Uncategorized

ZM virza zemniekiem būtiskos ierobežojumus lauksaimniecības zemes iegādē 16


Uzarts lauks rudenī.
Uzarts lauks rudenī.
Foto: LETA

Zemkopības ministrija (ZM) izskatīšanai valdībā virza zemniekiem būtiskos ierobežojumus lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) iegādē. Ministrija piedāvā likuma Par zemes privatizāciju lauku apvidos grozījumos noteikt, ka LIZ drīkst pirkt tikai tad, ja tā tiks izmantota lauksaimnieciskajai ražošanai.

ZM portālu “LA.lv” informēja, ka likumprojekts paredz – zemi, kurā dominē LIZ, varēs iegādāties fiziska persona, kura ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicēja un kura vismaz pēdējos trīs gadus pēc kārtas guvusi ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas Latvijā. Tāpat zemes pircējam jāatbilst vienotā platības maksājuma (VPM) saņemšanas nosacījumiem, kā jāapliecina, ka iegādātā zeme tiks izmantota ražošanai nākamos trīs gadus un turpmāk.

Tāpat zemi ar dominējošo LIZ īpašumā varēs iegūt juridiska persona, kura ir reģistrēta VID kā nodokļu maksātāja un kura vismaz pēdējos trīs gadus pēc kārtas Latvijā guvusi ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas un atbilst VPM saņemšanas nosacījumiem, kura var apliecināt šīs zemes izmantošanu lauksaimniecībā nākamos trīs gadus un turpmāk pēc tās iegādes.

Turklāt juridiskajai personai arī jānodarbina cilvēkus ar lauksaimniecisko izglītību. Saimniecības īpašniekam jābūt lauksaimnieciskajai vai tai pielīdzināmai izglītībai, vai vismaz trīs gadus pēc kārtas Latvijā jāgūst ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas un tai pieder vairāk par 50% pamatkapitāla daļu.

Tāpat par LIZ īpašniekiem varēs kļūt jaunie lauksaimnieki, kuri var apliecināt LIZ izmantošanu lauksaimniecībā nākamos trīs gadus un turpmāk pēc tās iegādes.

Par jauno lauksaimnieku zemes darījumos uzskatīs fizisku personu, kura iesnieguma par zemes iegūšanu īpašumā iesniegšanas dienā novada domei ir jaunāka par 40 gadiem, kura pirmo reizi (bet ne agrāk kā 18 mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas) ir reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja.

Tāpat par jauno lauksaimnieku varēs kļūt persona, kas reģistrējusi vai pārņēmusi juridisku personu, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu un kura ir ieguvusi lauksaimniecisko izglītību un kurai nav piederējis vairāk kā 50% pamatkapitāla daļu juridiskā personā, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu.

Jau vēstīts, ka ZM ministres Laimdotas Straujumas vadībā vēlas panākt, lai LIZ Latvijā maksimāli tiktu izmantota ražošanai.

LA.lv