Ekonomika
Nauda

Ziņojums: Latvijā turpina pieaugt patentmaksas maksātāju skaits0

Foto: LETA/Evija Trifanova

Kopš patentmaksas maksātāju kategorijas ieviešanas, šo sociāli apdrošināto personu skaits vidēji mēnesī turpina palielināties, pausts Labklājības ministrijas informatīvajā ziņojumā par pašnodarbināto personu un patentmaksu maksātāju sociālo nodrošinājumu.

Pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) datiem, 2010.gadā bija 153 patentmaksas maksātāji, 2012.gadā – 198, 2014.gadā – 573, 2016.gadā – 1287, bet 2018.gada pirmajā ceturksnī mēnesī iemaksas vidēji veica jau 2167 cilvēki. Pērn šīs iemaksas mēnesī vidēji veica 1995 cilvēki.

Analizējot patentmaksas nomaksu pa mēnešiem, redzams, ka liels ir personu īpatsvars, kuras patentmaksu maksājušas tikai par vienu mēnesi. Patentmaksu tikai vienu mēnesi veikuši 22%.

Ziņojumā teikts, ka patentmaksas vidējais maksāšanas ilgums ir 13 mēneši, kas ir salīdzinoši mazs nepilnu desmit gadu periodā kopš ir ieviesta patentmaksa.

Kopumā patentmaksu biežāk jeb 63% gadījumu maksājušas sievietes. Vīrieši šo iespēju izmantojuši salīdzinoši retāk, proti, vīrieši veido 37%.

Savukārt patentmaksas maksātāju skaita sadalījums pa vecuma grupām liecina, ka, palielinoties vecumam, patentmaksas maksātāju skaits samazinās. Puse no patentmaksas maksātājiem ir vecumā līdz 40 gadiem. Vīriešu un sieviešu skaita sadalījums vecumā līdz 40 gadiem ir līdzīgs, bet, palielinoties vecumam, vīriešu skaits sarūk īpaši strauji, teikts ziņojumā.

Attiecībā par patentmaksas maksātāju aizsardzību dažādu sociālo risku iestāšanās gadījumā ziņojumā secināts, ka, patentmaksas maksātājiem vidējais iemaksu objekts un periods, par kuru tā tiek maksāta, ir mazs. Lai gan šīs personas papildina savu apdrošināšanas periodu pensiju un invaliditātes apdrošināšanai, iemaksu objektu ietekme uz vecuma vai invaliditātes pensijas apmēru ir neliela.

Kā teikts ziņojumā, patlaban patentmaksas maksātāju veiktās iemaksas nav pietiekamas, lai nodrošinātu nākotnes vecuma pensiju vismaz minimālā apmērā, tādējādi nodokļu maksātājiem, kuri maksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vispārējā kārtībā, būs faktiski jāuztur patentmaksas maksātāji, tiem sasniedzot pensijas vecumu. Patentmaksas maksātāju iemaksu objekts pensiju negatīvi ietekmēs pakāpeniski, proti, ilgtermiņā, pausts ziņojumā.

Patentmaksa ir galīgs nodokļa maksājums par fiziskās personas iesniegumā norādīto periodu, un papildu iedzīvotāju ienākuma nodokļa vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas patentmaksas maksātājiem nav jāveic.

No 2018.gada 31.janvāra visiem patentmaksas maksātājiem ārpus Rīgas neatkarīgi no profesijas patentmaksa ir 50 eiro par vienu mēnesi, savukārt tiem, kuri savu saimniecisko darbību veic Rīgā – 100 eiro par vienu mēnesi.

LA.lv