Praktiski
Manas tiesības

Izdienas pensionāram nosaka invaliditāti. Kāpēc nevar saņemt abas pensijas vienlaikus?0

Foto-Fotolia

Esmu izdienas pensionārs veselības stāvokļa dēļ. Saņemu likumdošanā noteiktos procentus no man aprēķinātās pensijas. Diemžēl veselības stāvoklis strauji pasliktinājās, un 2016. gadā man noteica invaliditāti, kuras cēlonis ir slimība. Pensija nav no lielajām, bet medikamentiem un ārstu izmeklējumiem vajag diezgan daudz… Palasīju valsts likumus par pensijām un, tā kā izdienas pensija neskaitās Valsts pensija, nolēmu, ka līdz vecuma pensijas saņemšanas laikam, kad man būs jāizvēlas, kuru pensiju saņemt, es varētu saņemt izdienas pensiju un papildus invaliditātes pensiju. Uzrakstīju iesniegumu VSAA, bet saņēmu atteikumu. Kāpēc? VIESTURS

Likuma Par valsts pensijām 3. panta otrā daļa nosaka, ka personai, kurai vienlaikus ir tiesības gan uz šajā likumā noteikto valsts pensiju, gan uz pensiju, ko izmaksā no valsts budžeta saskaņā ar citu likumu, piešķir vienu pensiju, ņemot vērā šīs personas izvēli, ja vien citos likumos nav noteikta cita kārtība.

Tātad jums ir tiesības saņemt vai nu izdienas pensiju, vai arī invaliditātes pensiju pēc jūsu izvēles. Atgādinām, ka izdienas pensijas tāpat ir valsts pensijas un tiek izmaksātas no valsts pamatbudžeta līdzekļiem.

KONSULTĒJUSI LABKLĀJĪBAS MINISTRIJAS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS DEPARTAMENTA VECĀKĀ EKSPERTE DACE TRUŠINSKA

LA.lv