Latvijā
Sabiedrība

AT nākamnedēļ skatīs Dimanta kasācijas sūdzību par atcelšanu no NEPLP padomes locekļa amata 16

Augstākā tiesa (AT) nākamās nedēļas piektdienā, 22.septembrī, skatīs bijušā Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) locekļa Aināra Dimanta kasācijas sūdzību par viņa atcelšanu no NEPLP padomes locekļa amata, informēja AT pārstāve Baiba Kataja.

AT pārbaudīs apgabaltiesas sprieduma tiesiskumu, tostarp, vai apgabaltiesa ir pareizi interpretējusi lietā piemērojamās tiesību normas, norādīja Kataja.

Kā ziņots, Valsts kontrole savā revīzijas ziņojumā bija atzinusi, ka NEPLP nav efektīvi rīkojusies ar finanšu līdzekļiem 1 843 070 eiro apmērā, tāpat padome nebija nodrošinājusi pietiekamu kontroli pār komerctelevīzijām piešķirtās valsts dotācijas izlietojuma uzraudzību par sabiedriskā pasūtījuma izpildi, kā rezultātā veikta samaksa par neizpildītu pasūtījumu 54 834 eiro apmērā, kā arī konstatēti citi pārkāpumi.

Saeima tā rezultātā – “šo likumu pārkāpumu dēļ” – atbrīvoja Dimantu no amata.

Administratīvā rajona tiesa 2015.gada 23.decembrī apmierināja Dimanta prasību un atcēla Saeimas lēmumu par viņa atbrīvošanu no padomes locekļa amata. Līdz ar tiesas nolēmumu Dimants tika atjaunots NEPLP locekļa amatā.
Savukārt Administratīvā apgabaltiesa pagājušā gada novembra beigās noraidīja Dimanta pieteikumu par Saeimas lēmumu atcelt viņu no NEPLP locekļa amata. Ar apgabaltiesas 29.novembra spriedumu noraidīts pieteicēja pieteikums par Saeimas 2015.gada 8.jūlija lēmuma atcelšanu.

Apgabaltiesas sprieduma motīvu daļā secināts ka, izvērtējot Valsts kontroles revīzijas ziņojumā konstatēto, apgabaltiesai nerodas šaubas par to, ka pieteicējs kā padomes priekšsēdētājs konkrētajā gadījumā rīkojies prettiesiski. Ievērojot, ka padomes priekšsēdētājs, kā arī jebkuras citas iestādes vadītājs, rīkojoties prettiesiski, ne tikai grauj savu reputāciju, bet arī zaudē Saeimas, kas viņu iepriekš bija ievēlējusi padomes locekļa amatā, uzticību, ir konstatējams tiesisks pamats Saeimai atbrīvot padomes locekli no amata, jo ir konstatēti tādi normatīvajos aktos noteikti apstākļi, kas liedz attiecīgajai personai būt par padomes locekli.

“Jāpiekrīt pirmās instances tiesai, ka demokrātiskā valstī ir jānodrošina padomes kā neatkarīgas pilntiesīgas autonomas institūcijas statuss. Vienlaikus apgabaltiesa uzskata, ka padomes priekšsēdētājam ir pienākums ievērot tiesību normu prasības, kas cita starp noteic padomes priekšsēdētāja pienākumu tiesiski rūpēties par institūcijai piešķirtajiem finanšu līdzekļiem un ievērot finanšu līdzekļu izlietošanas kārtību. Izskatāmajā gadījumā visi pieteicēja kā padomes priekšsēdētāja pārkāpumi ir konstatēti Valsts kontroles kā neatkarīgas koleģiālas augstākās revīzijas iestādes ziņojumā, ko ne pieteicējs, ne arī kāds padomes loceklis nav apstrīdējuši,” rakstīja tiesa.

Tāpat spriedumā norādīts, ka apgabaltiesas ieskatā konkrētajā gadījumā “tiesiskuma princips prevalē pār vienlīdzības principu”, jo Saeimas atšķirīgā attieksme, atceļot Dimantu no amata, ir attaisnojama ar “visas sabiedrības interesi, lai padomei piešķirtie ievērojamie budžeta līdzekļi tiktu izlietoti tiesiski un atbilstoši mērķiem”.

LA.lv