Ekonomika
Nauda

Zaļās obligācijas pieprasītas 16

Pieprasījums pēc attīstības finanšu institūcijas “Altum” zaļajām obligācijām 6,5 reizes pārsniedzis piedāvājumu.

Obligācijas iegādājās 24 investori: aktīvu pārvaldības fondi, apdrošināšanas sabiedrības un bankas Latvijā (43,5%), Lietuvā (31%), Igaunijā (19%), kā arī Zviedrijā un Vācijā.

“Altum” izlaidīs kopumā 20 000 zaļo obligāciju 1000 eiro nominālvērtībā. Oligāciju emisijas datums ir 2017. gada 17. oktobris, bet to dzēšanas datums ir 2024. gada 17. oktobris. Obligāciju fiksētā gada procentu likme (kuponu) ir 1,3%, bet ienesīgums – 1,367%.

Ieņēmumi no obligāciju emisijas tiks izmantoti dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības projektu finansēšanai energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomā. Obligāciju finansējums būs pieejams projektiem šādās jomās: energoefektivitāte centralizētu apkures sistēmu, enerģijas atgūšanas, enerģijas patēriņa samazināšanas jomā, energoefektīvās ēkas, atjaunojamo energoresursu ieguve no vēja, saules un biomasas, zaļās ēkas un ilgtspējīgs transports, tostarp energoservisa kompānijām (ESKO), kas darbojas uzņēmumu apkalpošanas sektorā šajās jomās.

LA.lv