Laukos
Bizness

Zemnieku kooperatīvi pieprasa valdībai daudz racionālākus soļus nozares atbalstam0

Foto LETA

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA), reaģējot uz kooperatīvu biedru – zemnieku – pašreizējo situāciju pēc visā valstī ilgstošo lietavu nodarītajiem postījumiem tīrumos un radītajiem ražas zaudējumiem, pieprasa daudz aktīvāku valdības rīcību, izstrādājot vienotu atbalsta mehānisma sistēmu dažādu nozaru ministriju ietvaros.

Šis gads asociācijas ieskatā saasinājis jautājumu par ministriju savstarpējās koordinācijas trūkumu, kā arī valdības kūtro reakciju ārkārtas situācijās, strādājot “uguns dzēšanas” režīmā, kad finansiālie resursi tiek piešķirti jau pēc notikuša fakta, nevis iedalīti un savlaicīgi tērēti, piemēram, izdangāto lauku ceļu uzturēšanai un meliorācijas sistēmu regulārai sakārtošanai.

“Arī attiecībā uz nodokļu atvieglojumu piešķiršanu lauksaimniecībā iesaistītajiem, valdībai jāstrādā kā kā rūpīgam saimniekam, vērtējot situāciju kopumā, nevis atsevišķi katras nozaru ministrijas portfeļa ietvaros. Pretējā gadījumā neveidosies ilgtspējīga, racionāla nozaru, tostarp – lauksaimniecības atbalsta politika, bet pieaugs arvien lielāks birokrātiskais slogs,” norāda LLKA.

LLKA rosina steidzamības kārtā veikt izmaiņas vairākos normatīvajos aktos, piemērojot atbrīvojumus lauksaimniekiem, atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām (LPKS), kā arī kooperatīvajām sabiedrībām ar ražotāju organizāciju statusu laika periodā no šā gada 1.novembra līdz 2018.gada 31.decembrim.

Viens no ierosinājumiem ir veikt izmaiņas Satiksmes ministrijas atbildībā esošā Autoceļu lietošanas nodevas likumā, piemērojot autoceļu lietošanas nodevas jeb vinjetes atbrīvojumu visam kravu pārvadājumu autotransportam lauksaimniekiem un LPKS.

Tāpat asociācija aktualizē jautājumu par autoceļu vinjetes iegādi, kuras izmaksas uz nogādātajiem produkcijas apjomiem ir nesamērīgi augstas.

“Vinjetes piemērošana kooperatīvajām sabiedrībām, it īpaši tām, kas piedalās atbalsta programmās “Skolas piens” un “Skolas auglis” vai pretendē vietējos pašvaldības iepirkumos, radījusi konkurētspējas samazināšanu salīdzinot ar vairumtirdzniecību bāzēm. Piemēram, lai izvadātu dārzeņus no bāzes Rīgā uz Rīgas skolām un bērnudārziem, šiem pārvadātājiem nav nepieciešams iegādāties vinjeti, turpretī, lai kooperatīva biedrs nogādātu pašu audzētos dārzeņus uz Rīgu, nepieciešams iegādāties vinjeti, neatkarīgi, vai tiek braukti divi vai 250 kilometri pa ceļiem, kur piemērojama ir autoceļu lietošanas nodeva,” skaidro asociācijā.

Par vienu transporta līdzekli ar masu līdz 3,5 t tagad gadā jāmaksā ir 300 eiro, bet par smago automašīnu – 600-800 eiro gadā. Mazai saimniecībai ar vienu kravas autotransportu un vienu smago automašīnu tagad jāmaksā 1000 eiro. dārzeņu kooperatīvam gadā tas izmaksā 8000 eiro.

Tāpat LLKA norāda – Ekonomikas ministrijas atbildībā esošajos AS “Sadales tīkls” nosacījumos par elektrības jaudu pieslēgšanu ir jāsaglabā esošā kārtība, ka lauksaimnieki un LPKS var bez maksas atslēgt un bez maksas pieslēgt papildus elektrības jaudas, kas nepieciešamas sezonas laikā. Pēc šobrīd spēkā esošās aprēķinu metodikas, par papildu jaudas pieslēgšanu vienam graudkopības kooperatīvam papildus izmaksas sasniegs 500 līdz 15 000 eiro.

Tomēr, ņemot vērā informāciju, ka obligātā iepirkuma komponente (OIK) tiks rēķināta, ņemot vērā arī pieslēguma jaudu, tas radīšot vēl ievērojamākus izdevumus lauksaimniekiem un kooperatīvajām sabiedrībām.

LLKA arī norāda, ka Finanšu ministrijas pakļautībā esošajam Valsts ieņēmumu dienests tiek aicināts paātrināt pārmaksāto nodokļu atmaksas termiņus lauksaimniekiem, atbilstīgām LPKS un kooperatīvajām sabiedrībām ar ražotāju organizāciju statusu. Pašreizējā situācijā lauksaimniekiem un kooperatīvajām sabiedrībām ir akūti nepieciešama pieejamība finanšu līdzekļiem, lai spētu norēķināties par šīs sezonas nesamērīgajiem izdevumiem un sagatavoties jaunajai sezonai.

LLKA dibināta 2002.gada 12.aprīlī. Tajā apvienojušies 52 dažādu nozaru lauksaimniecības kooperatīvi, tostarp “Latraps”, “Vidzemes agroekonomiskā kooperatīvā sabiedrība” u.c.

LA.lv