Laukos
Politika

Zemnieku vidū rūgst neapmierinātība ar valsts vilcināšanos OIK problēmas sakarā0

Foto – LETA

Kopš lauksaimnieki saņēma neadekvāti augstos elektroenerģijas rēķinus, pagājuši gandrīz divi mēneši, tomēr, lai gan notikušas neskaitāmas tikšanās un diskusijas, joprojām nav pieņemts lēmums par problēmas risinājumu, līdz ar to zemnieki ir neizpratnē par lēmumpieņēmēju neizlēmību tautsaimniecībai tik būtiskā jautājumā, informē biedrībā “Zemnieku saeima”.

Kā norāda biedrībā, divu mēnešu laikā vairākkārtīgi diskutēts gan ar Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem, gan nozares speciālistiem, lai kopīgi meklētu atbilstošākos risinājumus. Tāpat nosūtītas vēstules ar priekšlikumiem, kuri būtu optimāli un pieņemami elektroenerģijas patērētajiem ar izteiktu sezonalitāti. Tomēr pieņemams risinājums nav rasts un Ekonomikas ministrijas un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izstrādātais priekšlikums ir formāls un problēmu nerisinās, uzskata biedrībā.

“Elektroenerģijas jaudu problēma ir jārisina pēc būtības, nevis jāveic “kosmētiskais remonts”. Šobrīd Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas un ministrijas piedāvājums problēmu risinātu tikai nelielai daļai lauksaimnieku, kas mums noteikti nav pieņemami. Pēc aptuveni divām nedēļām lauksaimnieki saņems jau trešo nesamērīgi lielo rēķinu par elektroenerģiju un tā turpinās maksāt par ierēdņu nekvalitatīvi paveikto darbu,” norādīja biedrības priekšsēdētājs Juris Lazdiņš:

Tāpat lauksaimnieki nav saņēmuši skaidru atbildi, vai solītā koncerna “Latvenergo” papildu peļņa 78,9 miljonu eiro apmērā tiks novirzīta elektroenerģijas obligātās iepirkumu komponentes (OIK) izmaksu segšanai, konkrēti – OIK fiksētās maksas samazināšanai patērētājiem.

Priekšlikumi, kurus “Zemnieku saeima” nosūtīja SPRK un Ekonomikas ministrijai, ir sekojoši:
Izstrādājot grozījumu projektu, lūdzam, paredzēt, ka:
1) jebkurš elektroenerģijas lietotājs var atslēgt elektropiegādi objektā uz laiku līdz 10 mēnešiem un atjaunot to pie nosacījuma, ka iepriekšējo 12 mēnešu laikā vismaz 1 mēnesi ir veikta maksa par uzstādīto jaudu. Atbilstoši paredzēt, ka atslēgšanās ir bez maksas. Elektroenerģijas padeve tiek atjaunota nepieciešamā pieslēguma jaudā. Šo iespēju var izmantot gan mājsaimniecības, gan juridiskie elektroenerģijas lietotāji, neatkarīgi no pieprasītās jaudas;
vai
2) jebkurš elektroenerģijas lietotājs var pieslēgt elektropiegādi objektā uz laiku līdz 90 dienām pie nosacījuma, ka iepriekšējo 12 mēnešu laikā vismaz 1 mēnesi ir veikta maksa par uzstādīto jaudu. Atbilstoši paredzēt, ka atslēgšanās ir bez maksas. Elektroenerģijas padeve tiek atjaunota nepieciešamā pieslēguma jaudā. Šo iespēju var izmantot gan mājsaimniecības, gan juridiskie elektroenerģijas lietotāji, neatkarīgi no pieprasītās jaudas;

3) elektroenerģijas lietotājs, kura pieslēguma spriegums ir 6-20kV vai 0,4kV un pieslēguma summārā atļautā ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva ir 50 ampēri un lielāka, var samazināt jaudu vismaz par 30% uz laiku līdz 10 mēnešiem pie nosacījuma, ka pieslēguma noslodze vismaz 1 mēnesi pēdējā gada laikā ir bijusi vismaz 6%. Jaudu var samazināt ne biežāk kā reizi kalendārā gada laikā. Sistēmas operators sedz pieslēguma atļautās slodzes atjaunošanas izmaksas Elektroenerģijas padeve tiek atjaunota nepieciešamā pieslēguma jaudā;
vai
4) elektroenerģijas lietotājs, kura pieslēguma spriegums ir 6-20kV vai 0,4kV un pieslēguma summārā atļautā ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva ir 50 ampēri un lielāka, var palielināt jaudu uz laiku līdz 90 dienām pie nosacījuma, ka pieslēguma noslodze vismaz 1 mēnesi pēdējā gada laikā ir bijusi vismaz 6%. Jaudu var palielināt ne biežāk kā reizi kalendārā gada laikā. Sistēmas operators sedz pieslēguma atļautās slodzes atjaunošanas izmaksas Elektroenerģijas padeve tiek atjaunota nepieciešamā pieslēguma jaudā;

5) sistēmas operatoram ir tiesības atjaunot pieslēguma slodzi līdz tirdzniecības vai sistēmas pakalpojuma līgumā noteiktās atļautās slodzes lielumam, ja sistēmas operators, pamatojoties uz mēraparātu rādījumiem, konstatē, ka laikā, kad pēc sistēmas lietotāja pieprasījuma samazināta pieslēguma atļautā slodze, pieslēguma faktiskā slodze pārsniedz sistēmas lietotāja pieprasīto samazināto atļauto slodzi vairāk nekā par 10%;

6) sistēmas operators apņemas bez maksas uzbūvēt otro jeb “mazo” pieslēgumu. Nepieciešamības gadījumā elektroenerģijas padeve “lielajā” pieslēgumā tiek atjaunota nepieciešamā pieslēguma jaudā;

7) gadījumos, kad lietotājs par saviem līdzekļiem ir izbūvējis jaunu pieslēgumu, paredzēt, ka lietotājs nemaksā sistēmas pakalpojuma fiksēto maksu, līdz atgūtas jaunā pieslēguma izveidošanas faktiskās izmaksas. Šo izmaksu atgūšanas periodā nav piemērojami jaudu samazināšanas vai atslēgšanas nosacījumi, proti, fiksēto izmaksu samazinājums ir aprēķināms par pilnu pieprasīto pieslēguma jaudu;

8) elektroenerģijas patērētājs, kurš ir atslēdzis vai samazinājis pieslēguma jaudu kopš 2017. gada 31. jūlija, to var palielināt vai atjaunot šo noteikumu grozījumu noteiktajā kārtībā;

9) tuvākajā laikā tiks izstrādāts un ieviests mehānisms par elektroenerģijas patērētāju pārmaksāto OIK par ampēriem kompensēšanu no 2018. gada janvāra līdz šo grozījumu spēkā stāšanās brīdim;

10) tiek atcelts OIK par ampēriem.
Vairāk par OIK problēmu lasiet šeit

“Zemnieku saeima” dibināta 1999.gadā. Biedrības pamatdarbība ir biedru interešu pārstāvēšana, lauksaimniekiem labvēlīgas politikas veidošana, biedru informēšana un izglītošana. Mūsu biedri ir gandrīz 800 mazas un lielas saimniecības no visas Latvijas. Biedri kopā apsaimnieko vairāk kā 500 tūkst. ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes (augkopība 54%, piena lopkopība 38%, citas nozares 8%) un savās saimniecībās nodrošina darbu vairāk nekā 4000 darbiniekiem.

LA.lv