Dabā
Zaļā dzīvošana

Ādažos samazinās ierobežojumus militārajām mācībām0

Foto-LETA

Aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži” teritorijas dienvidu daļā plānots samazināt ierobežojumus militārajām mācībām, vairāk nekā 100 ha dabas lieguma zonā būs atļauta braukšana ārpus ceļiem un militāro nometņu ierīkošana. Šajā aizsargājamo ainavu apvidū lielāko daļu aizņem Ādažu militārais poligons.

Lai nodrošinātu dabas vērtību aizsardzību, aizsargājamo ainavu teritorijā paredzēts noteikt četras funkcionālās aizsardzības zonas, tostarp 36 ha stingrā režīma zonu ap Mazuikas ezeru. Mazuikas ezers ir viens no retajiem dzidrūdens ezeriem Latvijā, kurā bagātīgi sastopamas retas ūdensaugu sugas, piemēram, Dortmaņa lobēlija, gludsporu ezerene, vienzieda krastene, sīpoliņu donis. Piekļuve Mazuikas ezeram ir aizliegta jau desmit gadus.

559 ha platībā iecerēts noteikt regulējama režīma zonu, kurā būs aizliegums saimnieciskai un cita veida darbībai, 2862 ha platībā – dabas lieguma zonu un 6693 ha platībā – ainavu aizsardzības zonu.

Lai nemazinātos virsājiem raksturīgās, retās augu sugas, paredzēts aizliegums visā ainavu apvidū lietot minerālmēslus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus. Maksimālā pieļaujamā kailcirtes platība ir divi hektāri un kailcirtē saglabājamos kokus pēc iespējas atstāj grupās. Turpmāk ir paredzēts, ka mirusī koksne ir jāatstāj mežaudzē, ja tās apjoms ir mazāks nekā 20 kubikmetri uz hektāru.

Ainavu apvidus teritorijā aizliegts pārvietoties (arī apstāties un stāvēt) ar mehāniskiem transportlīdzekļiem, tajā skaitā ar automašīnām, motocikliem, tricikliem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm. Izņēmums ir apmeklētājiem speciāli izveidoti maršruti.

Aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži” ir Eiropas nozīmes aizsargājama dabas teritorija, kas atrodas Ādažu, Sējas un Saulkrastu novadā, tā platība ir 10 150 hektāri. Šis aizsargājamo ainavu apvidus izveidots 2004. gadā. Ainavu apvidū koncentrējušās lielākās atklāto virsāju un smiltāju platības Latvijā un Baltijas reģionā. Ainavu apvidus virsājos, mežos, purvos, upēs un ezeros ir sastopamas 135 Latvijā un 71 Eiropas Savienībā īpaši aizsargājama suga, tostarp smilšu krupis, gludenā čūska, rubenis, stepes čipste un citas.

Aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži” individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus pēc zemes īpašnieku informēšanas plānots virzīt apstiprināšanai valdībā.

LA.lv