Kultūra
Kultūrpolitika

“Enviroprojekts” par 35 000 eiro vērtēs kultūrvidē veikto ES fondu ieguldījumu ekonomisko atdevi1

Foto – Leta

Finanšu ministrijas (FM) izsludinātajā iepirkumā, kura ietvaros plānots vērtēt kultūrvidē veikto Eiropas Savienības (ES) fondu ieguldījumu ekonomisko atdevi, uzvarējusi SIA “Enviroprojekts”, liecina informācija FM mājaslapā.

Kopumā iepirkumā pieteicās četri pretendenti. “Enviroprojekts” minēto uzdevumu apņēmās veikt par 35 000 eiro, personu apvienība “Latvijas Kultūras akadēmija, SIA “Cetera” un SIA “Jaunrades laboratorija”” par 44 900 eiro, SIA “Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts” par 18 000 eiro, bet SIA “Safege Baltija” par 53 350 eiro.

Iepirkuma komisija vienojās līguma slēgšanas tiesības piešķirt “Enviroprojektam”, kura piedāvājums atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un tika atzīts par saimnieciski visizdevīgāko.

SIA “Enviroprojekts” reģistrēts 2004.gadā. Tā pamatkapitāls ir 2846 eiro. Uzņēmums vienādās daļās pieder Pēterim Blumatam un Valdim Felsbergam. “Enviroprojekts” 2017. gadu noslēdza ar 132 023 eiro apgrozījumu un 2269 eiro peļņu.

FM iepirkuma mērķis ir noteikt ES fondu veikto sociālekonomisko ietekmi Latvijas pilsētās, novadu attīstības centros un reģionos pēc veiktajām investīcijām kultūrvides sakārtošanā iepriekšējā ES fondu plānošanas reģionā – no 2007. līdz 2013. gadam – un šajā ES fondu plānošanas periodā – no 2014. līdz 2020. gadam.

FM norādīja, ka izvērtējuma rezultāti tiks izmantoti sarunām ar Eiropas Komisiju par ieguldījumu veikšanas kultūrvidē ekonomisko atdevi, plānojot ES fondu investīcijas plānošanas periodam pēc 2020. gada.

Plānots izvērtēt laika posmā no 2007. gada līdz 2013. gadam īstenotās ES līdzfinansētās aktivitātes “Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide”, “Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana” un “Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā”.

Tiks vērtētā šo aktivitāšu ietvaros īstenoto projektu efektivitāte, kā arī sociāli un ekonomisko ieguvumu analīze.

LA.lv