Latvijā
Sabiedrība

ASV ziņojums: Amatpersonām trūkst zināšanu par cilvēku tirdzniecības pazīmēm0


Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto – pexels.com

Latvijas valdība nav pilnībā ieviesusi minimālos standartus cilvēktirdzniecības novēršanai, taču tā velta lielus pūliņus, lai to izdarītu, secināts ASV Valsts departamenta ikgadējā ziņojumā “Par cilvēktirdzniecības novēršanu”.

Ziņojumā teikts, ka, salīdzinot ar iepriekšējo ziņojuma periodu, Latvija demonstrējusi lielākus centienus šajā jomā, tostarp vairāk cietušo dota iespēja iesaistīties valsts finansētā palīdzības programmā, licencētām darbā iekārtošanas aģentūrām pieprasīts nodrošināt vismaz minimālo algu darbiniekiem, kas nolīgti darbam ārpus Latvijas. Veikti arī labojumi administratīvo pārkāpumu kodeksā, lai pasargātu upurus, kas piespiesti pastrādāt noziegumus.

Tomēr, neskatoties uz šiem centieniem, vairākās būtiskās cilvēktirdzniecības novēršanas jomās Latvijā nav ieviesti minimālie standarti, tostarp personām, kas notiesātas par cilvēku tirdzniecību, tiesas turpināja noteikt maigus sodus, parasti neparedzot cietumsodu.

Amatpersonām trūkst zināšanu par cilvēku tirdzniecības pazīmēm, kas traucē laikus identificēt upurus, sevišķi starp sievietēm un bērniem, kas tiek izmantoti seksuālu pakalpojumu tirdzniecībā.

Ziņojumā norādīts, ka bērni valsts bērnu namos var kļūt par viegliem upuriem kontrabandistiem, kas nodarbojas ar personu vervēšanu prostitūcijai, un šiem bērniem nav tiesību uz valsts finansēto kontrabandas upuru palīdzības programmu.

Ziņojumā norādītas konkrētas rekomendācijas Latvijas valdībai, lai uzlabotu cilvēktirdzniecības novēršanas centienus. Līdzīgi kā pagājušajā ziņojumā, norādīts uz nepieciešamību palielināt kriminālvajāšanas gadījumu un tiesvedību skaitu cilvēktirdzniecības lietās, kā arī krimināli sodot notiesātos cilvēktirdzniecības organizētājus, paredzēt smagākus sodus.

Latvijas valdībai ieteikts arī pastiprināt pūles cilvēktirdzniecības upuru identificēšanā, sevišķi starp nepilngadīgajiem valsts aprūpes iestādēs un seksuālās izmantošanas upuriem Latvijas legālajā prostitūcijas industrijā.

Rekomendēts arī nodrošināt specializētu palīdzību no cilvēku kontrabandas cietušajiem bērniem valsts aprūpes dienestos, piemēram, bērnu namos, un nodrošināt šiem bērniem pāreju uz valsts finansēto palīdzības programmu.

Valdībai ieteikts arī paplašināt amatpersonu apmācīšanu, lai tās pētu labāk izprast visas cilvēku kontrabandas formas un labāk īstenot likumus, kuru mērķi ir novērst cilvēku kontrabandu, kā arī vairot sabiedrības, sevišķi riska grupu, zināšanas par briesmām, kas saistās ar cilvēku kontrabandu.

Ziņojumā norādīts, ka cilvēku kontrabandisti no Latvijas par upuriem izraugās vīriešus, sievietes un bērnus darbam prostitūcijas jomā un piespiedu darbam. Mazāk cilvēku kontrabandas upuri tiek izmantoti noziegumu veikšanai piespiedu kārtā.

Saistītie raksti

Latvijas sievietes un meitenes parasti tiek izmantoti prostitūcijā Latvijā un citās Eiropas valstīs. Valdības aģentūras pēdējo piecu gadu laikā arī konstatējušas, ka pieaug bērnu izmantošana prostitūcijā, sevišķi pakļauti šādam cilvēku kontrabandas riskam ir bērnu namu iemītnieki.

Sievietes un vīrieši no Latvijas tiek arī pakļauti piespiedu darbam, galvenokārt ārpus Latvijas teritorijas. Organizēti noziedzības grupējumi nodarbojas ar darbaspēka kontrabandu uz Vāciju un Ukrainu, secinājušas Latvijas varasiestādes, teikts ziņojumā.

LA.lv