×
Mobilā versija
Brīdinājums +13.5°C
Jānis
Svētdiena, 24. jūnijs, 2018
2. aprīlis, 2012
Drukāt

Būs iela?

ielina_leta

Ciemata detālplānojumā pāri manai zemei plānota iela. Vai pašvaldībai ielas ierīkošanai paredzētā zeme ir jāatpērk no zemes īpašnieka? Vai līdz laikam, kad notiks ielas izbūve, es varu šo zemes gabalu norobežot, lai pa to nebrauktu, un apzaļumot?
Pēteris Griņuks Stopiņu novadā

 

Stopiņu novada domes juridiskā padomniece Laila Kundziņa paskaidroja, ka gadījumā, ja pašvaldība nolems par saviem līdzekļiem būvēt ielu, tai nepieciešamā zeme būs jāatpērk, jo likums “Par pašvaldībām” aizliedz ieguldīt līdzekļus svešā īpašumā.

Taču var būt arī situācijas, kad ceļš pieder privātīpašniekiem domājamās daļās. Piemēram, kad zemes īpašnieks savu zemi sadala apbūves gabalos un izveido piebraucamo ceļu. Pārdodot apbūves gabalus, viņš katram pircējam pārdod arī daļu no ceļa (līdz viduslīnijai), kas robežojas ar viņa gruntsgabalu. Šādus ceļus īpašnieki tīra un uztur kopīgiem spēkiem. Šie ceļi nav maģistrālās ielas, tie parasti nav caurbraucami, bet ir paredzēti vienīgi piekļūšanai konkrētiem īpašumiem.

Nezinot, par kādu situāciju ir runa, varam sniegt vispārēju atbildi. Likuma “Par autoceļiem” 4. panta 3. daļa nosaka, ka pašvaldību un komersantu ceļi un to zemes, tai skaitā ceļu zemes nodalījuma joslas, kā arī māju ceļi ir attiecīgo pašvaldību, komersantu vai fizisko personu īpašums.

 

Atbilstoši šī likuma 5. panta 4. daļai par komersantu ceļu un māju ceļu lietošanas aizliegumu, ierobežojumiem vai to atcelšanu lemj autoceļa īpašnieks, saskaņojot ar vietējo pašvaldību.  Tātad ir iespējami gadījumi, kad privātīpašnieks var aizliegt citām personām braukt pa viņa ceļu.

 

Pašvaldība prasības satiksmes infrastruktūras nodrošināšanai nosaka apbūves noteikumos, un, veidojot jaunas apbūves teritorijas, detālplānojumos ir racionāls un loģisks ielu un ceļu tīkls, veidojot vienotu transporta sistēmu kopā ar kaimiņu zemes gabaliem. Detālplānojumam ir normatīvā akta spēks, tādēļ persona nevar patvaļīgi slēgt ceļu, kuram statuss noteikts šajā dokumentā. Tomēr pastāv iespēja izstrādāt detālplānojuma grozījumus un izplānot citādāku ceļu tīklu, ja tas ir reāli iespējams.

Nav iespējams saskaņot nevienu būvprojektu, ja ēkai nav nodrošināta piebraukšana. Ja pašvaldības teritorijas plānojumā šajā vietā ir paredzēts ceļš un ir izveidots kaut vai zemes ceļš, lai kaimiņi varētu piekļūt saviem īpašumiem, šo ceļu nedrīkst pārrakt, iznīcināt, vietā ierīkot stādījumus. Ja kāds ceļu likvidēs, kaimiņi varēs sniegt prasību tiesā, lai noteiktu tā servitūtu.

Saskaņā ar “Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumu”  nekustamo īpašumu var atpirkt valsts aizsardzības, vides aizsardzības, veselības aizsardzības vai sociālās nodrošināšanas vajadzībām, sabiedrībai nepieciešamu kultūras, izglītības un sporta objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju būvniecībai vai transporta infrastruktūras attīstībai, kā arī citu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai. Likums nenosaka, ka pašvaldībām obligāti jāatpērk privātīpašnieku īpašumā esošie ceļi.

 

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+