Uncategorized

Zemniekiem piedāvā apdrošināt ražu 16

Foto – Ivars Bušmanis

Uzņēmuma lauksaimniecības apdrošināšanas risku parakstītājs Andis Lillais vēsta, ka sējumus apdrošina pret lietavām, krusu, vētru, kā arī izsalšanu augu pārziemošanas laikā. Apdrošinot sējumus, tiek segti zaudējumi no neiegūtās ražas, kuri radušies lietus, krusas, vētras dēļ, tāpat zaudējumi veldres dēļ.

 

Apdrošinātajiem ziemāju sējumiem izsalstot, tiek atlīdzināti izdevumi, kas rodas, pavasarī apsējot laukus otrreiz.

Apdrošināmo kultūraugu sarakstā ir rapsis, kvieši, mieži, auzas, rudzi, tritikāle. Zemnieks pats var izvēlēties, kādu kultūraugu sējumus viņam nepieciešams apdrošināt. Saimniecībā jāapdrošina visi lauki, kas apsēti ar konkrēto kultūru.

Uzņēmuma pārstāvis Andis Lillais paskaidro, ka zaudējumu apmēra noteikšanai pārņemta pieredze no citām valstīm, kur neiegūtās ražas apmēru nosaka pēc jau izstrādātas metodikas un bojājuma veida. Vispirms tiek aprēķināta sagaidāmā raža katram laukam pirms sagaidāmā riska iestāšanās. Apdrošinātājs pārbauda, vai zaudējumus radījis apdrošināšanas līgumā paredzētais risks – lietavas, krusa, vētra vai cits. Zaudējumus novērtē procentos no aprēķinātās sagaidāmās ražas. Sējumu īpašnieks var piedalīties zaudējumu novērtēšanā. Viņš pats atbild par zaudējumiem līdz 8 procentu apmēram no katra lauka. Ja zaudējumi pārsniedz 8 procentus, tad BTA atlīdzina visu zaudējumu apmēru, izņemot pašrisku, ja tāds bijis noteikts apdrošināšanas līgumā.

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes loceklis Armands Krauze pauž gandarījumu, ka mūsu lauksaimniekiem būs iespējams apdrošināt sējumus pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem, kas pēdējos gados Latvijā ir bieži.

 

“Par nepieciešamību ieviest sējumu apdrošināšanu zemnieku sabiedriskās organizācijas runājušas jau gadiem, un ir labi, ka gan Zemkopības ministrijā, gan apdrošināšanas uzņēmumos mūs beidzot ir sadzirdējuši. Gribētos, lai šāda apdrošināšana zemniekiem būtu pieejama ik gadu,” piebilst Armands Krauze.

 

Tā kā neprognozējamo laika apstākļu dēļ ik gadu zemniekiem jārēķinās ar risku zaudēt ražu, viņaprāt, šādai sējumu apdrošināšanai vajadzētu būt obligātai – tāpat kā tā ir ieviesta automobiļiem un citiem spēkratiem.

Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta valsts atbalsta plānošanas nodaļas vecākais referents Ritvars Zapereckis saka, ka no deviņiem Latvijas apdrošināšanas uzņēmumiem BTA pagaidām ir vienīgais, kas piedāvā labības sējumu apdrošināšanu. Līdz šim zemniekiem bija iespējama tikai mājlopu apdrošināšana, tāpēc, viņaprāt, šāda jauna apdrošināšanas veida ieviešana ir apsveicama. Kā vēsta ministrijas pārstāvis, apdrošinot ražu, valsts atmaksās pusi no apdrošināšanas prēmijas summas. Šāds valsts atbalsts apdrošinātajiem sējumiem Lauku atbalsta dienestā būs pieejams līdz šā gada beigām. Ministrijas pārstāvis piebilst, ka atbalstam tomēr ir ierobežojumi – ne vairāk par 25 latiem no viena sējumu hektāra. Piemēram, ja sējumu hektārs apdrošināts par 100 latiem, tad valsts atmaksā tikai 25 latus.

 

LA.lv