Skolnieku rota

DK
Dace Kokareviča
Latvijā
Skolnieku rotu pieminot
19. jūnijs, 2019