attiecībās nav ievērojusi normatīvo aktu prasības: mēnešalgas noteikšanā nav ievēroti amatu grupām noteiktie apmēri; par pienākumu izpildi normālā darba laika ietvaros ir izmaksāta atlīdzība par pusotru un vairāk slodzēm. Sudraba norādīja, ka darbiniekiem ir izmaksāta arī papildu atlīdzība par citiem pienākumiem līdz pat 239,4 stundām mēnesī, kā arī darbiniekiem uz uzņēmumu līgumu pamata ir izmaksāta samaksa par stundām, kas pārsniedz diennakts stundu skaitu mēnesī. Par revīzijā konstatēto RSU sadarbību ar “Akadēmiskās izglītības fondu” VK ir informējusi tiesībaizsardzības iestādes, piemetināja Sudraba.

CZK veiktajā revīzijā VK konstatējusi – lai gan par CZK 2010.gada pārskata revīzijā konstatētajiem pārkāpumiem tika sākts un turpinās kriminālprocess, CZK bijusī vadība nav nodrošinājusi neatbilstību novēršanu. “Tā dēļ VK tāpat kā iepriekšējos gados norāda uz attaisnojuma dokumentu sagrozīšanu un ar CZK darbību nesaistītu degvielas izdevumu, kas ir 76% apmērā no kopējā apmēra, iekļaušanu CZK pārskatā,” sacīja Sudraba.

SM pārskatā, kas ir vienīgā iestāde, kurā atzinums ir ar iebildēm, bet bez apstākļu akcentējuma, neatbilstoši uzrādīta pašvaldībām pārskaitītā mērķdotācija autoceļiem 7,29 miljonu latu apmērā, iekļaujot to uzturēšanas izdevumos, lai gan tā ir izlietota kapitālieguldījumiem, informēja Sudraba un piebilda, ka uz šādu neatbilstību tikai citā apmērā VK norādīja arī 2010.gada pārskata revīzijā.

Valsts kontroliere arī informēja, ka, neizsakot iebildes par pārskatu, dažām ministrijām VK atzinumos norāda uz apstākļu akcentējumu. “Papildus iepriekš jau pieminētajām institūcijām ar atlīdzību saistīto nodokļu pārmaksa ir pieļauta arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) un Valsts reģionālās attīstības aģentūrā – kopā 123,8 tūkstošu latu apmērā, kā arī Zemkopības ministrijā (ZM) un tās padotības iestādēs – 292,5 tūkstošu latu apmērā. Iekšlietu ministrijas (IeM) padotības iestādes 2011.gada decembrī ir veikušas līgumos neparedzētus avansa maksājumus 232,7 tūkstošu latu apmērā, turklāt revīzijā IeM tika konstatēts, ka Valsts policija (VP) pretēji interešu konflikta novēršanas likumā noteiktajam ir pieņēmusi ziedojumus no VP amatpersonām vismaz desmit tūkstošu latu apmērā, jo tās, pildot dienesta pienākumus, dienesta transportlīdzekļos par personīgajiem līdzekļiem ir iepildījušas gandrīz 13 tūkstošus litru degvielas, nesaņemot par to kompensāciju. Par šo faktu VK ir informējusi prokuratūru,” pavēstīja Sudraba un piemetināja, ka visvairāk šādu gadījumu konstatēti kriminālpolicijā.

Sudraba pastāstīja, ka pēc 2010.gada finanšu pārskatu revīzijām VK ministrijām un iestādēm sniedza vairāk nekā 250 ieteikumu, kuri bija vērsti uz grāmatvedības uzskaites sakārtošanu un iekšējās kontroles sistēmu pilnveidošanu, lai nodrošinātu gada pārskatos pilnīgu, skaidru un patiesu informāciju par institūciju finansiālo stāvokli un to darbības rezultātiem. Šā gada finanšu revīzijās VK pārliecinājās, ka ir ieviesti 210 ieteikumu, tostarp ir pilnveidoti iepirkumu procesi, sakārtota materiālo vērtību uzskaite, kā arī būtiski ir samazinātas iepriekš konstatētās neatbilstības valsts nekustamo īpašumu uzskaitē, informēja valsts kontroliere.

Viņa atgādināja, ka pēc 2010.gada pārskatu revīzijām VK arī bija jāziņo atbildīgajām institūcijām par revīzijās konstatētajiem tiesību normu pārkāpumiem. Kopā tika ziņots par septiņās institūcijās konstatētajiem pārkāpumiem – par grāmatvedības dokumentu sagrozīšanu, interešu konflikta situācijām, amatpersonu bezdarbību, kā arī par normatīvajos aktos neparedzētiem atlīdzības maksājumiem. “Saistībā ar VK revīzijās konstatēto tika sākti divi kriminālprocesi, un tagad turpinās pirmstiesas izmeklēšana. Vienā gadījumā VK materiāli tika pievienoti jau iepriekš sāktam kriminālprocesam, bet par pārējiem attiecīgajās institūcijās tika veiktas dienesta pārbaudes, kuru dēļ atbildīgajām amatpersonām ir piemēroti normatīvajos aktos paredzētie sodi – aizrādījumi, pazemināšana amatā, darba tiesisko attiecību izbeigšana vai naudas sods,” teica Sudraba.

Viņa arī vērsa uzmanību uz to – lai arī 2011.gada finanšu revīzijās VK ir konstatējusi kļūdas un nepilnības, tomēr tādas ministrijas kā Satiksmes, Labklājības, Tieslietu, Iekšlietu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu revīziju rezultātiem, ir ieviesušas uzlabojumus pārvaldāmajās sistēmās.

Sudraba norādīja, ka, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies arī to institūciju skaits, kurās VK nav konstatējusi nepilnības grāmatvedības uzskaitē un iekšējās kontroles sistēmās.

Saskaņā ar sniegto informāciju iestādes, kurās VK pērn nav konstatējusi nepilnības grāmatvedības un iepriekšējās kontroles sistēmās, ir Satversmes tiesa, Augstākā tiesa, prokuratūra, Valsts prezidenta kanceleja un Centrālā vēlēšanu komisija. Tādējādi, gūstot pietiekamu pārliecību par 2011.gada pārskatiem, šīm piecām iestādēm, kā arī Ārlietu, Ekonomikas, Finanšu un Labklājības ministrijai, Tiesībsarga birojam, Ministru kabinetam, KNAB, Sabiedrības integrācijas fondam, Pārresoru koordinācijas centram un Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei VK ir sniegusi atzinumus bez iebildēm un bez apstākļu akcentējuma.

Valsts kontrole ir augstākā revīzijas iestāde Latvijā. Tā pārbauda valsts budžeta un pašvaldību budžetu līdzekļu ieņēmumus un izdevumus, rīcību ar valsts un pašvaldību mantu.

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+