Praktiski
Manas tiesības

Tev tas jāzina! Vardarbībā cietušajiem valsts apmaksā rehabilitācijas pakalpojumus0


Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto: Shutterstock

Labklājības ministrija aicina no vardarbības cietušos pieteikties valsts apmaksātiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem visā Latvijā. Tie ietver speciālistu konsultācijas un atbalstu, kā arī 30 dienu rehabilitācijas kursu ar izmitināšanu.

Lai saņemtu šādu pakalpojumu, cietušajai personai jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā vai institūcijā, kas reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā (piemēram, krīzes centrā, ģimenes atbalsta centrā). Pakalpojumu var saņemt visi, kas cietuši no fiziskas, seksuālas, ekonomiskas vai emocionālas vardarbības, kā arī no fiziskas un seksuālas vardarbības draudiem un vardarbīgas kontroles.

Vardarbībā cietušie var saņemt šādus valsts apmaksātus pakalpojumus:

• rehabilitāciju ar izmitināšanu – 30 dienas (atsevišķos gadījumos papildu rehabilitāciju – maksimāli 60 dienas);

• individuālas konsultācijas – 10 konsultācijas, ko sniedz sociālais darbinieks, psihologs, jurists (atsevišķos gadījumos plus vēl 10 papildu speciālistu konsultācijas, kopumā 20).

Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta pārstāve Ineta Pikše skaidro, ka vardarbībā cietušo personu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma mērķis ir ne tikai nodrošināt psihosociālu palīdzību, bet arī novērtēt apdraudējumu un ar speciālistu atbalstu plānot drošības pasākumus, lai cietusī persona spētu pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā un atgriezties ikdienas dzīvē.

Būtiski, ka valsts apmaksātu palīdzību var saņemt gan pašas vardarbībā cietušās personas, gan personas, kuru tuvinieki cieš no vardarbības.

LA.lv