Uncategorized

Ruļļu pacēlājs 0

Foto – Aldis Jermaks

Par gandrīz 800 latiem 2011. gada oktobrī nopirku jaunu siena ruļļu pacēlāju, kas ražots Saldus novadā. Šā gada vasarā VID paziņoja, ka tas jau ir nolietojies par 40 %, un norakstīja 40 % tā vērtības. Līdz ar to mani izdevumi samazinājās, bet peļņa palielinājās, un ir jāmaksā lielāks ienākuma nodoklis.

Pacēlājam garantijas laiks ir vairāki gadi. Kā tas nepilna gada laikā var nolietoties par 40 %? Kā man apstrīdēt šo VID ierakstu? Man šķiet, ka VID tā rīkojās tīšām, lai palielinātu savus ieņēmumus.
 Mārīte Gulbenes novadā

 

 

Ruļļu pacēlājiem 2011. gadā pamatlīdzekļu nolietojumu noraksta izdevumos 40 % apmērā. Tas nozīmē, ka, iesniedzot 2011. gada ienākumu deklarāciju par saimniecisko darbību, izdevumos bija jāiekļauj arī pamatlīdzekļu nolietojums, kas no 800 latiem ir 320 lati (800 x 40 %). Tādējādi peļņa samazinās, nevis palielinās. Savukārt nolietojumu par 2012. gadu rēķināsiet no ruļļu pacēlāja (pamatlīdzekļa) atlikušās vērtības (800 – 320 = 480).

Nosakot apliekamo ienākumu, jāņem vērā likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta nosacījumi, kur trešās daļas 4. punktā paredzēts, ka izdevumos, ja tie saistīti ar taksācijas gada ienākuma gūšanu no saimnieciskās darbības, ieskaita pamatlīdzekļu nolietojumu, ko aprēķina saskaņā ar šā likuma 11.5 pantu un likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 13. pantu.

Ievērojot likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.5 panta pirmo daļu, pamatlīdzekļu nolietojumu, nosakot apliekamo ienākumu, aprēķina par katru pamatlīdzekli atsevišķi. Saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 13. panta pirmās daļas 1. punktu pamatlīdzekļus sadala piecās kategorijās, paredzot taksācijas perioda nolietojuma likmi procentos (skat. tabulu).

 

Kate­gorija Nolietojuma likme Pamatlīdzekļu veids
1
5 % Ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi
2
10 %

Dzelzceļa ritošais sastāvs un tehnoloģiskās iekārtas,

jūras un upju flotes transportlīdzekļi,

flotes un ostu tehnoloģiskās iekārtas, enerģētiskās iekārtas

3
35 %

Skaitļošanas iekārtas un to aprīkojums, tai skaitā drukas ierīces,

informāciju sistēmas, datoru programmprodukti un datu uzkrāšanas iekārtas,

sakaru līdzekļi, kopētāji un to aprīkojums

4
20 % Pārējie pamatlīdzekļi, izņemot 5. kategorijā minētos
5 7,5 %

Naftas izpētes un ieguves platformas kopā ar to

funkcionēšanai nepieciešamajām iekārtām,

kuras atrodas uz šīm platformām, naftas izpētes un ieguves kuģi

Nolietojumu aprēķina tikai par saimnieciskā darbībā izmantotajiem pamatlīdzekļiem, taču tabulā norādīto likmi – divkāršā apmērā. Tādēļ ruļļu pacēlājam aprēķina 40 %, jo tas ir 4. kategorijas pamatlīdzeklis, kam piemēro nolietojuma likmi divkāršā apmērā (20 % x2).

Aprēķinu piemēri un veidlapas ir pieejamas Ministru kabineta “Likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normu piemērošanas noteikumos”.

 

LA.lv