Laukos
Politika

Lauksaimniekiem atvieglo prasības marķētās dīzeļdegvielas iegādei0

LETA

Turpmāk tiks atvieglota minimālo ieņēmumu kritēriju vērtēšana lauksaimniekiem, kuri ir tiesīgi iegādāties dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi, paredz valdības apstiprinātie grozījumi noteikumos par kārtību, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai.

Kā norāda Zemkopības ministrijā, ņemot vērā, ka aizvadītā gada sliktie laikapstākļi atstās negatīvu ietekmi ne tikai uz lauksaimnieku 2017.gada ieņēmumiem, bet arī vismaz vēl divus nākamos gadus, izmaiņas noteikumos paredz līdz 2020.gada 30.jūnijam ieviest atvieglotu minimālo ieņēmumu kritērija vērtēšanu.

Personas ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas tiks vērtēti atbilstoši Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajai gada ienākumu deklarācijai vai uzņēmuma gada pārskatam par iepriekšējo taksācijas gadu vai par taksācijas gadu pirms iepriekšējā taksācijas gada.

Tas nozīmē, ka tiks ņemta vērā tā personas deklarācija, kurā ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas būs lielāki.

Tā kā līdz 2020.gada 30.jūnijam tiks vērtēti personas ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējos divos noslēgtajos taksācijas gados, noteikumos tiek precizēts nosacījums, ka divus gadus netiks vērtēts minimālo ieņēmumu kritērijs par tām zemes platībām, ar kurām lauksaimnieks paplašina savu ražošanu, un jaunajiem lauksaimniekiem, kas uzsākuši lauksaimniecisko ražošanu.

Prasība par ieņēmumiem netiks piemērota tai zemes platībai, kuru lauksaimnieks būs deklarējis papildus pirmajā tās deklarēšanas gadā un nākamajā gadā pēc tā.

Arī lauksaimniecības produkcijas ražotājam, kas pirmoreiz piesakās marķētas dīzeļdegvielas saņemšanai, prasība par ieņēmumiem netiks piemērota gadā, kad viņš piesakās pirmoreiz un nākamajā gadā pēc tā.

Noteikumi skar apmēram 17 700 lauksaimniecības produkcijas ražotāju, kas ik gadu piesakās Lauku atbalsta dienestā dīzeļdegvielas ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi saņemšanai

Izmaiņas kārtībā stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē.

Kā ziņots, marķētā dīzeļdegviela tiek piešķirta lauksaimniecības produkcijas ražotājiem izmantošanai tikai lauksaimniecības tehnikā – traktortehnikā un lauksaimniecības pašgājējmašīnās lauksaimniecības produkcijas ražošanai, kā arī kravas pašpārvadājumiem.

Marķēto dīzeļdegvielu var iegādāties tad, ja tā tiek izmantota lauksaimniecībā izmantojamās zemes apstrādāšanai, kas apstiprināta platību maksājumu vai atbalsta mazo lauksaimnieku atbalsta shēmā saņemšanai, tostarp tādas meža vai purva zemes apstrādāšanai, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādāšanai zem zivju dīķiem, kurā audzē zivis vismaz 20 hektāru platībā.

No akcīzes nodokļa atbrīvotais dīzeļdegvielas daudzums diferencēts trijās grupās – augkopībā nodarbinātajiem 100 litru par hektāru, lopkopības saimniecībām, augļkopjiem, dārzeņu un kartupeļu audzētājiem – 130 litru, savukārt pārējiem, tostarp zemes apstrādei zem zivju dīķiem, – 60 litru.

LA.lv