Latvijā
Kriminālziņas

Auto durvju atvēršana – Eiropas tiesā 0


Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Foto: Fotolia

Augstākā tiesa (AT) lūgusi Eiropas Savienības Tiesai (EST) izskaidrot, vai stāvošas automašīnas durvju atvēršana uzskatāma par “transportlīdzekļa lietošanu”, atbilstošās Eiropas Savienības direktīvas izpratnē, informēja AT pārstāvis Rihards Gulbis.

AT vakar apturēja tiesvedību civillietā Eiropas komercsabiedrības “Balcia Insurance SE” prasībā pret AS “Baltijas Apdrošināšanas Nams” par zaudējumu atlīdzības piedziņu regresa kārtībā un nolēma uzdot EST jautājumus par direktīvu.

Lietā ir izšķirams jautājums, vai zaudējumi trešās personas mantai, kas radušies, pasažierim atverot stāvoša transportlīdzekļa durvis, ietilpst obligātās transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās apdrošināšanas regulējumā lietotā jēdziena “apdrošināšanas gadījums” tvērumā. Savukārt, lai pareizi iztulkotu minēto jēdzienu, jānoskaidro, vai stāvoša transportlīdzekļa pasažiera durvju atvēršana ir “transportlīdzekļa lietošana” augstākminētās direktīvās izpratnē.

Atsaucoties uz EST iepriekš sniegtajiem skaidrojumiem par jēdziena “transportlīdzekļa lietošana” plašo tvērumu, AT lēmumā secināja, ka šo jēdzienu varētu attiecināt “arī uz dur­vju atvēršanu pēc transportlīdzekļa novietošanas stāvēšanai, kas atbilstu transportlīdzekļa ekspluatācijas funkcijai”.

Lieta saistīta ar negadījumu, kad pie lielveikala esošajā autostāvvietā piebraukušā un apstādinātā transportlīdzekļa “Škoda Octavia” pasažieris, atverot automašīnas aizmugurējās labās puses durvis, saskrāpēja blakus stāvošā transportlīdzekļa “VW Passat” kreisās puses aizmugurējo spārnu. “Škoda Octavia” vadītājs, aizpildot saskaņoto paziņojumu par ceļu satiksmes negadījumu, savu vainu atzina. Prasītāja, pamatojoties uz brīvprātīgās apdrošināšanas līgumu (KASKO) un atskaitot tajā paredzēto pašrisku, transportlīdzekļa “VW Passat” īpašniekam izmaksāja 47,42 latus (67,47 eiro). Minētās summas apmērā prasītāja regresa kārtībā vērsās pie “VW Passat” īpašnieka apdrošinātāja. Atbildētāja izmaksu atteica, pamatojot to ar uzskatu, ka negadījums, kas noticis, abiem transportlīdzekļiem stāvot, nav atzīstams par apdrošināšanas gadījumu Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma izpratnē. Konkrētajā gadījumā neviens no transportlīdzekļa vadītājiem neesot piedalījies ceļu satik­smē, jo nav pārvietojies ar transportlīdzekli, braucot pa stāvlaukumu vai citu ceļu satiksmei paredzētu vietu.

LA.lv